nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

 
 
 
E L L E N P O N T O K
 
1.
 
 
   
1981

 
 
   

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottság - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

(Ara-Kovács Attila)

 
 
 
 
 
 
 
 

T A R T A L O M
 
 
Meggyőződéseink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PETRI GYÖRGY : Önarckép, vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DOKUMENTUMOK 
KIRÁLY KÁROLY levele Ilie Verdethez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KIRÁLY KÁROLY levele dr. Jeszenszky Ferenchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KIRÁLY KÁROLY levele a Nemzetközi Amnesztia Ügynökséghez
(Amnesty International) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .14
A társadalmi cselekvés kommunikációs nehézségei a mai Romániában ...... 16
A CENZÚRÁN INNEN
Sor(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A SZETA erdélyi szemmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BÍRÓ PÉTER: Lengyel széljegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24