nyomtat

megoszt

Népismereti dolgozatok 1983
szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Népismereti dolgozatok 1983
Szerző: szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983
Kategória: NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)
Témakör: néprajz
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 18124.9k]
Tartalom:
Előszó (A szerkesztők) [pdf, 130.6k] [doc, 38.9k]
Nagy Jenő: Néprajz és nyelvtudomány [pdf, 238.8k] [doc, 183.3k]
*

Kós Károly: Orosz Endre följegyzései ősi jellegű néprajzi tárgyakról [pdf, 2390.3k] [doc, 4780.5k]
Székely Ferenc: Vadriasztás a marosszéki Vadasdon [pdf, 1210.4k] [doc, 2123.3k]
Radován István: Bánsági magyar népi étkezés a századforduló táján [pdf, 166.7k] [doc, 141.8k]
Kardalus János: Csíkszentdomokosi faragott faedények [pdf, 1841.3k] [doc, 2912.8k]
Végh Olivér: A nagyenyedi fazekasok céhlevele 1648-ból [pdf, 193.9k] [doc, 134.1k]
Wilhelm Sándor: A fazekasság emlékei Margittán [pdf, 1882.5k] [doc, 2865.2k]
Balázsi Dénes: Zsúpfedés a Nyikómentén [pdf, 2443.3k] [doc, 3652.6k]
Páll-Gecse Éva: A kézdiszárazpataki fonó emléke [pdf, 140.4k] [doc, 68.1k]
Keszeg Vilmos: Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen [pdf, 173.8k] [doc, 106.5k]
Antal Imre: Udvarlás és leánykérés Gyímesben [pdf, 147.8k] [doc, 100.9k]
Lakatos-Bakó Melinda: A májusfa Tasnád környékén [pdf, 145.4k] [doc, 153.6k]
Ráduly János: A két királygyermek balladamotívumai egy kibédi népmesében [pdf, 136.5k] [doc, 65k]
Dánielisz Endre: Változó nagyszalontai mondavilág [pdf, 237.3k] [doc, 205.8k]
*

Faragó József: Adatok a magyar–román néprajzi bibliográfiához 1946–1982 [pdf, 294k] [doc, 293.4k]
***
A Népismereti Dolgozatok öt kötetének szerzői mutatója [pdf, 173.6k] [doc, 69.1k]

Tartalom [pdf, 72.2k]
Képmellékletek [pdf, 6175.1k] [doc, 26046.5k]