nyomtat

megoszt

Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541–1720
KOVÁCS ANDRÁS
Katalóguscédula:
Cím: Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541–1720
Szerző: KOVÁCS ANDRÁS

Megjelenési adatok:
Teleki László Alapítvány, Polis Könyvkiadó, Budapest–Kolozsvár, 2003
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: építészet
Tárgyszó: építészet, reneszánsz, Erdély, művészettörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 963 86388 6 9 (Teleki László Alapítvány), ISBN 973 8341 28 0 (Polis Könyvkiadó)
A fényképeket BUZOGÁNY DEZSÕ, CORNELIU GAIU, HORVÁTH JÓZSEF, KARÁCSONY ISTVÁN, KOVÁCS ANDRÁS, KOVÁCS ZSOLT, MARIUS LUGOJAN, MAKSAY ÁDÁM, VIRGIL POP, MARIUS PORUMB, SEBESTYÉN JÓZSEF, SZABÓ TAMÁS készítette
Az alaprajzok KARÁCSONY ISTVÁN munkái
Borítóterv: KOVÁTS IMRE
Címlapfotó: SEBESTYÉN JÓZSEF
Lektorálta: MIKÓ ÁRPÁD

A könyv kiadását az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum (Kolozsvár), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Határon Túli Magyarok Hivatala, az Országos Széchényi Könyvtár, a Hadtörténeti Térképtár, a Körös-vidék Múzeuma (Nagyvárad), a gyűjteményekben őrzött képek közléséhez való hozzájárulással a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fotótára és a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka támogatta
Teljes kötet letöltése: [pdf, 3750.7k]
Tartalom:
BEVEZETÉS [pdf, 35.4k]
ELŐZMÉNYEK [pdf, 93.9k]
AZ ERDÉLYI MŰVÉSZET KERETEI [pdf, 38.4k]

A VÁROSOK ÉPÍTÉSZETE [pdf, 567.4k]
Kolozsvár a 16–17. században
Beszterce
Szeben
Gyulafehérvár – az erdélyi fejedelmek székvárosa

VÁRAK [pdf, 328.5k]

TEMPLOMVÁRAK [pdf, 221.7k]

KASTÉLYOK ÉS UDVARHÁZAK [pdf, 1480k]
Erdély fejedelmeinek gyulafehérvári palotája
Kastélyok
A 16. század utolsó harmadának építkezései
A Bethlen–Rákóczi-kor kastélyai
Az 1661-et követõ évtizedek építkezései
Udvarházak

EGYHÁZI ÉPÍTÉSZET [pdf, 364k]
JEGYZETEK [pdf, 101.7k]
IRODALOM [pdf, 78.7k]
KÉPJEGYZÉK [pdf, 51.9k]
MUTATÓK [pdf, 70.8k]
ARCHITECTURA RENAȘTERII TÂRZII ÎN TRANSILVANIA [pdf, 70.8k]
LATE RENAISSANCE TRANSYLVANIAN ARCHITECTURE [pdf, 67.7k]