nyomtat

megoszt

DALTESTVÉREK. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon
MICHAEL SINCLAIR STEWART
Katalóguscédula:
Cím: DALTESTVÉREK. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon
Szerző: MICHAEL SINCLAIR STEWART

Megjelenési adatok:
T–Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, 1994, Budapest
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kisebbségtörténet, cigányság, nemzetiségpolitika, kulturális antropológia
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 963 7977 55 4
Teljes kötet letöltése: [pdf, 14195.7k]
Tartalom:
Előszó a magyar kiadáshoz [pdf, 69.5k] [doc, 36.4k]
Köszönetnyilvánítások [pdf, 76.4k] [doc, 35.8k]
Helyesírási tudnivalók [pdf, 62k] [doc, 29.7k]

Bevezetés [pdf, 307.7k] [doc, 302.6k]
IDEGEN CIGÁNYOK
Európa
Cigányok, ciganológia és szociálantropológia
Cigányok és parasztok
Cigányok a „létező szocializmusban”
Cigányok és etnikai viszonyok
Módszertan

ELSŐ RÉSZ
CIGÁNYOK A SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGON [pdf, 4323.8k] [doc, 4327.4k]

I. fejezet CIGÁNYTELEPEK EGY MAGYAR VÁROSBAN
A Párizs: a „szerves” telep
A Gödör: a tervezett telep
Kontinuitás
A vásárváros
Cigányok és magyarok

II. fejezet CIGÁNYOK A FEUDALIZMUSTÓL A SZOCIALIZMUSIG
Cigányok a feudalizmus idején
A cigánykérdés megjelenése
A felszabadulás után
A kommunista politika alakulása
Cigánypolitika

III. fejezet HÉTKÖZNAP MUNKÁSOK, VASÁRNAP CIGÁNYOK
Országos határozattól a helyi alkalmazásig
Lakáskörülmények
Egészségügy
Oktatás
Munka
Összefoglalás helyett


MÁSODIK RÉSZ
ROMÁNESZ: „A CIGÁNY MÓDON ÉLNI” [pdf, 4543.5k] [doc, 4687.9k]

IV. fejezet A JÓ ÉLET KÉPEI
Románesz
Roma öltözködés
A roma konyha
Vendéglátás és mulatságo
Osztozás és segítségnyújtás
Az osztozás határai: a pénz
Az osztozás határai: az asszonyok
Fivérek, fiúk és a roma identitás
Ostromállapot mentalitás
A romák jövedelme: a gázsókra utalt megélhetés

V. fejezet A KEMÉNY ÜZLET
A roma és a ló
A ló mint szimbólum
A szocialista lóvásár
Az alku
A vérbeli kupec
A lókupec hatalma
„Csere” és „eladás”
Kereskedés teszi a romát

VI. fejezet
DALTESTVÉREK
Mulatságo
Vorba
Rományi gyili, cigány dal
„Igaz beszéd”


VII. fejezet A KERESKEDÉS MÁGIÁJA
Önellátás kemény munkával
Megélhetés munka nélkül

HARMADIK RÉSZ
A ROMA A GÁZSÓK VILÁGÁBAN [pdf, 3864.6k] [doc, 3883k]

VIII. fejezet A ROMNYIBAN LAKOZÓ GÁZSI
Rom és romnyi
Tiszta romnyik és a piszkos gázsik
A szennyeződés szaga
A termékenység és a szexualitás különválasztása
A szülési szennyeződés és a keresztelő
A romnyikban lakozó gázsi
A nemek közötti munkamegosztás

Összegezés [pdf, 168.3k] [doc, 171k]
„ÚJ MAGYAROK” VAGY „RÉGI CIGÁNYOK”?
Cigányok és nem cigányok változó történelmi viszonya
Hogyan érjük be önmagunkkal?
A szociológiai objektivizmuson és az antropológiai kulturalizmuson túl

Mellékletek, bibliográfia [pdf, 462.1k] [doc, 599.6k]

1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek
2. melléklet: Zenei lejegyzések

BIBLIOGRÁFIA

Térképek
1. A kutatás helyszíne Magyarországon
2. Harangos város térképe
3. Fontosabb lóvásárok, amelyekre a harangosiak járnak

Ábrák
1. A Párizs néhány háztartásának rokonsági kapcsolatai
2. Néhány háztartás rokonsági kapcsolatai a Gödörben
3. Férfiak korábbi házasságokból fakadó rokoni kapcsolatai
4. Dinkestye és szavulestye „nemzetek”
5. Pokuláro „nemzet”
6. Romungro és roma házassági kapcsolatok


Fényképek
1. Cigány ház
2. Romnyi nézi magát a tükörben
3. Sár
4. Udvaron
5. „Régimódi” cigánytelep
6. Férfiak a keresztelőn
7. Férfiak az esküvőre érkeznek
8. Fonal eladása
9. Megvadult ló megfékezése
10. Makacskodó ló „hajtása”
11. Rendőrségi ellenőrzés
12. a, b, c. Alku
13. ,,Lassan és nyugodtan”
14. Asszonyok a lóvásárban
15. Virágok
16. Piros esküvői ruha
17. A nők külön ünnepelnek a férfiaktól az esküvőn