nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

    ÁLLÍTÓLAG...

                   ... a román titkosrendőrség - az oly jól ismert szekuritáté - besúgóinak s a besúgókból majdan nyomozókká váló személyi állományának utánpótlására új módszerekkel kezd kísérletezni.

     Míg a ‘60-as és ‘70-es években az iskolák és az inasok tanodái környékén próbálták - a jobb állásokkal vagy a kitűnő és problémamentes érettségi, felvételi ígéretével - behálózni a fiatalokat, addig mostanság a rendőri szervek fő vadászterülete a katonaság lett.

     E módszerváltozás mögött föltehetően az a tapasztalat áll, hogy a jelenlegi rezsim és politikai útonállói, a szekusok, ma már akkora anyagi presztízzsel sem bírnak (erkölcsivel ugyanis sohasem bírtak), hogy a civil élet megtépázott, de még reális közösségiségében áldozataikat sikerrel behálózhassák.

     Mint hírlik, már a katonai besorozásnál eldől, megpróbálnak-e valakit beszervezni, vagy sem. Azokat az újoncokat, akiket előéletükkel megzsarolhatnak, vagy azokat, akik az esetleges emberi gyengeség feltűnő jeleit viselik magukon, valamelyik óromániai nagyváros, legtöbbször Bukarest szekuritátés kötelékébe irányítják, s itt mindenekelőtt a titkosrendőri élet “előnyeivel” ismertetik meg őket, azaz a kiemelt - és a más egységek előtt teljesen ismeretlen - jó ellátással.

     Ha a spicliélet erényeiről e kiváltságok még nem győzték volna meg a delikvenst, akkor durvább eszközökhöz folyamodnak a szervek. Hallottunk olyan esetről, amikor egy-egy, a szülőkhöz magyar nyelven megírt levél elég volt ahhoz, hogy hazaárulással, olykor katonai titkok elárulásával vádolják meg a katonát.

     Más forrásokból olyasmi jutott tudomásunkra, hogy az egységek tisztjei - s közöttük is a biztonsági tisztek jeleskednek - homoszexuális kapcsolatokra kényszerítik a katonákat, akik, ha ráállnak az ajánlatra, akkor azért, ha pedig nem, akkor parancsmegtagadás címén könnyen sarokba szoríthatók.

     Egy-egy ilyen sarokba szorítás persze nem jelent egyebet, mint belépési nyilatkozatot a szekuritáté keretébe. Vagy “jobbik” esetben, alkalmi vállalkozást a gyakorlati együttműködésre. De hát nagyon jól tudjuk, egy ilyen vállalkozás csak a labirintus kezdete...

                                                                                                (Ara-Kovács Attila)