nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

5.

1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

A folyóirat e számának szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt, 1982 júliusában.

 (Ara-Kovács Attila)


T A R T A L O M

Betiltott történelem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

DOKUMENTUMOK

     Bevezetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

     A nemzetiségi kérdés Romániában és a KRP feladatai. Részlet

        az 1931-ben megtartott V. Kongresszus jegyzőkönyvéből   . . . . . . . . .  8

     Jegyzetek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

A  CENZÚRÁN  INNEN

     Hogyan tovább? Milyen mértékben nevezhető ellenzékinek az

         erdélyi magyarság?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

     Válaszféle Szilágyi Ákosnak “önszemléletünk” ügyében   . . . . . . . . . . . . 22

     Pillanatkép. Vers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

     Tamás Gáspár Miklós: A csöndes Európa III.   . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

ÁLLÍTÓLAG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Az  ELLENPONTOK  eddigi számainak tartalomjegyzéke   . . . . . . . . . . . . 31