nyomtat

megoszt

Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697–1792
I. TÓTH ZOLTÁN
Katalóguscédula:
Cím: Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697–1792
Szerző: I. TÓTH ZOLTÁN

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: politológia
Tárgyszó: Erdély, nacionalizmus
ISBN: 973-9311-25-3
Tartalom:
Címoldal [pdf, 134.6k]
Miskolcy Ambrus: Mítoszok nélkül: I. Tóth Zoltán könyve [pdf, 137.4k]
Előszó [pdf, 93.9k]
Bevezetés [pdf, 100.9k]

Első rész 1697–1727: KELET ÉS NYUGAT [pdf, 402.4k]
I. Az erdélyi román nemzeti öntudat feltételei és előzményei
II. Az erdélyi román nemzetiségi politika első lehetőségei
III. A II. Diploma Leopoldinum (1701)
IV. Az erdélyi románok latin öntudatának forrásai
V. Az erdélyi iskolázás hatása a román nemzeti öneszmélésre
VI. Pataki János és az erdélyi román nemzetfogalom.

Második rész 1727–1744: AZ ELŐŐRS [pdf, 468.8k]
I. Klein Ince és a II. Diploma Leopoldinum
II. Az erdélyi román történelmi tudat első nyomai
III. Klein Ince és a „teológus” intézménye
IV. Klein Ince politikai céljai
V. Az unitus egyház jogállásának rendezése az 1744-i országgyűlésen
VI. A nemzetfogalom alakulása Klein Ince korában
VII. Klein Ince bukása

Harmadik rész 1744–1780: AZ ELSŐ NEMZEDÉK [pdf, 776.6k]
I. Az unió sorsa 1744 után
II. Az unitus papság 1748-i kérvénye
III. A világi értelmiség
IV. Az egyházi értelmiség
V. Unió és nemzetiség
VI. Aron püspök és Balázsfalva
VII. Az unió és az ortodoxia összecsapása
VIII. Az ortodox szabadságharc győzelme és az illírizmus
IX. A balázsfalvi művelődési központ kialakulása
X. Rednik Atanáz és Novákovics Dénes püspöksége
XI. Major Gergely püspöksége
XII. Az egyházi értelmiség és a Sancta Barbara szeminárium
XIII. A nemzetfogalom alakulása

Negyedik rész 1780–1792: IDEOLÓGIA ÉS MOZGALOM [pdf, 517.5k]
I. Az egyházi értelmiség sorsa
II. II. József és az erdélyi románság
III. Az erdélyi román közoktatás kezdetei
IV. A román köznép. Horia lázadása
V. A világi értelmiség sorsa
VI. A történelmi tudat kialakulása
VII. Felvilágosodás és nacionalizmus. Az erdélyi triász
VIII. A Supplex Libellus Valachorum

Rövidítések [pdf, 126.4k]
Jegyzetek I. rész [pdf, 237.5k]
Jegyzetek II. rész [pdf, 224.4k]
Jegyzetek III. rész [pdf, 402.5k]
Jegyzetek IV. rész [pdf, 333.8k]
Szó- és kifejezésjegyzék [pdf, 103.9k]
Névmutató [pdf, 164.8k]
I. Tóth Zoltán nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiája (Csatári Dániel) [pdf, 188.3k]
Tartalomjegyzék [pdf, 139.7k]