nyomtat

megoszt

Marsallbot a hátizsákban. A Forrás harmadik nemzedéke
MARTOS GÁBOR (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Marsallbot a hátizsákban. A Forrás harmadik nemzedéke
Szerző: MARTOS GÁBOR (szerk.)

Megjelenési adatok:
Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó, Kolozsvár
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: irodalom
Műfaj: monográfia, adattár
ISBN: ISBN 973–95809–7–1
MARTOS GÁBOR (az interjúkat készítette, a tanulmányt írta, a műveket válogatta és a függeléket összeállította)
Felelős Kiadó: Szőcs Géza
A fedőlapot tervezte: Jakabffy Tamás
Számítógépes tördelés és nyomdai munkák: GLORIA Kft., Kolozsvár
Tartalom:
I. Bárd-beszédek [html] [pdf, 965.9k]
„Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát” Ágoston Vilmos
„Egy kicsit mindenből kimaradt ez a társaság” Balla Zsófia
„Ennek a generációnak már nem voltak illúziói” Bogdán László
„Ez még mindig ugyanaz a társaság” Bréda Ferenc
„Mind walesi bárdok voltunk” Cselényi Béla
„A generáció a generációs értékektől lett az, ami” Egyed Péter
„Az biztos, hogy ez egy tiszta társaság” Kőrössi P. József
„Kultúrává kell tenni a kultúrát, irodalommá az irodalmat” MarkóBéla
„Nemzedékem nincs, avagy ma generation c’est moi” Mózes Attila
„Mindenki nekifogott írni, és ez hozott össze bennünket” Palotás Dezső
„Ez a társaság úgy viselkedett, mintha a hátizsákjában volna a marsallbot” Szőcs Géza
„Végül is komoly játékok voltak ezek” Tompa Gábor


II. A Forrás harmadik generációjának fel- és eltűnése [pdf, 371.4k]
1. A Forrás sorozat és a Forrás-generációk
2. A Forrás harmadik generációja
3. A harmadik Forrás-generáció külső összekötő jegyei
4. A harmadik Forrás-generáció szellemisége...
5. A Forrás harmadik generációjának eltűnése... és hatása

III. Harmadik Forrás-vidék [pdf, 255.3k]
Markó Béla: * * *

1. „Immár örökre deszkák”
Cselényi Béla: (ének)
Darkó István: Üldözzenek!
Kőrössi P. József: Körözvény
Boér Géza: kilét
Sütő István: Mesterségem címere 1—5.
Boér Géza: hol vagyunk
Kőrössi P. József: Regényvá
Balla Zsófia: Városom
Bréda Ferenc: Kolozsvári képeslapok
Kőrössi P. József: Regényvázlat vége
Sütő István: Az illusztrátor zsebkönyve (részlet)
Szőcs Géza: Első hallásra is közérthető, éppenséggel felolvasásra szánt helyzetvers, amit egy ismert stíluseszközre építettem
Balla Zsófia: Utazások I—II
Bogdán László: a tulajdonképpeni kerettörténet melyben színre lépnek sorra a versek hősei
Darkó István: Van
Bogdán László: A Bembere-legenda ciklusból .
Zudor János: Utazás kazánban
Cselényi Béla: Jó hát akkor majd felhívlak
Egyed Péter: A búcsúkoncert
Szőcs Géza: Bretter, deszkák
Bréda Ferenc: Szavaink

