nyomtat

megoszt

Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929., I. évf.
Dr. SULYOK ISTVÁN, Dr. FRITZ LÁSZLÓ (szerkesztik)
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929., I. évf.
Szerző: Dr. SULYOK ISTVÁN, Dr. FRITZ LÁSZLÓ (szerkesztik)

Megjelenési adatok:
„Juventus” kiadás, Kolozsvár, 1930
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: évkönyv, Erdély, egyházi viszonyok, iskola, politikatörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5540.2k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 145.3k] [doc, 510k]
Röviditések magyarázata [pdf, 126.8k] [doc, 40.4k]
Munkatársak névsora [pdf, 206.2k] [doc, 99.8k]

Az erdélyi magyarság lélekszáma és területi megoszlása. Irta: dr. Fritz László [pdf, 153.9k] [doc, 178.2k]

Az erdélyi magyarság politikai szervezete. Irta: dr. Sulyok István [pdf, 290.7k] [doc, 696.3k]
A politikai aktivitás. – Az országos választások statisztikája. A magyarság szerepe a helyi önkormányzatban. – A Magyar Párt szervezkedési tevékenysége. – Az Orsz. Magyar Párt tiszti- kara.

Az erdélyi magyarság egyházi szervezeteinek tiz éve. Irta: dr. Fritz László [pdf, 353.3k] [doc, 906.2k]
Történeti áttekintés. – Jogi helyzet. – Összefoglaló helyzetkép. A magyar egyházak. – A római katolikus egyház. – (Az er- délyi róm. kat. egyházmegye. – A csanádi r. k. egyházmegye Romániába eső része. – A nagyváradi r. k. egyházmegye. – A szatmári r. k. egyházmegye). – A szerzetes-rendek. – Az Er- délyi Róm. K. Népszövetség. – A romániai ref. egyház. – Az Er- délyi Református Egyházkerület. – A Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület. – A magyar Unitárius egyház. – A zsinat-pres- byteri ág. hitv. evang. egyházkerület. – Az erdélyi kisebbségi egyházak és az agrárreform.

Az erdélyi magyarság iskolaügyének tiz éve. Irta: dr. Fritz László [pdf, 165.9k] [doc, 597.5k]

Az erdélyi magyarság nemzetközi kapcsolatai. Irta: dr. Sulyok István. [pdf, 254.6k] [doc, 580.1k]
Interparlamentáris Unió. – Romániai Magyar Népliga Egyesület. Kisebbségi Kongresszus. – Kisebbségi Ujságirók Nemzetközi Szervezete. – Különböző egyházi jellegü nemzetközi mozgalmak.

Az erdélyi magyar főiskolai hallgatóság. Irta: Albrecht Dezső [pdf, 177.9k] [doc, 600.6k]
Az impériumváltozás előtt. – Az impériumváltozás után. – Az erdélyi zsidók lélekszáma és területi elhelyezkedése. – Az erdélyi magyar anyanyelvü zsidóság közéleti szervezettsége. – Az erdélyi zsidóság politikai képviselete. – Az erdélyi zsidóság egyházi szer- vezetei: Az ortodox hitközségek szervezete. – A kongresszusi és statusquoante alapon álló (neológ) izr. hitközségek szervezete. – Az erdélyi zsidóság kulturális és társadalmi szervezettsége. – Az erdélyi zsidó iskolaügy. – Az erdélyi zsidó főiskolai hallgatók.

Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete. Irta: dr. Sulyok István [pdf, 378.9k] [doc, 1382.4k]
Bevezetés. – Az olvasó és társaskörök. – A dalegyesületek. – Az erdélyi magyar nőmozgalom. Irta: dr. Sulyok Istvánné. (A Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkársága. – A katolikus nőmozgalom. – A Ref. Nőszövetség. – Az Unitárius Nők Szövetsége. – A magyar luteránus nőmozgalom.)

A magyar könyv Erdélyben. Irta: dr. Sulyok István. [pdf, 619.5k] [doc, 1961.5k]
Könyvtárak. – Népkönyvtárak. – Községenkénti kimutatás az erdélyi magyar népkönyvtárak helyzetéről.

Az Erdélyi Muzeum Egyesület utolsó tiz esztendeje. Irta: dr. Kántor Lajos [pdf, 118.2k] [doc, 536.1k]
A csikmegyei Magánjavak. Irta: dr. Balogh Arthur [pdf, 71.1k] [doc, 522.8k]
Az erdélyi magyar telepesek. Irta: dr. Sulyok István [pdf, 85.2k] [doc, 652.8k]
Kronológia 1918. X. 31.–1929. XII. 31. Irta: dr. Sulyok István [pdf, 311.6k] [doc, 738.8k]
A magyarság a nagyvilágban. Irta: dr. Fritz László [pdf, 189.6k] [doc, 583.2k]
Névmutató [pdf, 84k] [doc, 538.6k]
Tartalomjegyzék és hibajegyzék [pdf, 167.9k] [doc, 510.5k]