nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

    Rosen elvtárs és az emberkereskedelem

     Amikor a Ceauşescu-rezsim útilaput kötött a zsidók talpa alá, ezzel az volt a szándéka és egyben szilárd meggyőződése is, hogy végérvényesen lezárja a zsidókérdést Romániában. A hatalmi és gazdasági krízis azonban megváltoztatta mind e szándékot, mind e meggyőződést. A zsidókra hirtelen “szükség” lett; nő nem ott, ahol több száz évig valóban egyedül csak az ő ténykedésük tartotta elfogadható szinten a román gazdasági és még inkább kultúrélet meghatározott területeit. A zsidók mindenekelőtt azért váltak oly nélkülözhetetlenekké, mert a nyugati kölcsönöket és a látszatpresztízs fenntartását csak a túszként Romániában tartott zsidók révén lehetett kierőszakolni.

     Minden értelmesebb ember megsejtette e hátsó összefüggéseket már az első pillanatban, amikor meglátta a rendőrségről megnyúlt képpel kiballagó embereket, akiktől - évek után először - megtagadták az Izraelbe való kivándorlás engedélyét. “Ilyen még nem volt” - kiáltozott erre a gyengébb memóriájú vérmesebbje. A bölcsebbje pedig elmormolt egy halk halotti imát a Romániához fűződő egyik utolsó emberibb reménye fölött...

     Verés, az állásokbóli felfüggesztés, puskalövések a határon, éhségsztrájkok - így köszöntött be az 1982-es év, majd zsidóügyben megelevenedett az élet a május-június időszakban, amikor az amerikai “legnagyobb kedvezmény” elvének a problémája napirendre került. Úgy tűnt, de csak tűnt, hogy Románia ezúttal nem kapja meg a legnagyobb kedvezményt, s akármennyire nem lett volna ez senkinek jó, mégis magában hordta ez e tarthatatlan helyzetből való valamiféle kimozdulást. A kormányzat is megrémült: elpuffogtatta a kommunista korlátoltság szabadságszólamait... és elmenesztette dr. Moses Rosen főrabbit New York-ba, Washingtonba, hogy ott győzze meg az illetékeseket arról, hogy Románia a nagy Nyugat és úgy mellékesen egyben az emberi jogok legszilárdabb kelet-európai támasza.

     Nos, persze nagyon jól tudjuk, hogy ennek aligha volt valami köze ahhoz, hogy Románia megkapta újra a legnagyobb kedvezményt. Tudjuk? Reméljük! Mint ahogy nagyon reménykedünk abban is, hogy Románia jövőre valóban nem fogja a legnagyobb kedvezményt megkapni, ha belpolitikájában nem történik változás.

     Rosen rabbi működése azonban sok tekintetben újra leleplezte a mai román rendszer lényegét. Mi volt ugyanis a legfontosabb adu a főpap botcsinálta diplomáciai érvelésében? Az, hogy a romániai zsidókat csak és kizárólag akkor engedik ki az országból, ha Románia megkapja a legnagyobb kedvezményt az USA-tól. Igen! Ez megfelelően jellemzi a mai Romániát! S megfelelően jellemzi Rosen főrabbit is az a makogás, amellyel a SZER hullámain kifejtette, hogy őt csak a zsidók érdeklik, és senki más. Az emberben e ráció nyomán nyomasztó történeti sejtések kapnak lábra: Kasztner Rezső, a budapesti Zsidótanács megbízottja egyszerűen azért fizetett - lehet róla vitatkozni, hogy joggal vagy jogtalanul - életével, mert 1944-ben szóba állt a Gestapóval, néhány ezer gazdag zsidó és nem valamennyi magyar zsidó megmentése érdekében. De ez az analógia mégis sántít, hisz míg Kasztner zsidókat mentett meg egy fasiszta rendszer terrorja elől, addig Rosen főrabbi a zsidók árán próbál egy fasiszta rendszert megmenteni. S nemcsak a zsidók árán...

     Rosen főrabbi másik diplomáciai aduja az volt, hogy Románia az egyetlen a kelet-európai blokkból, melyik Izraellel, úgymond baráti kapcsolatokat tart fönn. E tényt kommentálni nem áll módunkban, hisz keretei és ügyei ennek a titkos diplomácia régiójába tartoznak. Ám sokkal sokatmondóbb mellékkörülményként hadd osszuk meg önökkel, kedves - Rosen főrabbi fontoskodásának olyannyira kiszolgáltatott - olvasóink azt az információnkat, miszerint az eddig Magyarország területén fenntartott palesztin terrorista-kiképző tábort áthelyezték Romániába. Mint köztudott, Kadhafi líbiai diktátor ez év első felében látogatást tett Magyarországon, ahol Szolnokon megtekintett egy “téeszt”. Utóbb persze kiderült, hogy egy évek óta itt működő palesztin terrorista-tábort látogatott meg. E látogatást követően született a döntés, hogy a gerillák táborostól áttelepülnek Romániába, s kiképzésük ezután itt fog folyni... persze nem bagóért, hanem líbiai olajdollárokért.

     Úgy tűnik, helyesbítenünk kell magunkat: Rosen főrabbi ma már a zsidók élete árán is nyélbe akarja ütni a legnagyobb kedvezmény román üzletét, s szanálni ezzel a mai román fasizmust, amelynek a legnagyobb kedvezmény, ha a világ szabad kezet ad neki, hogy mindenkin túladjon.

                                                                                     (Ara-Kovács Attila)