nyomtat

megoszt

Bihar megye a török pusztítás előtt
JAKÓ ZSIGMOND
Katalóguscédula:
Cím: Bihar megye a török pusztítás előtt
Szerző: JAKÓ ZSIGMOND

Megjelenési adatok:
Budapest, Sylvester Nyomda RT., 1940, Sylvester Rt., Bp. — F. v.: Schlitt H.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: település, megye, Bihar, török, történeti alapművek
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Előszó [pdf, 102.3k]

I. A település földrajzi tényezői [pdf, 303.1k]
II. A szláv őslakosság kérdése és a magyar település kezdetei [pdf, 220k]
III. Érmellék—Középnyír—Cserhát [pdf, 424.6k]
IV. Sárrét—Kiskalota [pdf, 389k]
V. Rétköz [pdf, 366.6k]
VI. A Nagykeresér kisnemesi falvai [pdf, 215.2k]
VII. Erdőhátság [pdf, 194.6k]
VIII. Mezőségi dombvidék [pdf, 290.6k]
IX. Rézalja [pdf, 344.1k]
X. A Sebeskörös és Hollódi patak közti hegyvidék [pdf, 327.8k]
XI. Béli hegyvidék [pdf, 271.3k]
XII. Feketekörös-völgy és a belényesi hegyvidék [pdf, 271.3k]
XIII. Összefoglalás. A pusztulás kezdete [pdf, 139.5k]

Adattár [pdf, 1296.1k]
Forrásjelzések és rövidítések [pdf, 82.4k]
Névmutató [pdf, 334.3k]

A vázlatok jegyzéke.

1. Erdők és mocsarak a középkorban
2. Települési vidékek
3. Az Érmellék—Középnyír—Cserhát birtokviszonyai
4. A Sárrét—Kiskalota birtokviszonyai
5. A Rétköz birtokviszonyai
6. A Nagykeresér kisnemesi falvai
7. Az Erdőhátság birtokviszonyai
8. A mezőségi dombvidék birtokviszonyai
9. A Rézalja birtokviszonyai
10.A Sebeskörös és Hollódi patak közti hegyvidék birtokviszonyai
11. A béli hegyvidék
12. Belényes vidéke

Mellékletként: Bihar megye a XVI. század végén. [pdf, 730.6k]