nyomtat

megoszt

A KOMPROMISSZUM KERESÉSE
Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez
K. Lengyel Zsolt
Katalóguscédula:
Cím: A KOMPROMISSZUM KERESÉSE
Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez

Szerző: K. Lengyel Zsolt

Megjelenési adatok:
Pro-Print könyvkiadó, Csíkszereda, 2007
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: transzszilvanizmus
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 978-973-8468-55-9
Lektorálta: Filep Tamás Gusztáv
Sorozatszerkesztõ: Bárdi Nándor
Borítóterv: Biró Gábor
Tartalom:
Az alternatívától a kompromisszumig. [pdf, 48.5k]
Pillanatkép a 20. század eleji politikai erdélyiség hangulatvilágáról

Kulturális kapcsolatok, regionalizmus,szövetkezési kompromisszum. [pdf, 136.8k]
Szempontok a korai transzszilvanizmus vizsgálatához 1918–1928

Kós Károly és a Kalotaszeg 1912 [pdf, 192.2k]
A 20. századi transzszilvanizmus kezdeteihez

„Keleti Svájc” és Erdély 1918–1919. [pdf, 128.3k]
A nagyromán állameszme magyar alternatíváinak történetéhez

Az elnapolt alternatíva. [pdf, 70.1k]
Paál Árpád és az erdélyi magyar autonómia 1919–1920

A korai transzszilvanizmus Románia-képérõl [pdf, 144.8k]

Jászi Oszkár, Emil Isac és a dunai kultúrszövetség [pdf, 76.3k]
Egy kudarcba fulladt kompromisszum anatómiájához

A hamis alternatíva. [pdf, 135.4k]
A két világháború közötti Románia román–magyar–német kapcsolatainak Cultura-modelljéhez .

Kristóf György az erdélyiség és a romániaiság kereszttüzében. [pdf, 89.3k]
Adalékok

A regionális öntudatosságtól a nemzeti öncélúságig – és vissza [pdf, 119.2k]
Makkai Sándor transzszilvanizmusáról

A meghiúsult kompromisszum. [pdf, 231.4k]
A transzszilvanizmus eredete és alakjai az 1920-as években

Betakarítás és kitekintés. [pdf, 190.5k]
Utószó helyett – tallózás a transzszilvanizmus újabb szakirodalmában

Tájékoztató a kötet írásairól [pdf, 278.1k]
Könyvészet
Források
Szakirodalom
Mutató