nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

J E G Y Z E T E K 

1.- Papiu-Ilarian, Alexandru, (1828-1878), jogász, történész, politikus. Vizsgálódásainak és machiavellisztikus törekvéseinek középpontjában Erdély állt.

2.- II. József, Németország királya: 1764-1790; Németország császára 1765-1790; 1781-ben kiadja a türelmi ediktumot.

3.- Mihai Viteazul (Vitéz Mihály), 1593-1601 között Havasalföld vajdája, 1599-ben betör Erdélybe, és egy esztendeig tartja uralma alatt.

4.- Bizonyos változtatásokkal ez a megfogalmazás ma is él a román, mindenekelőtt soviniszta köztudatban. A változtatások mindenekelőtt a tartományok történeti-adminisztratív voltára vonatkoznak; ezek szóbahozása ugyanis egy újbóli földarabolás rémképét csempészné be a mai hatalom birtokosainak számításaiba.

5.- Ştefan cel Mare (Nagy István), 1457-1504.

6.- Negru VodĂ, más néven Radu Negru (Fekete Vajda avagy Fekete Radu), Havasalföld első uralkodója, “ha a honalapítás legendájának hinni lehet” - írja róla az elfogultsággal aligha vádolható Mic Dicţionar Enciclopedic.

7.- DragoŞ  VodĂ, kb. 1352-1353.

8.- 1516-1696, a szerző célzása nem világos; a Habsburg ház világhatalmi tényezővé igazából majd a Karlócai béke után vált, 1699-ben, s különösen, hogy győztesen került ki a spanyol örökösödési háborúból (1704-1714).

9.- Petru RareŞ,  Moldova vajdája 1527-1538 és 1541-1546 között.

10.- Báthory András (1566-1599). Az ingatag Báthory Zsigmondtól vette át - a rendek beleegyezésével - Erdély fejedelemségét. A császári udvar által fölbérelt Mihai Viteazul azonban 1599-ben Sellemberkénél legyőzte, majd egy fölbujtott székely - Székely Ördög Balázs - a menekülő fejedelmet meggyilkolta.

11.- Vasile Alexandrescu Urechia,  1834-1901, történész, író, és román viszonylatban liberálisnak számító politikus.

12.- Ioan RaŢiu, 1828-1902, az erdélyi Román Nemzeti Párt megalapítója és első elnöke.

13.- Vasile Lucaciu,  1852-1922, pap, a Román Nemzeti Párt főtitkára; 1918 után szélsőségesen soviniszta eszméit igyekezett megvalósítani, s ez nagyjából sikerült is neki.

14.- Andrássy Gyula gr., 1823-1890, a szabadságharc hőse, 1867-ben miniszterelnök; az ő adminisztrációja dolgozta ki a nemzetiségi törvényt.

                                                                                                                 (A jegyzeteket Ara-Kovács Attila készítette)