nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

     Ha a történelem elfogulatlan szemlélete megköveteli, hogy az események sorát visszatekintőn viszonyítsuk a mai állapotokhoz - a változás igazi ismérveihez ekként férve csak hozzá -, akkor e mai helyzetből való továbblépés konkrétságainak és korántsem viszonylagos biztosítékainak mérlegelésekor is ezt a “visszapergető”, oknyomozó szemléletet kell érvényesítenünk. Az itt közreadott MEMORANDUM  és  PROGRAMJAVASLAT  épp ezért nem a rendszer egyetemes problémáit összegzi, hanem azokat a konkrétumokat, amelyeknek megoldása egyfelől az igazi, nemzetiségi jobbulás előfeltétele, másrészről viszont egy valódi, egyetemes emberjogi jobbulás következménye lenne.

     E mai, Európa szégyenének számító román rezsim valódi megváltozása - meggyőződésünk -, azoknak a gyakran csak a háttérben érvényesülő kérdéseknek a fölvetésében, kritikájában és megoldásában rejlik, amelyeket a  PROGRAMJAVASLAT  rendszerez. Nem számítunk már e rendszer józanságára; amire számítunk, az a mi belső és aktivizálódó rezisztenciánk, valamint Magyarország és a világ demokratikus erőinek - nem a háromnapi csoda időtartamára korlátozódó - támogatása. S amire még számítunk, az a terror növekedése.

     A helyzet valódi megváltoztatása természetesen nemcsak a mi feladatunk; ám remélni és tenni e változásért a mi dolgunk is. Barátot, józanul mérlegelő segítőtársat látunk e feladathoz minden zsarnoksággyűlölő emberben, s főképp a románságban. A Ceauşescu-éra a végéhez közeledik. Számunkra a terror elszántságot adott, tőlük elvett mindent.

     Valamennyiünk szabadságának visszaszerzése érdekében, elszántságunkat és szolidaritásunkat készek vagyunk minden román barátunkkal és sorstársunkkal megosztani, és biztosítani őket arról, hogy ez a szolidaritás, ez az elszántság rejtett szándékokat nem takar és nem tűr.

                                                                                                             (Ara-Kovács Attila)

A  MEMORANDUMOT  és a  PROGRAMJAVASLATOT  megküldjük az

     Egyesült Államok                                  

     Egyesült Királyság                                 

     Finn Köztársaság                                  

     Francia Köztársaság

     Német Szöv. Közt.

     Osztrák Közt.

     Spanyol Királyság

képviselőnek, akik a madridi konferencián részt vesznek. Valamint a Magyar Népköztársaság külügyminisztériumának.

                                                                                                             (Ara-Kovács Attila)