nyomtat

megoszt

A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
NAGY LAJOS
Katalóguscédula:
Cím: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
Szerző: NAGY LAJOS

Megjelenési adatok:
Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet R.-T, Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1944
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kézikönyv, jogi adattár, kisebbségjogi elemzés, kisebbségi jogok, kisebbségtörténet, jogtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 3448k]
Tartalom:
Bevezetés [html] [pdf, 61.9k]
I. A kisebbségi jogok forrásainak története Nagyromániában [html] [pdf, 386.5k]
1. fejezet: Az 1866-i alkotmány [html]
A gyulafehérvári határozatok [html]
A párisi kisebbségi szerződés [html]
2. fejezet: Az 1923-i alkotmány [html]
3. fejezet: Az 1938-i alkotmány [html]
A kisebbségi statutum [html]
II. A kisebbségek tételes joga Nagyromániában [pdf, 2036.2k]
A) Általános rész:
1. fejezet: A kisebbségi jogok alkotmányjogi forrásai [html]
2. fejezet: A kisebbségi jogok alkotmányjogi fogalma [html]
B) Különös rész:
1.fejezet: A kisebbségek és az állampolgári minőség [html]
2. fejezet: A kisebbségek szabadságjogai [html]
a) A kisebbségek egyéni szabadsága [html]
b) A kisebbségek gyülekezési szabadsága [html]
c) A kisebbségek társulási szabadsága [html]
d) A kisebbségek vallásszabadsága [html]
e) A kisebbségek nyelvének szabad használata [html]
f) A kisebbségek tanszabadsága [html]
g) A kisebbségek sajtószabadsága [html]
h) A kisebbségek kulturális szabadsága [html]
i) A kisebbségek kérelmezési szabadsága [html]
j) A kisebbségek szabad névhasználata [html]
k) A kisebbségek gazdasági szabadsága [html]
3. fejezet: A kisebbségek politikai jogai [html]
a) A kisebbségek részvétele a törvényhozói hatalomban [html]
b) A kisebbségek részvétele a végrehajtói hatalomban [html]
c) A kisebbségek részvétele a bírói hatalomban [html]
4. fejezet: A kisebbségek hozzájárulása a közterhek viseléséhez [html]

Mellékletek: [pdf, 1063.7k]
A Gyulafehérvári Határozatok [html]
A párisi kisebbségi szerződés [html]
Románia 1923-i alkotmánya [html]
Románia 1938-i alkotmánya [html]
Irodalom [html]
Tárgymutató [html]
Névmutató [html]