nyomtat

megoszt

Népismereti dolgozatok 1981
szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Népismereti dolgozatok 1981
Szerző: szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981
Kategória: NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)
Témakör: néprajz
Tárgyszó: néprajz, népismereti dolgozatok
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 13930.3k]
Tartalom:
Előszó (A szerkesztők) [pdf, 119k] [doc, 38.9k]
Egyed Ákos: Tájtörténetírás [pdf, 150.7k] [doc, 100.9k]
Kós Károly: A rajz szerepe a néprajzkutatásban [pdf, 124.1k] [doc, 71.7k]
*

Rab János ‒ Tankó Péter ‒ Tankó Magdolna: Népi növényismeret Gyimesbükkön [pdf, 222k] [doc, 171.5k]
Bányai János (1886‒1971): Népies bányászkodás a Székelyföldön [pdf, 201.7k] [doc, 119.3k]
Mózes Teréz: Érmelléki borpincék [pdf, 744.9k] [doc, 1231.9k]
Végh Olivér: Erdélyi hólyagos edények [pdf, 429k] [doc, 219.1k]
Bura László: Az utolsó szatmári mézeskalácsos mestersége [pdf, 442.9k] [doc, 451.1k]
Szabó Bálint: Az étkezés rendje Nyárádszentimrén [pdf, 326.8k] [doc, 322.6k]
Keszeg Vilmos: A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata [pdf, 236.9k] [doc, 174.6k]
István Lajos: Korondi vásárok [pdf, 281.6k] [doc, 308.2k]
Balázs Lajos: Párválasztás Csíkszentdomokoson [pdf, 353.2k] [doc, 345.1k]
Faragó József: Téli legényünnepek a kalotaszegi Kiskapuson [pdf, 243.3k] [doc, 184.3k]
Barabás László: Hesspávázás és királynézás a Sóvidéken [pdf, 218k] [doc, 173.1k]
Ráduly János: A kibédi szolgák óesztendei búcsúja [pdf, 118.1k] [doc, 60.9k]
Demény István Pál: Kísérlet László király kerlési kalandjának összehasonlító vizsgálatára [pdf, 151.3k] [doc, 102.9k]
Seres András: Erdők, vizek csodás lényei Háromszéken és a környező vidékeken [pdf, 199.3k] [doc, 120.8k]
Daczó Árpád: A gyimesi rekegő [pdf, 148.6k] [doc, 62k]
*

Dánielisz Endre: Szendrey Zsigmond nagyszalontai évei [pdf, 178.9k] [doc, 152.6k]
Cseke Péter: A Falvak Népe ~ Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája 1945‒1980 [pdf, 291.5k] [doc, 376.8k]

Helységnévmutató [pdf, 117.5k] [doc, 120.8k]
Képmelléklet [pdf, 8554.4k] [doc, 13311.5k]
Tartalomjegyzék [pdf, 66.1k] [doc, 33.8k]