nyomtat

megoszt

Szociológia és nemzetiségi önismeret.
Balázs Sándor
Katalóguscédula:
Cím: Szociológia és nemzetiségi önismeret.
Szerző: Balázs Sándor

Megjelenési adatok:
Politikai Kiadó, Bukarest, 1979, 263 p.
Kategória: DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1937.3k]
Tartalom:
Elöljáróban [pdf, 64.2k] [doc, 88.6k]
I. AZ ÚT GUSTIHOZ [pdf, 111.1k] [doc, 137.7k]
II. A NEMZETISMERET SZOCIOLÓGIÁJA MINT NEMZETISÉGISMERET [pdf, 256.4k] [doc, 262.1k]
a. Monografikus terepmunka – román-magyar együttműködés
b. A nemzetiségismeret nemzetismereti ösztönzése
c. A Gusti-iskola és a magyarországi szociográfia
d. A nemzetiségismeret mint a nemzetismeret része
III. TUDOMÁNYOS TÁRSADALOMSZEMLÉLET ÉS SZOCIOLÓGIAI ÖNISMERET [pdf, 275.4k] [doc, 295.4k]
a. A Gusti-iskola baloldali értékelése
b. Önismerő előzmények – szociológiai kitekintés
c. A nemzetiség-szociográfia és a Korunk
d. Az önismeret gyakorlati szociográfiája a Korunkban
IV. A NEMZETISÉGKUTATÁS KERETEI ÉS MÓDJAI [pdf, 356.5k] [doc, 376.3k]
a. Protestáns szellemű szociográfiai önismeret
b. Katolikus orientáció
c. Szépirodalmi igény és szociográfia: Erdélyi Helikon
d. Tudományosság – nemzetiségismeret: Erdélyi Múzeum
e. Öntevékeny szociográfusok
V. ÖNISMERET – FALUISMERET: AZ ERDÉLYI FIATALOK [pdf, 276.2k] [doc, 307.2k]
a. Világnézet feletti indítás
b. Gusti-ihletettség
c. Fajismeret – osztálytagoltság
d. Nemzetiségismeret
e. Faluismeret – értelmiség
f. Gyakorlati falumunka
g. Agónia
VI. A HITEL ÖNMEGISMERŐ SZOCIOGRÁFIÁJA [pdf, 209.9k] [doc, 223.2k]
a. Az önismereti tájékozódás elméleti alapja
b. Az önismeret politikai háttere
c. Önfeltáró társadalomkutatás – Gusti-követés
d. Az önismerő szociográfia területei
VII. A SZOCIOGRÁFIAI ÖNISMERETTŐL A NEMZETISÉGI SZOCIOLÓGIA FELÉ [pdf, 82.6k] [doc, 108k]

Jegyzetek [pdf, 263.3k] [doc, 326.7k]
Névmutató [pdf, 50.8k] [doc, 100.4k]
Tartalomjegyzék [pdf, 52.1k] [doc, 88.1k]