nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document


E L L E N P O N T O K

2.

1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

 (Ara-Kovács Attila)T A R T A L O M

A három nemzedék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Haraszti Miklós: Kádár kísértete esetleg ráerőszakolja magát Jaruzelszkire  . . . 7
DOKUMENTUMOK
A 62-ek levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jegyzetek, bibliográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Paul Goma: Levél Pavel Kohoutnak és Barátainak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Adalékok a kételkedéshez. Vélemények a 62-ek leveléről . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A CENZÚRÁN INNEN
Újabb fejlemények a magyar-román államközi kapcsolatokban . . . . . . . . . . . . . . . 30
Paul Goma: Téli napló 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32