nyomtat

megoszt

Szövetkezetek Erdélyben és Európában
SOMAI JÓZSEF (felelős szerkesztő)
Katalóguscédula:
Cím: Szövetkezetek Erdélyben és Európában
Szerző: SOMAI JÓZSEF (felelős szerkesztő)

Megjelenési adatok:
Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2007
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: gazdaság
Tárgyszó: szövetkezet, gazdaság, gazdálkodás, törvény, Erdély
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 978 973 0 05034 9

Szerkesztőbizottság: Csetri Elek, Egyed Ákos, Hunyadi Attila, Somai József
Szerkesztői munkatárs: Zemba Orsolya
Olvasószerkesztő: Szenkovics Enikő

Borítóterv és grafikai szerkesztő: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond

Nyomda: Tipoholding, Kolozsvár
Tartalom:
Részletes tartalomjegyzék [pdf, 82.6k]
Hunyadi Attila: Elõszó [pdf, 115.7k]

I. A szövetkezetek kialakulásának társadalmi és gazdasági körülményei
1. Csetri Elek: A szövetkezeti gondolat régmúltjából Erdélyben [pdf, 259k]
2. Egyed Ákos: A modern hitelintézeti rendszer kialakulásáról Erdélyben a XIX. és a XX. században, különös tekintettel a szövetkezeti formákra [pdf, 215.5k]
3. Hunyadi Attila: A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885–1918 között [pdf, 163.4k]
4. Hunyadi Attila: A magyar szövetkezetek Romániában 1918–1948 között [pdf, 295.7k]

II. A szövetkezeti típusok és érdekvédelmi szervek kiala- kulása és mûködése napjainkig
1. Hunyadi Attila: A különbözõ szövetkezeti típusok és a szövetkezeti értékrend kialakulása [pdf, 262.8k]
2. Györfi Dénes: A Nagyenyedi Hangya Szövetkezeti Központ kialakulása, fejlõdése, gazdasági, társadalmi jelentõsége [pdf, 305k]
3. László Márton: Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek Marosvásárhelyi Központja [pdf, 230.1k]
4. Somai József: A hitelszövetkezetek jelentõsége Erdély gazdaságának alakulásában [pdf, 186.3k]
5. Kerekes Jenõ : Az iskolaszövetkezetek múltjából Erdélyben [pdf, 167.9k]
6. Oláh Sándor: Székelyföldi szövetkezetek 1940–44 között [pdf, 173.3k]
7. Györfy Lehel: Vidékfejlesztési kihívások és a szövetkezeti szervezetekkel kapcsolatos kérdések idõszerûsége Romániában és Erdélyben az ezredfordulón [pdf, 219.3k]

III. Nemzetközi és Európai Uniós szövetkezeti politikák és érdekvédelmi szervezetek
1. Simon Sándor: Nyugat-Európa legelterjedtebb szövetkezeti modelljei [pdf, 255.6k]
2. Szabó G. Gábor: Az európai mezõgazdasági szövetkezeti modellfejlõdés Dánia és Hollandia példáján keresztül bemutatva [pdf, 133.3k]

IV. Jogszabályozás és a jelenlegi szövetkezeti törvény
1. Vallasek Magdolna Márta: A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltástól napjainkig [pdf, 221k]
2. Simon Sándor: A romániai szövetkezeti törvény és az európai uniós gyakorlat [pdf, 113.3k]

V. Függelék – kiemelkedõ szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben: Balázs Ferenc, Bethlen László, Bölöni Farkas Sándor, Dr. Gidófalvy István, Haller István, Károlyi Sándor Gróf, Dr. Nagy Zoltán, Ürmösi József [pdf, 165.7k]

VI. Forrásközlés és irodalomjegyzék [pdf, 346.5k]

VII. Térkép. Erdélyi szövetkezetek megoszlása

Fedőlap [pdf, 82.9k]