nyomtat

megoszt

Hitfogalmak jelszótára
KOZMA ERIKA (fordította)
Katalóguscédula:
Cím: Hitfogalmak jelszótára
Szerző: KOZMA ERIKA (fordította)

Megjelenési adatok:
Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002
Nyelv: magyar
Kategória: KOINÓNIA KÖNYVEK
Témakör: teológia
Tárgyszó: jelszótár
Műfaj: szótár
ISBN: 973 8022 58 4
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2801.9k]
Tartalom:
Jelen gyűjtemény egy német kiadás fordítása. A fordítást tizenhat kifejezéssel és az eredeti illusztrációk stílusát imitáló rajzokkal egészítettük ki. Ahol a református jelrendszer eltér a katolikustól vagy az evangélikustól, ott mindhárom ábrázolásmódot feltűntettük a jobb használhatóság kedvéért. (részlet az Előszóból)

Előszó 5
Adomány / Adakozni 7
Advent (1) 8
Advent (2) 9
Akarat [Isten akarata] 10
Alatt [Poncius Pilátus alatt] 11
Alázat / Alázatos 12
Áldozat / Áldozni 13
Ámen 14
Angyal15
Apostol17
Átok 18
Atya / Atyaisten 19
Békesség 20
Bérmálás21
Bevallani 22
Biblia 23
Birodalom [A halál birodalma] 24
Birodalom [Az Isten birodalma] 25
Bízni / Hinni 26
Böjtfő 27
Böjtölni 28
Bűn / Adóss•g 29
Bűnösök 31
Csendesség / Elmélkedés 32
Csoda 33
Diakónia 34
Diakónus [Evangélikus diakónus] 35
Diakónus [Katolikus diakónus] 36
Dicsőség 37
Dicsőség [Isten dicsősége] 38
Egy új nap 39
Egyszülött Fiú40
Eltemetni 41
Engedelmes / Engedelmesség42
Erő 43
Evangélikus 44
Evangélium45
Farizeus 46
Feladat / Kiküldeni47
Felmenni a mennyekbe 48
Feltámadni / Feltámadás 49
Foganni [A Szentlélek által foganni] 50
Gondoskodni 51
Gonosz 52
Gyógyítani 53
Gyülekezet / Közösség 55
Hála 56
Halleluja 57
Halott / Halál 58
Háromkirályok 59
Háromkirályok ünnepe 61
Házasság62
Hinni / Hit 63
Hit64
Hűséges / Hűség65
Húsvét / Feltámadás / Teremtés 66
Igazságos / Igazságosság 67
Imádkozni / Imádság (1) 69
Imádkozni / Imádság (2) 70
Istenek71
Istentisztelet 72
Õtélni 73
Jászol 74
Jézus / Keresztény 75
Jézus Krisztus 76
Jézus vére 77
Jönni 78
Jóság / Jóságos 79
Júdás 80
Karácsony (1) 81
Karácsony (2) 82
Katolikus 83
Kegyelem / Kegyelmes84
Kegyes 85
Kenyér 86
Keresztapa / Keresztanya 87
Keresztény / Keresztényi (1) 88
Keresztény / Keresztényi (2) 89
Keresztre feszíteni 90
Keresztség 91
Kijelenteni / Kijelentés 92
Kísértés 93
Konfirmáció94
Könyörület / Megkönyörülni 95
Követő 96
Közbenjárás 97
Küldeni / Küldetés 98
Legyen [Legyen meg a te akaratod] 99
Lélek 100
Lelkész / Lelkésznő 101
Lelkigondozás / Lelkigondozó 102
Magasztalás / Magasztalni 104
Magasztalni 105
Magunkba szállni 106
Maradni 107
Mária 108
Megbocsátani / Megbocs•t•s
Tanítványok 109
Meghalni / Halál 110
Megmenteni 111
Megtartás / Megtartatás 112
Megtérni 113
Megváltani114
Megváltó 115
Mennybemenetel 116
Mennyország 117
Messiás118
Mindenható 119
Mindennapi [A mi mindennapi kenyerünk] 120
Misszió 121
Nagycsütörtök 122
Nagypéntek 123
Név [Isten neve] 124
Oltár 125
Ostya / Jézus teste 126
Ószövetség 127
Ökumenikus 129
Ördög / Sátán 130
Örökkévaló / Örökkévalóság 131
Pap [Katolikus pap] 132
Pápa 133
Paradicsom / Isten országa
Mennyország 134
Parancsolat / Tízparancsolat 135
Pásztor 136
Pogány 137
Pokol138
Prédikálni / Prédikáció 139
Próféta140
Pünkösd 141
Püspök [Evangélikus püspök] 142
Püspök [Katolikus püspök] 143
Református 144
Remélni / Reménység 145
Sákramentum / Szent 146
Szekta148
Szent 149
Szentháromság 150
Szentlélek (1) 151
Szentlélek (2) 152
Szenvedni / Szenvedés 153
Szeretet154
Szolg•lni 155
Szombat156
Tanítványok / Megbocsátani 157
Te / Téged / Tied
Neked [Istenre vonatkoztatva] 158
Templom 159
Teremtés / Teremtő / Húsvét Felámadás 160
Tökéletes / Tökéletesség 161
Töviskorona163
Újszövetség 164
Újzsenge ünnepe 166
Úr [Istenre vonatkoztatva] 167
Úrnapja 168
Úrvacsora / Közösség 169
Úrvacsora [Református úrvacsora] 170
Úrvacsora [Szent áldozás] 171
Üdvösség 172
Üdvözítő 173
Ünnep 174
Ünnepelni / Ünnepség 175
Vallás 176
Védelmezni177
Vezetni 178
Virágvasárnap 179
Zsidó 180
Zsoltár 181