nyomtat

megoszt

Jancsó és a Rohonyi család kézirathagyatéka
Összeállította Bárdi Nándor és Berki Tímea
V. Mások kéziratai

V. 1. Tematikus iratcsoportok
V. 2. Egyes személyek iratai
V. 3. Intézményi iratok
V. 4. Erdélyi Fiatalok iratai


V. 1. Tematikus iratcsoportok


94. Torockó

Képes levelezőlapok 3 db
P. Szentmártoni Sámuel, Torockó, 1847, aut.+g. 19 f.
Jegyzetek P. Szentmártoni Sámuel Torockóról írt leírásához, aut. 5 f.
Sajtókivágatok Torockóról 2 db

95. Mócok útja 16. szám

Jancsó Ödönné Zsakó Sarolta vegyes feljegyzései a Monostori úti házról, aut. 1 (15x20 cm) füzet, kb. 24 f.
Jancsó Ödönné: A str. Motilor 16 sz. Utcai házról és 1921. nov. 1. utáni lakóiról. 1961. IX., aut. 3 db (15x20 cm) füzet, 3x48 f.

96. A Szilágyság poétájáról, g. 6 f.

97. Finnországi és lappföldi útiélmények, g. 27 f.

V. 2. Egyes személyek iratai

98. Benedek Elek halála, sajtókivágások, 32 db

98.a Bíró Sándor

Erdély története-vázlat, aut. 1 f.
A keresztény magyar királyság megalapítása, g. 4 f.
A német és görög befolyás kivédése. A keresztény magyar királyság megszilárdítása, g. 8 f.
Az erdélyi fejedelemség, aut. 2 f., g. 5 f.
II. András és az Aranybulla, g. 8 f.
Erdély a kiegyezés korában, g. 6 f.
Bíró Sándor, Magyar történelem, g. 32 f.
Bíró Sándor, Magyar történelem-javított példány, g. 40 f.

99. Gellért Sándor Jancsó Elemérről, g. 3 f.

100. Jancsó Elemér

A nevelés fogalma 1 db (15x20 cm) füzet, aut. kb. 50 f.
Cím nélkül gépelt kézirat, g. 5 f.
Nagy Miklós: Jancsó Elemér, g. 2 f.

101. Jancsó Miklós-monográfia

Jancsó Miklós levele Jancsó Bélához,1941. június 16., aut. 1 f.+ 1 db boríték
Jancsó Miklós-a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyászjelentése, 1966, g. 1 f.
Dr. Goia Ioan: Belgyógyászat professzorom dr. Jancsó Miklós emlékezetére, g. 3 f.
Dr. Goia Ioan, În amintirea profesorului meu de medicină internă: dr. Jancsó Miklós, g. 3 f., r. ny.
Levél özv. Dr. Jancsó Miklósnénak Jancsó Bélától, 1966., aut. 1 f.
Jancsóné Aranka levelezőlapjai Jancsó Bélához, 2 db. 1966.
Aranka levele Jancsó Bélához, 1967. március 16., aut. 1 f.+ 1 db boríték
Jancsó Béla adatgyűjtése, aut. 5 f.
K. Thuránszky: Nicholas Jancsó 1903-1966= Acta Physilogica Academiae Scientiarum Hungariae, 1966. 3 f.
Jancsó-családfa- reprodukció, 1 f.
Fényképek 6 db.
Lapkivágatok: 1962 1 db., 1966 2 db.

102. Jancsó Ödön iratai

Jancsó Ödön marosújvári működésével kapcsolatos iratok, vegyes 57 f.
Jancsó Ödön egészségpolitikai vázlata, aut. 19 f.

103. Jancsó család iratai Mikó Imre Jancsó Béla-kötetével kapcsolatban, 1972, g. 9 f.

104. Lám Béla kézirata Csinszka Bertáról, 1963, g. 67 f.

105. Márton Áron

Márton Áron püspök beszéde a kolozsvári Szent Mihály templomban, 1946. április 7., ny. 12 f.
Áron püspök marosvásárhelyi beszéde 1946. okt. 27., ny. 3 f.
Márton Áron beszéde a kolozsvári ifjúsági napon, 1947. márc. 25., ny. 14 f.
Márton Áronnal kapcsolatos cikk-gyűjtemény: 1939 5 db, 1940 1 db, 1947 1 db.

