nyomtat

megoszt

Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959)
STEFANO BOTTONI (főszerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959)
Szerző: STEFANO BOTTONI (főszerk.)

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006
Nyelv: magyar
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: történelem
Tárgyszó: 1956-os forradalom, romániai magyarság, kisebbség
Műfaj: dokumentumok
ISBN: 973-8468-52-3
Bevezető tanulmány: Stefano Bottoni. Fordította, szerkesztette és a jegyzeteket készítette: Stefano Bottoni, László Márton, László Réka, Lázok Klára, Novák Zoltán
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2165.3k]
Tartalom:
Belső borító [pdf, 42.9k]
Tartalom [pdf, 50.9k]
ELŐSZÓ [pdf, 94.9k]
Stefano Bottoni: 1956 ROMÁNIÁBAN – ESEMÉNYTÖRTÉNET ÉS ÉRTELMEZÉSI KERETEK [pdf, 342k]

IRATOK
I. A XX. KONGRESSZUS UTÁN

1. Alexandru Drăghici állambiztonsági miniszter beszámolója a Belügyminisztérium munkaértekezletén [pdf, 173.2k]
2. Jordáky Lajos naplója [pdf, 137.8k]
3. Jordáky Lajos naplója [pdf, 139.7k]
4. A Román Munkáspárt Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 194.2k]
5. AZ RMP Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 177.2k]
7. Jordáky Lajos naplója [pdf, 139.7k]
8. Ügynöki jelentés a debreceni küldöttség kolozsvári látogatásáról [pdf, 139.7k]
9. Ügynöki jelentés a kolozsvári magyar értelmiség hangulatáról [pdf, 143.1k]
10. Vasile Lupşă hadnagy jelentése a debreceni egyetemi küldöttség kolozsvári látogatásáról [pdf, 142k]
11. AZ RMP Magyar Autonóm Tartományi Pártkollégium jelentése a Belügyminisztérium Tartományi Igazgatóságában történt visszaélések kivizsgálásáról [pdf, 156.7k]
12. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság rendkívüli ülésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 167.3k]
13. Ügynöki jelentés Gáll Ernő tanulmányáról [pdf, 132.9k]
14. A bukaresti magyar nagykövetség kulturális attaséjának jelentése kolozsvári látogatásáról [pdf, 148k]
15. A bukaresti magyar nagykövetség kulturális attaséjának jelentése marosvásárhelyi látogatásáról [pdf, 155.1k]
16. Jordáky Lajos naplója [pdf, 137.1k]
17. Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetőségének javaslata egy magyar nyelvű gyermeklap indításáról [pdf, 187k]
18. Ismeretlen személy javaslata az RMP Központi Vezetőségének a magyar nyelv oktatásáról a román tannyelvű intézményekben [pdf, 150.5k]
19. A Pándi-ügyet tárgyaló RMP Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve [pdf, 144.9k]
20. Ismeretlen személy javaslata Lakatos István, Kurkó Gyárfás és Venczel József kegyelemben részesítésére [pdf, 152.7k]
21. Bányai László, a Bolyai Egyetem rektorának levele az RMP Központi Vezetőségéhez [pdf, 154.7k]
22. Az RMP Politikai Bizottság 1956. szeptember 18.-i ülésére javasolt napirendi pontok [pdf, 146.3k]
23. Az RMP Központi Vezetőségének válasza a Bolyai Egyetem nemzetiségi kérdés kezeléséről készült beszámolójára [pdf, 150.6k]
24. Az RMP Központi Vezetőség helyzetjelentése a magyar nyelvű könyvkiadásról [pdf, 91.8k]
25. Kivonat az RMP Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből [pdf, 140.3k]
26. Jordáky Lajos naplója [pdf, 138.4k]
27. Jordáky Lajos naplója [pdf, 135.3k]
28. Az RMP Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve [pdf, 145.7k]
29. Ismeretlen személy javaslata a Kolozsváron tapasztalt etnikai feszültségek kezelésére [pdf, 150.9k]
30. Máthé János naplója [pdf, 137.6k]