2. „Mint egy kis belső medve” [pdf, 404.2k]
Szőcs Géza: Az az idegesítő, állandó kopácsolás
Bogdán László: Meg nem történt történet
Balla Zsófia: Jól odavered magad, az lesz a vége
Szőcs Géza: A feleségről
Palotás Dezső: Ki mivel henceg? — A honorárium
Darkó István — Egyed Péter: A torony
Zudor János — Bréda Ferenc: Vers magunkról
Palotás Dezső: Ars poetica, kezdőknek
Horatius — Bréda Ferenc: Ars poetica
Markó Béla: Egy lehetséges ars poetica
Balla Zsófia: Ars poetica
Egyed Péter: (Kiválás a szóból és a létezésből)
Szőcs Géza: Add rá a benned alvó gyanútlan kisgyerekre
Zudor János: Nyár-esti dal
Balla Zsófia: Pengetés
Adonyi Nagy Mária: Lassan, evezve tükrökön
Balla Zsófia: Kő a veremben
Cselényi Béla: sírfelirat
Balla Zsófia: Dániel könyvéből
Boér Géza: a hallgatás
Markó Béla: Előszó Boér Géza Létlelet című kötetéhez (részlet)
Boér Géza:
Sütő István: százhuszonkettő: ajándék
Ágoston Vilmos: Barokkra ítélve (részlet)
Sütő István: százhuszonhárom: barokk
Boér Géza: a vers ideje
Mózes Attila: Egy történet vége
Markó Béla: M. K. kísérletei
Szőcs Géza: Ady Bustyánál
Zudor János: Az ember és a madár
Kőrössi P. József: A cirkuszigazgató nem jár cirkuszba
Palotás Dezső: 48
Bréda Ferenc: Palotás versei, novellái, grafikái
Palotás Dezső: A kritikáról
Markó Béla: Milyen színű a tücsök
Tőkés László: Előszó a Jövőhöz
Cselényi Béla: ezerkilencszázhatvannyolc augusztus huszonegyedikére virradó éjszaka a nagyváradi állomáson
Bréda Ferenc: mementó

3. „Beszélni sőt pofázni is fogtok” [pdf, 347.1k]
Palotás Dezső: Elképzelhető, hogy igaz történet
Cselényi Béla: apám (1)
Palotás Dezső: Oroszlánkölykök
Markó Béla: Fabulánk vége
Palotás Dezső: Mese
Balla Zsófia: Két gyermekjáték
Cselényi Béla: 42
Szőcs Géza: Cselényi Béla 42. című verséről
Palotás Dezső: A szekér alatt
Cselényi Béla: meghalt kuka
Szőcs Géza: Adalék egy Cselényi Béla-vershez
Balla Zsófia: Bábel tornyán
Szőcs Géza: Kompromittálás 2
Balla Zsófia: Vajon szemérmesek (részlet)
Szőcs Géza: (Meditáció a hattyúdalról) (részlet)
Palotás Dezső: Nem illik
Szőcs Géza: Kompromittálás 3
Palotás Dezső: Földszinti dialektika
Szőcs Géza: A szegény erdei rokon
Balla Zsófia: Persze ha te
Cselényi Béla: salamon anikó halálára
Balla Zsófia: Vass Levente utazása élő barátjában
Tompa Gábor: Ha bejön a hívás
Balla Zsófia: Amikor majd az új világban
Tompa Gábor: Vers-levél-töredék eltávozott barátaimhoz
Balla Zsófia: Megkövesedett fák (Kristálygömb)
Szőcs Géza: Végrendelet-kommentár (részlet)
B. Pottier: A nemzetközi (Fordította: Szőcs Géza)
Szőcs Géza: Fogalmazás
Balla Zsófia: Ahogyan élek
Szőcs Géza: Születésnapomra
Egyed Péter: Óda a szabadsághoz
Zudor János: Tömegsír épphogy elkaparva
Markó Béla: Ne vándorolj!
Kőrössi P. József: Kirakat
Tompa Gábor: Az elhallgatás okai
Szőcs Géza: Időszerűségét vesztett végrendelet — dal a kolozsvári fiúkhoz
Balla Zsófia: Ünnep előtt
Szőcs Géza: Kérdések a XXVI. század költőihez

IV. Függelék [pdf, 131.5k]
A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei
A harmadik Forrás-generáció jelentősebb alkotóinak bibliográfiája
A Forrás harmadik generációjának szellemi köréhez sorolható szerzők bibliográfiája
Bibliográfia az elmúlt húsz év fiatal erdélyi magyar irodalmáról, (részben) a Forrás harmadik nemzedékének munkásságáról, szellemiségéről
A harmadik Forrás-generáció szellemi körének tagjairól, munkásságukról, köteteikről 1981 és 1989 között megjelent tanulmányok, kritikák, recenziók, illetve a velük ekkor készített interjúk (távolról sem teljes) jegyzéke