nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

7.


1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

A folyóirat e számának szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt; 1982 szeptemberében.

 (Ara-Kovács Attila)


T A R T A L O M

Erdélyt vissza, mindent vissza?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Visszaadom az állampolgárságomat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

Románia magyar ”távlatból”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Istenem, hová menjek...?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Belső emigráció   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Párizsi beszélgetés (M. Berindei, P. Goma, V. Ierunca, M. Corne, M. Lovinescu) . . .  18

Hol kezdődik az, hogy zsidók vagyunk? Hol végződik az, hogy magyarok vagyunk? .  25

Rosen elvtárs és az emberkereskedelem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Miért éppen rólunk nincs szó? Az Erdély-kérdés és a Szabad Európa Rádió   . . . . . . . 30

A kivándorlás alternatívái   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

A  CENZÚRÁN  INNEN

     A demokratikus centralizmus elve   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

     Jogi helyzet és társadalmi függés I.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

ÁLLÍTÓLAG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39