II. A MAGYAR FORRADALOM RECEPCIÓJA
31. A marosvásárhelyi értelmiségiek gyűlésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 184.2k]
32. A kolozsvári felsőoktatási intézmények vezetőivel tartott RMP Kolozs tartományi pártbizottság ülésének jegyzőkönyve [pdf, 135.9k]
33. Ügynöki jelentés a kolozsvári diáktüntetés szervezéséről [pdf, 116.9k]
34. A Kolozs Tartományi Securitate jelentése a kolozsvári egyetemek hangulatáról [pdf, 117.1k]
35. A Temesvár tartományi pártbizottság tájékoztatója az RMP Központi Vezetőségének [pdf, 90.2k]
36. A temesvári egyetemi hallgatók kiáltványtervezete [pdf, 119.4k]
37. Tájékoztató jelentés a diákmegmozdulásokról [pdf, 117.1k]
38. Tájékoztató jelentés a temesvári diákmegmozdulásokról [pdf, 91.2k]
39. Tájékoztató jelentés a temesvári helyzetről [pdf, 125.7k]
40. Összefoglaló jelentés a temesvári eseményekről [pdf, 101.7k]
41. Az RMP Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve [pdf, 94.9k]
42. A Kolozs tartományi Securitate feljegyzése egy lefoglalt levélről [pdf, 82.9k]
43. Máthé János naplója [pdf, 82.9k]
44. Kulákjellemzések [pdf, 116.3k]
45. Szilágyi Domokos levele a családjához (részlet) [pdf, 120.1k]
46. Jordáky Lajos naplója [pdf, 83.2k]
47. Az RMP Kolozs tartományi pártbizottság titkársági ülésének jegyzőkönyve [pdf, 117.6k]
48. Ügynöki jelentés a Bolyai Egyetemről [pdf, 88.9k]
49. Ügynöki jelentés Varró Jánosról és Gazda Ferencről [pdf, 88.9k]
50. A baróti Néptanács Végrehajtó Bizottság ülésének jegyzőkönyve [pdf, 85.8k]
51. A baróti Néptanács képviselőinek nyilatkozata a magyarországi eseményekkel kapcsolatban [pdf, 88.6k]
52. Leonte Răutu és Fazekas János jelentése kolozsvári látogatásukról [pdf, 129.5k]
53. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság titkársági ülésének jegyzőkönyve [pdf, 83k]
54. Az RMP Kolozs tartományi pártbizottság tájékoztatója egy etnikai összetűzésről [pdf, 44.4k]
55. Máthé János naplója [pdf, 40.9k]
56. Jordáky Lajos naplója [pdf, 86.1k]
57. Az SZKP Központi Bizottság levele az RMP Központi Vezetőségéhez a szovjet tanácsadók Romániából való visszahívásáról [pdf, 117k]
58. Ügynöki jelentés a Bolyai hallgatói ellen készülő perről [pdf, 113.5k]
59. Vádemelési határozat Ioan Faliboga ellen [pdf, 85.2k]
60. Az RMP Központi Vezetőségének válaszlevele az SZKP Központi Bizottságához [pdf, 40.5k]
61. Jordáky Lajos naplója [pdf, 81.1k]

III. A HATALOM VÁLASZA
62. Az RMP Központi Vezetősége és a Belügyminisztérium operatív gyűlésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 164k]
63. Vádemelési határozat Gheorghe Maier ellen [pdf, 91.2k]
64. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság javaslata az 1848-as székely mártírokról való megemlékezésről [pdf, 92.3k]
65. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság jelentése a szükséges nemzetiségpolitikai intézkedésekről [pdf, 132.9k]
66. Máthé János naplója [pdf, 122.7k]
67. Ügynöki jelentés a kolozsvári letartóztatások visszhangjáról [pdf, 131.1k]
68. Dobai István kihallgatási jegyzőkönyve [pdf, 142.7k]
69. Ügynöki jelentés Varró Katalinról [pdf, 88.4k]
70. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztatója néhány rendszerellenes megnyilvánulásról [pdf, 89k]
71. Jordáky Lajos kihallgatási jegyzőkönyve [pdf, 133.5k]
72. A Belügyminisztérium Magyar Autonóm Tartományi parancsnokának jelentése az állambiztonág tevékenységéről [pdf, 176.2k]
73. A magyar Külügyminisztérium román referensének feljegyzése Wilhelm Einhornnal, a budapesti román nagykövetség első titkárával folytatott beszélgetéséről [pdf, 138.9k]
74. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártizottság tájékoztatója Márton Áron püspök tervezett székelyföldi látogatásáról [pdf, 88.8k]
75. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottsága tájékoztatója Márton Áron látogatásáról [pdf, 90.1k]
76. A Belügyminisztérium Bákó, Iaşi, Kolozs és a Magyar Autonóm Tartományi Igazgatóságainak tevékenységét vizsgáló testület ülésének jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 147.7k]
77. Varga László kihallgatási jegyzőkönyve [pdf, 45k]
78. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztatója Márton Áron látogatásáról [pdf, 137.5k]
79. Ügynöki jelentés a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről [pdf, 128.5k]
80. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztatója Márton Áron látogatásáról [pdf, 133.1k]
81. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság büróülésének jegyzőkönyve [pdf, 130.4k]
82. A Belügyminisztérium összesítése 1957 első hat hónapjában foganatosított politikai letartóztatásokról [pdf, 94k]
83. Fodor Pál kihallgatási jegyzőkönyve [pdf, 134.3k]
84. A bukaresti magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjének jelentése a Demény Lajos történésszel folytatott beszélgetéséről [pdf, 132k]
85. A Belügyminisztérium Kolozs tartományi Igazgatósága intézkedési terve Varró János és Lakó Elemér ügyében [pdf, 88.6k]
86. A Kolozs tartományi Securitate összefoglaló jelentése a Varró János és Lakó Elemér elleni vizsgálatról [pdf, 141.2k]
87. Az RMP Központi Vezetőségének utasításai a Magyar Autonóm Tartományi pártbizottságnak Ady Endre születésének 80. évfordulójának megünnnepléséről [pdf, 89k]
88. A Magyar Autonóm Tartományi Népbíróság elnökének jelentése a köztulajdon elleni vétség és más büncselekmények esetében alkalmazandó büntetésekről (részlet) [pdf, 86k]
89. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztató átirata az RMP Központi Vezetőségének (részlet) [pdf, 129.8k]
90. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztató átirata az RMP Központi Vezetőségének (részlet) [pdf, 128.8k]
91. A Magyar Autonóm Tartomány pártbizottság rendkívüli büroülésének jegyzőkönyve [pdf, 99.1k]

