nyomtat

megoszt

Ellenpontok 1982
TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)
Untitled Document

E L L E N P O N T O K

9.

1983

Az ELLENPONTOK szamizdat folyóirat. Megjelenése alkalomszerű. Célja a kelet-közép-európai emberi jogfosztottságnak - s ezen belül az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális elnyomásának - ismertetése. Szerzőink nevét nyilvánvaló okokból nem közölhetjük, kivéve ha külföldön már névvel megjelent szövegek újraközléséről van szó. Kérjük olvasóink támogatását e próbálkozásunkban; kérjük, olvassák, és másokkal is olvastassák el e folyóirat számait.

Folyóiratunk szerkesztése és sokszorosítása Erdélyben történt; 1983 januárjában.

                                                                                             (Ara-Kovács Attila)

     Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szolidaritásukról biztosították folyóiratunkat, és elítélték a román politikai rendőrség ellenünk folytatott brutális akcióját.

     Ugyanakkor értesítjük olvasóinkat, hogy az  ELLENPONTOK 10-es számában megkezdjük e hatósági erőszak dokumentumainak közlését.T A R T A L O M

Egyértelmű jelen — értelmetlen jövő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DOKUMENTUMOK

     Dr. Emil Dandea: Erdély sérelmei és a kisebbségi kérdés . . . . . . . . .  8

CENZÚRÁN INNEN

     Az RKP decemberi ún. “nemzeti konferenciájának” visszhangjai

     Tiltakozunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

     ... minden romániai magyar lélek nevében  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

     Románia az anarchia jegyében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ÁLLÍTÓLAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22