nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Katalóguscédula:
Cím: Ellenpontok 1982
Szerző: TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)

Megjelenési adatok:
Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségpolitika
Tárgyszó: Ceaușescu-rezsim, kommunizmus, szamizdat, kisebbség, 80-as évek, ellenzék, ellenállás, romániai magyar
ISBN: 973-9311-58-X
Tartalom:
Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története 5-20. p. [html] [pdf, 222.9k]
Tóth Károly Antal: Bevezető a dokumentumközléshez 21-26. p. [html] [pdf, 67.5k]

E L L E N P O N T O K 1.
Tartalom [html] [pdf, 137.6k]
Meggyőződéseink [html] [pdf, 135.5k]
Vers [html] [pdf, 81.9k]
Petri György: Önarckép, vers [html] [pdf, 110.7k]
DOKUMENTUMOK
Király Károly levele Ilie Verdețhez [html] [pdf, 153.8k]
Király Károly levele Dr. Jeszenszky Ferenchez [html] [pdf, 134.8k]
Király Károly levele a Nemzetközi Amnesztia Ügynökséghez (Amnesty International) [html] [pdf, 120.2k]
A társadalmi cselekvés kommunikációs nehézségei a mai Romániában [html] [pdf, 145.4k]
A CENZÚRÁN INNEN
Sor(s) [html] [pdf, 120k]
A SZETA erdélyi szemmel [html] [pdf, 120.4k]
Bíró Péter: Lengyel széljegyzetek [html] [pdf, 142.3k]

E L L E N P O N T O K 2. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 155.2k]
A három nemzedék [html] [pdf, 155.5k]
Haraszti Miklós: Kádár kísértete esetleg ráerőszakolja magát Jaruzelszkire [html] [pdf, 172.6k]
DOKUMENTUMOK
A 62-ek levele [html] [pdf, 229.8k]
Jegyzetek, bibliográfia [html]
Paul Goma: Levél Pavel Kohoutnak és Barátainak [html] [pdf, 138.3k]
Adalékok a kételkedéshez. Vélemények a 62-ek leveléről [html]
A CENZÚRÁN INNEN
Újabb fejlemények a magyar-román államközi kapcsolatokban [html] [pdf, 147k]
Paul Goma: Téli napló 1977 [html] [pdf, 162.4k]

E L L E N P O N T O K 3. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 158.1k]
Milyen messze van Lengyelország? [html] [pdf, 165.1k]
Bevezetés a fasizmusba [html] [pdf, 160.7k]
Ion Lăncrănjan: Vallomás Erdélyről [html] [pdf, 287.8k]
VÉLEMÉNYEK
Tiltakozunk! Az erdélyi magyar értelmiség két tiltakozó memorandumáról [html] [pdf, 157.6k]
Francisc Păcurariu: Mély meggyőződésem, hogy Erdély tanulsága nagy jelentőséggel bír a jelen számára [html] [pdf, 174.5k]
Démonidézés [html] [pdf, 197.8k]
A hagyományos és a hagyományait kereső román nacionalizmus [html] [pdf, 188.9k]
Az etnokrata állam [html] [pdf, 143.5k]
A CENZÚRÁN INNEN
Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa I. [html] [pdf, 172.2k]
ÁLLÍTÓLAG [html] [pdf, 164.9k]

E L L E N P O N T O K 4. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 149.2k]
Az Istenhez vezető kerülőút [html] [pdf, 167.8k]
Alexander Szolzsenyicin: ”Hát ön hisz Istenben?” [html] [pdf, 136.5k]
DOKUMENTUMOK
A Református Egyház helyzete Erdélyben [html] [pdf, 224.2k]
Interjú egy katolikus pappal [html] [pdf, 166.8k]
„Szólott az Úr” - mondanom kell, ezért holtom után is beszélni vágyom [html] [pdf, 188.4k]
Lévai Jenő: A romániai zsidóság megsemmisítése [html] [pdf, 174.1k]
A magyar állam protestáns egyházpolitikája [html] [pdf, 188k]
SZEMLE
Egy zsidó felekezeti lap [html] [pdf, 144.6k]
Az egyetlen - avagy a reformátusok erdélyi ”Szemléje” [html] [pdf, 151.5k]
A CENZÚRÁN INNEN
Az ateizmus ideológiai szerepe a mai Romániában [html] [pdf, 204.5k]
A kommunista antiszemitizmus [html]
Barbara Wolfe Jancar: A vallási ellenzék a Szovjetunióban [html] [pdf, 156.9k]
Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa (II.) [html] [pdf, 178.9k]
ÁLLÍTÓLAG [html] [pdf, 158.6k]

