nyomtat

megoszt

A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai
MAJTÉNYI BALÁZS – VIZI BALÁZS
Katalóguscédula:
Cím: A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai
Szerző: MAJTÉNYI BALÁZS – VIZI BALÁZS

Megjelenési adatok:
Gondolat Kiadó – MTA Jogtudományi Intézet – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kisebbségvédelem, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), Európai Unió
Műfaj: okmánygyűjtemény
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2433.1k]
Tartalom:
ELŐSZÓ [pdf, 113.7k] [doc, 129.5k]
BEVEZETŐ [pdf, 267.1k] [doc, 239.6k]

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE KERETÉBEN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK [pdf, 603.4k] [doc, 541.7k]

AZ EGYESÜLT NEMZETEK ALAPOKMÁNYA (SZEMELVÉNYEK)
A NÉPIRTÁS BŰNTETTÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGBÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA (SZEMELVÉNYEK)
A KISEBBSÉGEK SORSA
EGYEZMÉNY AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEMRŐL
NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY A FAJI ALAPÚ HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VALAMENNYI FORMÁJÁNAK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRŐL
GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS JOGOK NEMZETKÖZI EGYEZSÉGOKMÁNYA (SZEMELVÉNYEK)
POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK NEMZETKÖZI EGYEZSÉGOKMÁNYA (SZEMELVÉNYEK)
FAKULTATÍV JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK NEMZETKÖZI EGYEZSÉGOKMÁNYÁHOZ
AZ EMBERI JOGI BIZOTTSÁGNAK A POLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK NEMZETKÖZI EGYEZSÉGOKMÁNYA 27. CIKKÉHEZ FŰZÖTT MAGYARÁZATA
A FÜGGETLEN ÁLLAMOKBAN ÉLŐ ŐSHONOS ÉS TÖRZSI NÉPEKRŐL SZÓLÓ 169. SZÁMÚ EGYEZMÉNY
EGYEZMÉNY A GYERMEK JOGAIRÓL (SZEMELVÉNYEK)
NYILATKOZAT A NEMZETI VAGY ETNIKAI, VALLÁSI ÉS NYELVI KISEBBSÉGEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL
A NEMZETI VAGY ETNIKAI, VALLÁSI ÉS NYELVI KISEBBSÉGEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

AZ EURÓPÁN KÍVÜL ELFOGADOTT REGIONÁLIS ÉS SZUBREGIONÁLIS DOKUMENTUMOK [pdf, 189.6k] [doc, 200.7k]

AZ EMBERI JOGOK 1969. ÉVI AMERIKAI EGYEZMÉNYE
AZ EMBER ÉS NÉPEK JOGAINAK AFRIKAI CHARTÁJA
AZ EMBERI JOGOK ARAB CHARTÁJA

AZ EURÓPA TANÁCS KERETÉBEN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK [pdf, 387.6k] [doc, 449k]

EGYEZMÉNY AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL (SZEMELVÉNYEK)
TIZENKETTEDIK KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS CHARTA (SZEMELVÉNYEK)
REGIONÁLIS VAGY KISEBBSÉGI NYELVEK EURÓPAI CHARTÁJA
1201 (1993) AJÁNLÁS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYÉNEK A KISEBBSÉGI JOGOKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVÉVEL KAPCSOLATBAN
AZ EURÓPA TANÁCS NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ KERETEGYEZMÉNYE
A VELENCEI BIZOTTSÁG JELENTÉSE A NEMZETI KISEBBSÉGEK SZÁMÁRA AZ ANYAÁLLAMOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYES ELBÁNÁSRÓL
A ROMÁK JOGI HELYZETE EURÓPÁBAN 1557 (2002) SZÁMÚ AJÁNLÁS
1334. SZÁMÚ HATÁROZAT (2003) AZ AUTONÓM RÉGIÓK POZITÍV TAPASZTALATAI MINT A KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSÁNAK LEHETSÉGES ESZKÖZEI EURÓPÁBAN

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ) KERETÉBEN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK [pdf, 237.2k] [doc, 233.5k]

HELSINKI ZÁRÓOKMÁNY (SZEMELVÉNYEK)
A BÉCSI TALÁLKOZÓ ZÁRÓDOKUMENTUMA (SZEMELVÉNYEK)
PÁRIZSI CHARTA AZ ÚJ EURÓPÁÉRT (SZEMELVÉNYEK)
AZ EBEÉ EMBERI DIMENZIÓVAL FOGLALKOZÓ KOPPENHÁGAI TALÁLKOZÓJÁNAK DOKUMENTUMA (KOPPENHÁGAI DOKUMENTUM) (SZEMELVÉNYEK)
AZ 1992. ÉVI HELSINKI DOKUMENTUM „A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSAI” II. HELSINKI DÖNTÉS (SZEMELVÉNYEK)
BUDAPESTI DOKUMENTUM „EGY ÚJ KOR VALÓDI PARTNERSÉGE FELÉ” (SZEMELVÉNYEK)
LISSZABONI ZÁRÓOKMÁNY (SZEMELVÉNYEK)
EURÓPAI BIZTONSÁGI CHARTA (SZEMELVÉNYEK)

AZ EURÓPAI UNIÓBAN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK [pdf, 232.7k] [doc, 181.2k]

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ALAPÍTÓ SZERZŐDÉSE (RÓMAI SZERZŐDÉS) (SZEMELVÉNYEK)
AZ EURÓPAI TANÁCS 2000/43/EK SZ. IRÁNYELVE A SZEMÉLYEK KÖZÖTTI EGYENLŐ, FAJI VAGY ETNIKAI SZÁRMAZÁSTÓL FÜGGETLEN BÁNÁSMÓD ELVÉNEK ALKALMAZÁSÁRÓL
AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA (ÜNNEPÉLYES PROKLAMÁCIÓ) (SZEMELVÉNYEK)

A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS DOKUMENTUMA [pdf, 168.5k] [doc, 97.8k]

A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS OKMÁNYA A KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELMÉRŐL

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE [pdf, 116.6k] [doc, 44k]
FORRÁSOK, TÁJÉKOZTATÓ IRODALOM