IV. MEGTORLÁS ÉS A MAGYARSÁGPOLITIKA ÁTALAKULÁSA
92. Kimutatás a Belügyminisztérium 1957. december 2–3-án megtartott operatív gyűlés résztvevőiről [pdf, 124.6k]
93. A Belügyminisztérium Kolozs tartományi Igazgatóságának jelentése a hírszerzői operatív munkáról [pdf, 147.2k]
94. Nicolae Budişteanu ezredes, a BM III. Csoportfőnökség parancsnokának beszámolója az 1957. december 2–3-i operatív ülésen (részlet) [pdf, 90.4k]
95. Kimutatás az ügynökhálózatot működtető és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekről [pdf, 176.7k]
96. Állambiztonsági jelentés a Bibó László és Veress Károly teológushallgatók elleni nyomozásról [pdf, 164.8k]
97. Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztatója magyar párt- és kormányküldöttség látogatásáról [pdf, 87.1k]
98. Ügynöki jelentés a brassói magyar középiskoláról [pdf, 122.6k]
99. A Kolozs tartományi Securitate jelentése egy sikertelen beszervezési kísérletről [pdf, 125.9k]
100. Ügynöki jelentés Lakó Elemérről [pdf, 83.3k]
101. Ügynöki jelentés Lakó Elemérről [pdf, 87.2k]
102. A Szoboszlay-csoport perének tárgyalási jegyzőkönyve (részlet) [pdf, 155.5k]
103. Ügynöki jelentés Lakó Elemérről [pdf, 128.9k]
104. Minisztertanácsi határozat a szovjet csapatok Romániából való kivonásának végrehajtásáról [pdf, 87.6k]
105. Az RMP Magyar Autonóm Tartmányi pártbizottság által készített kizárási referátumok [pdf, 143.9k]
106. Az RMP KV 1958. június 9–13-i határozatainak érvényesítésére készített munkaterv [pdf, 111.3k]
107. Jelentés a belügyi szervek által 1958. július 1. és augusztus 8. között letartóztatott ellenforradalmi elemekről [pdf, 87.3k]
108. Gyorsírásos feljegyzés a Belügyminisztérium 1958. szeptember 16–18. közötti operatív gyűléséről (részlet) [pdf, 165.8k]
109. A Belügyminisztérium összefoglaló jelentése a Szoboszlay-féle Keresztény Dolgozók Pártjáról [pdf, 108.8k]
110. Egy politikai elítélt elkobzott vagyonának leltára [pdf, 130.5k]
111. A Művészet című folyóirat kiértékelése [pdf, 133.3k]
112. Zárkaügynök jelentése a letartóztatott Bibó László 1956-os szerepéről [pdf, 95k]
113. Az RMP Politikai Bizottság útmutatója a katolikus egyházzal kapcsolatosan [pdf, 136.9k]
114. Állambiztonsági kimutatás az 1956–1959 között elítélt személyekről [pdf, 122.3k]
115. Kimutatás az 1958. január 1. – 1959. május 31. között letartóztatott személyekről [pdf, 83.4k]
116. A Belügyminisztérium kimutatása az 1956–1959 között letartóztatott és elítélt földművesekről [pdf, 42.9k]

Vincze Gábor: TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA – ROMÁNIAI MAGYARSÁG 1956–1959 [pdf, 176k]
Lázok Klára: VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA – 1956 ROMÁNIÁBAN [pdf, 76.3k]
NÉVMUTATÓ [pdf, 96.1k]
INTÉZMÉNYMUTATÓ [pdf, 92k]
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK [pdf, 29.8k]