nyomtat

megoszt

Határ/idő/napló. Erdélyi figyelő 1987–1989
NÓVÉ BÉLA és SZÜCS GYÖRGY (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Határ/idő/napló. Erdélyi figyelő 1987–1989
Szerző: NÓVÉ BÉLA és SZÜCS GYÖRGY (szerk.)

Megjelenési adatok:
Teleki László Alapítvány, Budapest, 2001
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: szamizdat kiadványok
A kiadvány támogatásáért köszönet illeti Björn Cato Funnemarkot (Coexistentia Foundation, Norway), a Budapest Bank Budapestért alapítványt, a Budapesti Németajkú Református Gyülekezetért alapítványt, Chris Stacey-t (USA), az Illyés Közalapítványt, és a TLA kisebbségkutató programot.

Kiadja: a Teleki László Alapítvány (1125 Budapest, Szilágy Erzséber fasor 22/c.)
Felelõs kiadó: Diószegi László
Felelõs szerkesztõ: Barabás Béla
Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Udvarhelyi Miklós
Készült a Rózsa Gábor Nyomdájában, Budapesten, 2001. szeptemberében
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5359.6k]
Tartalom:
Erdélyi krónika, 1987-89 – egy szamizdat lap mementója – [pdf, 86.2k]

H/I/N 1. – 1987. március [pdf, 327.3k]
H/I/N 2-3. – 1987. május [pdf, 470.8k]
H/I/N 4-5. – 1987. szeptember [pdf, 440.2k]
H/I/N 6. – 1988. január [pdf, 960.4k]
H/I/N 7. – 1988. május [pdf, 473k]
H/I/N 8. – 1988. szeptember [pdf, 873.4k]
H/I/N 9. – 1989. március [pdf, 529.9k]

FÜGGELÉK
1. Az „S.O.S. Transsylvania!” szolidaritási mozgalom dokumentumai (1988. június – 1989. szeptember) [pdf, 174.7k]
2. A „Pro Domo Dei” mûemlékmentõ akció dokumentumai (1990. június – szeptember) [pdf, 688.8k]
3. In memoriam... [pdf, 160.5k]
Egy közszolga csöndes távozása – Gyurkó János emlékére
Egy kopjafa tövébe – Tódor Albert emlékére

AZ ÍRÁSOK SZERZÕI [pdf, 52.1k]
NÉVMUTATÓ [pdf, 57k]