106. Rohonyi Zoltán iratai

Petőfi Sándor élete és költészete, X.D osztály, g. 6 f.
Rohonyi Zoltán: A magyar beszédiram változása aut.+ g. , 1 +8 f.
Rohonyi Zoltán: Musset, A század gyermekének vallomásai g 7 f.
Jancsó Éva vegyes jegyzetei, aut. 5 f.
Emlékezés, g. 1 f.
R. Jancsó Éva: Névnapozás Marosújváron, g. 2 f.
Rohonyi Zoltán: Zsakó István pszicho-pedagógiai portréja, g. 7.f.
Albert Camus: A pestis-idézetrészletek, g. 11 f.
Rohonyi Zoltán: Ráby Mátyás és a „Rab Ráby” 1967, g. 9 f.
Rohonyi Zoltán román nyelvű kérése, aut.+g., 2 f.
Rohonyi Zoltán: Megoldódott a Balassi Comoedia szerzőségének rejtélye, g. 5 f.
Rohonyi Zoltán: Aranka György levelezésének irodalmi vonatkozásai, klny. NyIrK 1967. 8 f.
Contribuţii la problema sentimentalismului lui Kazinczy Ferenc, g. 10 f.-r.ny.
Kazinczy és a szentimentalizmus, g. 17 f.
Rohonyi Zoltán: Kazinczy és a szentimentalizmus, klny. NyIrK 1969. 8 f.
Rohony Zoltán: Kölcsey Ferenc romantikájának kialakulása klny. NyIrK 1970. 11 f.
Névátviteles formák Vajda János költői műveiben, aut. 13 f.
Rohonyi Zoltán egyetemi dolgozata: Névátviteles formák Vajda János költői műveiben, g. 33 f.
Rohonyi Zoltán: Az Erdélyi Múzeum szerepe a romantika előkészítésében, klny. NyIrK 1972. 9 f.
Rohonyi Zoltán: Începuturile romantismului maghiar. Rezumatul tezei de doctorat, 1973, g. 12 f.- r.ny.
Változatok Berzsenyire, 1976, g. 23 f.
Bánk változásai, g. 25 f.
Rohonyi Zoltán: Bevezetés az irodalomtudományba I/1-heti 2 h 1973. g. 106 f.
Rohonyi Zoltán: Műtől az alkotóig. Szép Szó 1970? – 1 db lapkivágat

107. Rohonyi Vilmos alkalmi beszédei, r., m., aut. + g., vegyes 30 f.

108. Dr. Stanca Domokos visszaemlékezései az első világháborúra, 1962, g. 7 f.

109. Szabó Dezső

Szabó Dezső verse az Ellenzékbe, g. 1 f.
Jancsó Ödönné: Szabó-családfa, aut. 1 f.
Szabó Erzsi jegyzetei Szabó Dezsőről Dr. Jancsó Bélának, aut. 1 füzet (15x20 cm), 100 f.
Zilahi Sebess József, Szabó Dezsőről, g. 35 f.
Mesterházi Lajos: Gigantikus akarás és gigantikus csőd. Szabó Dezső Életeim c. önéletírásáról, Népszabadság 1966. febr. 26., g. 6 f.

109.a Dr. Zsakó István munkái

Jancsó Ödönné feljegyzései a családtagok betegségeiről, aut. 1 f.
Dr. Zsakó István levele Jancsó Ödönnéhez, g. 1 f.
Dr. Zsakó István írása töredéke, g. 1 f.
Gyógyászat-klny. 1 db.
Magyar Népegészségügyi Szemle 1 db
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei-klny. 1 db
Zsakó István irodalmi munkássága magyar, német, francia, angol nyelven, g. 8 f.

110. Vers – Jancsó Bélának ajánlva, g. 1 f.


V. 3. Intézményi iratok

111. A marosújvári vívóklub (elnöke Jancsó Ödön)

Tagsági gyűjtőív, ms 2 f.
Meghívó közgyűlésre, ms 1 f.
Meghívó rendes közgyűlésre, ms 1 f.
Bevételi és kiadási pénznapló 1912. dec. 1-től, Jancsó Ödön aut.8 f.
Elismervények, ms, 18 f.
Nyugták, ms 12 f.
Jegyzék/számla ms 5 f.

