nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

8.

1982

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

 

Folyóiratunk szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt; 1982 októberében

                                                                                                  (Ara-Kovács Attila)


T A R T A L O M

Bevezetés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4

MEMORANDUM  a helsinki értekezlet megállapodásainak

                   betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevőihez   . . . . .  5

Az Ellenpontok szerkesztőségének PROGRAMJAVASLATA   . . . . . . . .   7

Az  ELLENPONTOK  eddig megjelent számai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13