nyomtat

megoszt

Szatmári diákok 1610–1852
közreadja BURA LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Szatmári diákok 1610–1852
Szerző: közreadja BURA LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Szeged, 1994
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: oktatás, egyház, katolikus, iskola, történeti alapművek
Műfaj: dokumentumok
ISBN: ISBN 963 481 979 6
Készült a József Attila Tudományegyetem régi magyar irodalmi tanszékén.
A sajtó alá rendezésben közreműködött: DOMÁNYHÁZI EDIT, FONT ZSUZSA, LATZKOVITS MIKLÓS, PINTÉR GÁBOR.
Lektorálta: KISS ANDRÁS, VEKOV KÁROLY
MEGJELENT AZ OKTK KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAINK FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA KUTATÁSI FŐIRÁNY TÁMOGATÁSÁVAL
Készült az Európa Alapítvány gondozásában.
A nyomdai munkálatokat a Délmagyarország Kft nyomdaüzeme végezte.
Tartalom:
Előszó [html] [pdf, 98.8k]

A református kollégium névsorai [html] [pdf, 131.3k]
I. A RÉGI MATRIKULA-KÓDEX 1610–1737(1747) [html] [pdf, 287.7k]
II. AZ ÚJABB ANYAKÖNYV 1820–1852 [html] [pdf, 213.2k]
III. IDŐSZAKOS NÉVSOROK [html] [pdf, 144.8k]
1. Catalogus defungentium
2. Putnoki János album amicorumából 1618–1619
3. Series togatorum 1738
IV. A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DIÁKNÉVMUTATÓJA [pdf, 353.7k]

A katolikus iskolák dokumentumai
I. A JEZSUITA KORSZAK IRATAIBÓL [html] [pdf, 178.9k]
II. GIMNÁZIUMI DIÁKNÉVSOROK 1814–1843 [html] [pdf, 209.1k]
III. A PÜSPÖKI LÍCEUM HALLGATÓI 1804–1851 [html] [pdf, 416.8k]
IV. A KATOLIKUS TANULÓK NÉVMUTATÓJA [pdf, 243.9k]

Inhalt [html] [pdf, 10.4k]
Cuprins [html] [pdf, 53.6k]