112. Marosújvári bányakórház (igazgatója Jancsó Ödön)

Kimutatás 1913-ból, aut. 26 f.
Tekintetes Társpénztári Igazgatótanács! aut. 15 f.+ g. 8 f. (1914)
Dr. Jancsó Ödön: 1915. évi kimutatások, aut. 12 f.
Dr. Jancsó Ödön: 1916. évi kórházi kimutatások, aut. 3 f.
Dr. Jancsó Ödön: 1917. évi kórházi kimutatások, aut. 11 f.
Dr. Jancsó Ödön: 1918. évi kórházi kimutatások, aut. 16 f.
Dr. Jancsó Ödön: 1919. évi kórházi kimutatások, aut. 6 f.
Kórháznak ajándékozott dolgok iratai, vegyes, 6 f. +1 db boríték
Kórházi rendelt műszerek iratai, vegyes, 4 f. + 1 db boríték

113. A kolozsvári Református Kollégium önképzőköre (elnöke Jancsó Béla)

A Bethlen Gábor-kör alapszabályai, 1919, aut. 4 f.
Meghívó a marosújvári állami elemi iskola előadására, é.n.
A római kath. Főgimn. Pázmány önképzőkör meghívói a Gyulai Pál önképzőkörhöz, aut. 2 f.
Gyulai Pál önképzőkör iratai. Jancsó Béla ifjúsági elnöki meghívói, hirdetmények aut. 14 f.
Jancó Béla, Megnyitó a Gyulai Pál önképzőkör 1920. okt. 17-i ülésén, g. 3 f.
VIII. osztály 1920-1921, aut. 1 f.
Meghalt tanáraink 1951-ig, aut. 1 f.
Élő tanáraink 1951, aut. 1 f.

114. Remény, Bakter, Önképzőkör anyagai, Jancsó Sarolta 1db (20x15 cm) füzet, aut. 48 f.

115. Bakter c. diáklap

1922-23. évi szám másolati példánya, aut. 14 f.
Bakter 66. évf. 1 sz. Fényképmásolata, 16 f.

115.a. Az Újság c. napilap előfizetői ívei kb. 800 db

116. Székelyek Társasága

A Székely Társaság főiskolás tagjainak névsora, 1 notesz (20x10 cm), ms kb. 100 f.
Nyugták, igazolások, g. 7 f.+ 1 db boríték
SzT alapszabályai, 1927, g. 7 f.
A Székelyek Kolozsvári Társaságának alapszabályai, 1927, ny. 24 f.
Helikon igazgatóságának Jancsó Béla, 1929, aut. 1 f.
A magyar egyetemi ifjúság bálja, 1929, ny. 1 f.
Kiss Izsák levele a SzT-hez, 1930, g. 1 f.
SzT Főiskolás Tagozatának gazdasági, társadalomtudományi programja, aut. 5 f.
SzT Főiskolás Tagozatának ügyrendje, 1932, g. 4 f.
SzT Főiskolás Tagozatának jogi szemináriuma, g. 1 f.
1934-1935. iskolai év tanulói statisztikája, aut. 2 f.
Tanoncokkal kapcsolatos iratok, g. 15 f.+ kb. 5 db boríték
Választmányi meghívók, g. 3 f.
SzT tagjai 1940, aut. 3 f.
SzT Alapszabályai, 1941, g. 9 f.
SzT Tompa Lászlónak, 1943, g. 1 f.
Elnökségi megbeszélés, 1944, g. 2 f.
SzT Tiszti karának beszámolója, g. 3 f.
SzT székely pályázata, g. 2 f.
SzT-ről Jancsó Sarolta adatgyűjtése, 40 f. + 1 db boríték
SzT recepciója a sajtóban. Lapkivágatok: 12 db.

117. Bolyai kör

A Bolyai kör pénztárnaplója 1930–31. 1 db (kb. 40x25) füzet, 300 f.