E L L E N P O N T O K 5. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 110.9k]
Betiltott történelem [html] [pdf, 111.4k]
DOKUMENTUMOK
Bevezetés [html] [pdf, 122.3k]
A nemzetiségi kérdés Romániában és a KRP feladatai. Részlet az 1931-ben megtartott V. Kongresszus jegyzőkönyvéből [html] [pdf, 164.9k]
Jegyzetek [html]
A CENZÚRÁN INNEN
Hogyan tovább? Milyen mértékben nevezhető ellenzékinek az erdélyi magyarság? [html] [pdf, 159k]
Válaszféle Szilágyi Ákosnak “önszemléletünk” ügyében [html] [pdf, 137.2k]
Pillanatkép. Vers [html] [pdf, 99.3k]
Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa III. [html] [pdf, 128.3k]
ÁLLÍTÓLAG [html] [pdf, 96.9k]
Az ELLENPONTOK eddigi számainak tartalomjegyzéke [html] [pdf, 78.8k]

E L L E N P O N T O K 6. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 155.9k]
A román állampolitika hagyományairól [html] [pdf, 202.5k]
DOKUMENTUMOK
Papiu-Ilarian: Emlékirat [html] [pdf, 226.3k]
Moldován Gergely: Nyílt levelek a bukaresti román Kultúr-Liga elnökéhez, Vasile A. Urecheához [html] [pdf, 324.9k]
JEGYZETEK [html]
UTÓSZÓ [html] [pdf, 193.1k]

E L L E N P O N T O K 7. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 156.3k]
Erdélyt vissza, mindent vissza? [html] [pdf, 154.1k]
Visszaadom az állampolgárságomat [html] [pdf, 148.2k]
Románia magyar ”távlatból” [html] [pdf, 149.8k]
Istenem, hová menjek...? [html] [pdf, 149.8k]
Belső emigráció [html] [pdf, 179.8k]
Párizsi beszélgetés (M. Berindei, P. Goma, V. Ierunca, M. Corne, M. Lovinescu) [html] [pdf, 213k]
Hol kezdődik az, hogy zsidók vagyunk? Hol végződik az, hogy magyarok vagyunk? [html] [pdf, 176.7k]
Rosen elvtárs és az emberkereskedelem [html] [pdf, 141.3k]
Miért éppen rólunk nincs szó? Az Erdély-kérdés és a Szabad Európa Rádió [html] [pdf, 155.6k]
A kivándorlás alternatívái [html] [pdf, 141.3k]
A CENZÚRÁN INNEN
A demokratikus centralizmus elve [html] [pdf, 155.3k]
Jogi helyzet és társadalmi függés I. [html] [pdf, 140.1k]
ÁLLÍTÓLAG [html] [pdf, 158.4k]

E L L E N P O N T O K 8. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 147.6k]
Bevezetés [html]
MEMORANDUM a helsinki értekezlet megállapodásainak betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevőihez [html] [pdf, 168.4k]
Az Ellenpontok szerkesztőségének PROGRAMJAVASLATA [html] [pdf, 244.4k]
Az ELLENPONTOK eddig megjelent számai [html] [pdf, 142.8k]

E L L E N P O N T O K 9. - 1982
Tartalom [html] [pdf, 126.4k]
Egyértelmű jelen – értelmetlen jövő [html] [pdf, 144.1k]
DOKUMENTUMOK
Dr. Emil Dandea: Erdély sérelmei és a kisebbségi kérdés [html] [pdf, 167.1k]
CENZÚRÁN INNEN
Az RKP decemberi ún. “nemzeti konferenciájának” visszhangjai [pdf, 109.6k]
Tiltakozunk [html]
... minden romániai magyar lélek nevében [html] [pdf, 125.4k]
Románia az anarchia jegyében [html] [pdf, 118k]
ÁLLÍTÓLAG [html] [pdf, 112.7k]

Szőcs Géza: Tizenkét képkocka a nyolcvanas évek elejéről 349-354. p. [html] [pdf, 135.6k]
Ara-Kovács Attila: Tétova ellenállás. Román ellenzék, magyar szamizdat 355-354. p. [html] [pdf, 226.6k]