118. A kolozsvári Református Kollégium diákjainak egészségügyi felmérése 1936-1937, aut. 11 f.

119. A Házsongárdi temető feltárása

A házsongárdi temető nevezetes halottai, Jancsó Béla és Sarolta aut. 4 f.
Nevezetes halottak nevei névsor szerint, Jancsó Sarolta aut. 5 f.
Alstedius sírverse Szenczi Molnár Albertre, Jancsó B. aut. 1 f.
Vegyes halotti névsor, g. 2 f.
Színész-sírok, ismeretlen kézírás, 1 f.
Temetői cikkek címei, Jancsó Sarolta aut. 2 f. + 1 f.
Temetői jegyzetek: cédulák, 88 db
Kolozsvári kalandos társaság halotti bucsúztató versei, Jancsó Sarolta aut. 2 f. + g. 2 f.
Bányász-imák minden reggelre, g. 3 f.
Házsongárdi temető, aut. 4 f. + g. 3 f.
Erdélyi Fiatalok levele a házsongárdi temető kapcsán,1938, g. 1 f.
Erdélyi Fiatalok levele Alberti Richárd theol.luth. lelkész úrnak, 1938, g. 1 f.
László Dezső levele az Erdélyi Lapok szerkesztőségének, 1938, g. 1 f.
Temető-rendeletek 1945, Jancsó-aut. 5 f., r. és m. nyelven
Kolozs vármegye nemzetiségi adatai és közegészségügi szervezete, ms, 14 f.
Sajtókivágat 1 db

120. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Jancsó jegyzetei, é.n., aut. 4 f.
Az EMKE szakosztályai, g. 1 f.
Az EMKE átszervezésének hibái, g. 1 f.
A szakosztályok feladatai, é.n., g. 1 f.
Egységesítés, tudományos helyzetfelmérés, vegyes, 5 f.
Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga által alakított Birodalmi Szolgálat Csoportja, g. 1 f.
Az EMKE alapszabályai, 1935, ny. 20 f.
Az EMKE választmánya és munkatervéhez anyag, 1939, vegyes, 18 f.
Erdélyi Fiatalok az EMKE elnökéhez, 1939, g. 1 f.
Jancsó Béla EMKE-vel kapcsolatos jegyzetei,munkatervek 1941, aut. 28 f.
Meghívó EMKE-gyűlésbe, ny. 1 f.
Szathmáry Lajos Jancsó Bélához, 1941, aut. 1 f.
Kovrig Béla Jancsó Bélának, 3 db., 1941,g. 3 f.
Jancsó Béla levél-vázlata Kovrig Bélának, aut. 1 f.
Ákosfalvi Magyar Munka Szövetség az EMKE elnökségének, 1941, g. 1 f.
Szabályok 1941, g. 5 f.
Az EMKE közművelődési szakosztályának Munkaterv-vázlata az 1942. évre, g. 6 f.
Simon Károly Jancsó Bélának, 1942, aut. 1 f.
Cs. Zoltán Jancsó Bélának, 1942, aut. 1 f.
EMKE-vel kapcsolatos sajtógyűjtés: 16 db.

121. Romániai Magyar Népközösség

A romániai magyarság célja, aut. 20 f.
Jancsó Béla levele Gr. Bánffy Miklósnak, 1939, aut. 1 f.
RMNK-meghívó, 1939, g. 1 f.
Törvényrendelet-részletek, g. 3 f.

122. Magyar Népi Szövetség

Jancsó Béla belépési nyilatkozatáról levele Kovács Lajoshoz, 1948, aut. 1 f.
Meghívó 1945, g. 1 f.
Meghívó taggyűlésre, 1948, g. 1 f.
Jancsó Béla Belépési nyilatkozata másolata, 1949., aut. 1 f.+ 1 db boríték
MNSz-taggyűlés 1949, Jancsó-aut. 1 f.
Urbán Andor levele a MNSz-hez, 1952., g. 3 f.


V. 4. Erdélyi Fiatalok iratai

122. Tervek és programok

Erdélyi Fiatalok-vázlat-vegyes, aut. 2 f.
Erdélyi Fiatalok- tervezetek, aut. 8 f.
Felhívás az alapító tagokhoz, 1932, g. 1 f.
Kedves barátunk! (a főmunkatársakhoz szóló levél), 1934. július 15., g. 1 f.
Erdélyi Fiatalok-program, terv, aut. 2 f.
E. F. XI/2. szám terve
Felekezeti és más alapon történő főiskolai szervezkedések, aut. 1 f.
Levél Bíró Sándortól, Parajd 1944.január 29., Bíró aut. 1 f.+1 db. boríték
Kolozsvári és k. Kir. Művelés, aut. 1 f.
A marosvásárhelyi református Kollégium 1926-1937-ig (10 évjárat) végzett növendékeinek fejlődési kimutatása, aut. 1 f.
Helyzetkép az erdélyi református egyházkerület közép- és elemi iskoláinál szolgáló tanárokról és tanítókról, aut. 1 f.
Sepsiszentgyörgy város intellektuel katasztere (1935), László Ferenc-aut. 3 f.
Az Erdélyi Fiatalok átszervezése (Mikó Imre tervezete), aut. 1 f.
Kimutatás az Erdélyi Fiatalokról, aut. 1 f.
Mit akarunk g. 6 f.
Programm, g. 1 f.
Kimutatás (vállalatok és hivatalok helyzetéről), g. 3 f.
Az Élet és Irodalom látogatóban Tamási Áronnál (1964), g. 5 f. –megjelent az ÉI-ben 1964/5. február 1.
A hivatás és kötelesség írója-Tamásiról, g. 5 f.
Levél Jancsó Bélának György Dénestől, György-aut. 1 f.+ 1 db boríték
Háromszék új gazdasági helyzete és fejlődésének lehetőségei, g. 5 f.

123. Vegyes kéziratok

Ébert Hajnalka levele a szerkesztőséghez (1931), aut. 1 f.+1 db boríték
Ardealul tânăr cikkének fordítása, Dizmacsek-aut. 2 f.
Dizmacsek Tibor, Könyv az iskolaszövetkezetekről (1939), aut. 4 f.
Szabó Dezső az erdélyi magyar ifjúságról, aut. 2 f.
Orbán Balázs írásaiból, aut. 2 f.
Orbán Balázs, a politikus, g. 6 f.
Rebreanu Liviu a román parasztról, g. 1 f.
K.: Irodalmi szemle-Ábrahám Ernő: Isten vára, aut. 17 f.
Bíró Sándor, Mátyás király, g. 1 f.
Egy erdélyi muzsikus vallomásai, g. 1 f.

124. Egészségügyi írások és kérdőívek

Egyház és kórház viszonyáról (1934), aut. 4 f.
A kolozsvári m.kir. FJTE Orvostanhallgatók Segítő és Önképzőegyesületének 1896-97. évi választmánya, aut. 1 f.
Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség levele Jancsóhoz (1935), g. 1 f.
Orvosok nevei, aut. 2 f.+1 boríték
Kedves munkatársunk (1936), aut. 1 f.
Kötelezvény 1936, aut. 1 f.
Egészségügyi helyzetkép 1 kérdőív, aut. 1 f.+ g. 1 f.
Erdélyi Kath. Népszövetség –Orvosi szakosztály tagjai, aut. 2 f.
Beszámoló az 1938. évi egészségügyi hadjáratról- hiányzik az eleje, g. 3 f.
Dr. Szigeti Imre, Pneumotharax kezelés eredményei tüdő tbc.nél négy évre visszamenőleg 4 eset kapcsán, nyomtatott, 1 f.
Társadalmi szolgálat, g. 3 f.
Kitöltött kérdőív Kézdivásárhelyről, aut. 1 f.
Kitöltött kérdőív Odorheiu városból (1935), aut. 6 f.
Vánky Kálmán levele László Dezsőhöz, aut. 1 f.+ 1 db. boríték
Udvarhely városi és megyei orvosok 1935. évben, aut. 1 f.
Vajna Mária, Kitöltött kérdőív Erdővidékről, 1936. május 7., g. 1 f.
Nagykárolyi orvos levele, aut. 2 f.

125. Az Erdélyi Fiatalok rendezvény meghívói

Levelezőlapok, meghívók:
Kötelezvény, g. 1 f.
Az Erdélyi Fiatalok vendégszereplése és bemutatkozása. KZST 1931. 1 f.
Előfizetési felhívás a mutatványszámról, 1 f.
Levél Jancsó Bélának, Bukarest 1932. 1 f.
Előfizetési felhívás, 1933. 1 f.  
Meghívó az Erdélyi Fiatalok/Török Erzsébet modern magyar vers-estélyére, 1933. április 7. 1 f.
Meghívó az Erdélyi Fiatalok felolvasó estélyére, 1934. február 17., 1 f.
Meghívó az Erdélyi Fiatalok székely népdalestélyére, é.n. május 8, 1 f.
Előfizetési felhívás (Balázs Ferenc, A rög alatt), 1936. február, 1 f.
Erdélyi Fiatalok tagságának ívei, kb.153 db

126. Erdélyi Fiatalok előfizetők ívek kb. 80 db

127. Az Erdélyi Fiatalok recepciója, sajtókivágások, 43 db