Fenesi Annamária, Szabó D. Zoltán

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)1bcdefhkmnrstv
index alfabetic (ro)1bcfglmnprsuv
keywords (en)1bcefghjlmpqrstwy

Fogalomtár

Glosszárium

Vonulás

 

Diszperzió – madarak szétszóródása, vándorlása a költési területről. Általában fiatal egyedekre jellemző, melyek a felnevelkedés után elhagyják a szülők költőterületét, és saját területet keresnek.

Vonulás – szezonális mozgás a költő területről a telelőre, majd vissza a költőhelyre.

Parciális vonuló = Részleges vonuló – egyes egyedek elvonulnak, mások nem vagy csupán a nagyon hideg, zord teleken vonulnak délebbre az egyedek

Rövid távú vonuló – nem tesznek meg nagyobb távolságokat: a nyári költőterület déli részén, illetve attól kissé délebbre telelnek, általában addig maradnak a költőterületen amíg az időjárás megfelelő. Például az európai költő fajok a Mediterránemuban telelnek.

Hosszú távú vonuló – jelentős távolságra repülnek a nyári költőterületről a telelő területre és vissza

Rezidens = Állandó = Szedentáris = Szesszilis – nem vonulnak el a téli periódusra, hanem a költőterületen maradnak

 

 

Szaporodás

 

Fészekalj – a fiókák száma egy szülőpár egy költési próbálkozása esetén

Monogámia – eredeti jelentés: egynejűség. Madaraknál a párzási és költési periódusra vonatkozó hűséget jelenti egy hím és egy tojó között. A madaraknál legelterjedtebb párzási rendszer, a fajok 90%-ára ez jellemző.

Poligámia – Valamelyik nem (tojó vagy hím) több párkapcsolatban érdekelt egy költési periódus alatt. Madaraknál leggyakoribb formája a poligínia, mikor a hímek párzanak több tojóval, ennél ritkább a poliandria jelensége, amikor egy tojó több hímmel létesít kapcsolatot, több fészekaljat is lerak és a továbbiakban a hímek gondoskodnak a tojásokról és a fiókákról (pl. egyes lilefélék).

Poligínia – A poligámia leggyakoribb formája madaraknál, mely a hímek több tojóval való párzását jelenti egy költési periódus alatt. Ilyen esetekben a kotlás és a fiókanevelés a tojó kizárólagos feladata.

Bigámia – azon párzási rendszer, mikor a hím madár két tojóval párzik egy költési periódus alatt.

Promiszkuitás – a partnerek gyakori váltogatását jelenti egy költési perióduson belül

Koloniális fészkelő – a magányos (szoliter) fészkelésű madarakhoz képest, ezek az egyedek csoportosan fészkelnek, fészkeiket egymáshoz nagyon közel építik, egy fán vagy facsoporton, egy adott tengerpart-szakaszon stb.

Territoriális – területtartó madár, vagyis a fészek környékén saját területet védelmeznek más fajtársakkal szemben

Politerritoriális – főleg poligín fajoknál fordulhat elő, hogy a hímek több területet is védenek

Fészeklakó fiókák - vakon született, csupasz vagy csak nagyon kevés pihetollal rendelkező fiókák, melyek a fészek elhagyására nem képesek és a szüleik etetik őket.

Fészekhagyó fiókák - nyitott szemmel születnek, testüket pihetollak borítják, a fészket 1-2 nap után elhagyják

Nászruha - a párzás idején fellépő színezet v. egyéb feltünő tulajdonság, amellyel a madarak – főleg a hímek - igyekeznek felhívni az ellenkező nem figyelmét magukra. Ez legtöbb esetben a tollazat színbeli elváltozását jelenti.

Násztánc – a párválasztást vagy a párzást megelőző rituális mozgássorozat madaraknál, melyet hanghatások egészítenek ki, melynek segítségével az egyedek minőségüket, rátermettségüket bizonyítják, fitogtatják az ellenkező nem egyedeinek vagy vetélytársaiknak.

Vedlés – folyamat, mely során a madarak elhullatják régi, kopott tollaikat és azokat újakra cserélik. A madarakra jellemző, hogy az első fiatalkori tollruhát ivarérettségükig viselik, azaz az ilyenkor bekövetkező fiatalkori (juvenilis) vedlést követően már a fajra és ivarra jellemző felnőttkori (adult) tollazatot öltenek. Ezt követően évente történik meg a tollazat váltása, általában egy lezárult szaporodási ciklust követően.

Részleges vedlés - csak egyes testtájakat borító tollak váltását jelenti

 

 

Ökológia, általános

 

Fitnesz = rátermettség – az evolúcióelmélet központi fogalma. Egy egyed túlélési és szaporodási sikerét fejezi ki, melyet az egyed génjeinek arányával lehet mérni, mellyel a következő generációban képviselteti magát. Más definíció szerint: a genotípus által létrehozott felnőtt utódok számát a vele versengő genotípus felnőtt utódainak számához viszonyítjuk

Revír – ragadozómadarak által védett vadászterület

Helper – olyan egyedek, melyek időt és energiát fektetnek rokonaik támogatásába, főleg azok fészekaljainak felnevelésébe

Fészekparazitizmus, költésparazitizmus – az a jelenség, mely során madarak úgy spórolnak időt és energiát, hogy tojásaikat más madarak fészkébe rejtik, és rájuk bízzák a költés, valamint a nevelés feladatát. Hazánkban a legismertebb fészekparazita a kakukk.

Fegyverkezési verseny – A ragadozók és prédaállataik az evolúciós fegyverkezési verseny során adaptációk és ellenadaptációk sorozataként olyan jegyeket fejlesztenek ki, melyek segítették és segítik őket a túlélésben. A prédaállatok azon génjei, melyek nagyobb esélyt adtak a túlélésre és szaporodásra, sikeresebben terjedtek el társaiknál, ugyanígy váltak gyakoribbá a sikeresebb zsákmányszerzést biztosító gének a ragadozók esetében.

Mimikri - az adaptáció azon formája, eredménye, amikor egy élőlény felveszi vagy utánozza egy másik élőlény vagy a környezet mintáját, színét, külalakját, viselkedését. Az alkalmazkodás célja lehet a láthatatlanság, vagy a megtévesztés és elijesztés.

Taxonómia = Rendszertan – a biológia egyik tudományága, mely az élőlények csoportosításával, leírásával, elnevezésével foglalkozik.

Taxon - Taxonnak nevezik az élőlények egyazon kategóriába sorolt és közös gyűjtőnévvel ellátott fajcsoportját, illetve egy adott faját.

Aviárium – madarak megfigyelésére és tartására kialakított, repülésre is alkalmas méretű zárt helyiség.

Strófa – a madarak énekének egymástól jól elválasztott része. A strófák fajra jellemző módon lehetnek hosszabbak, rövidebbek, változatosak vagy egyformák. A strófa motívumokból van felépítve

Szexuális szelekció = nemi szelekció – az állatok olyan jellegzetességeket fejlesztettek ki és tartanak fenn, amelyek szigorúan véve nem szolgálják az egyedet a túlélésben, viszont segítenek neki abban, hogy minél több utódja szülessen. Ezt a nemi szelekció segítségével kétféleképpen érik el: (1) valamely jellegzetességgel vonzóvá teszik magukat az ellenkező nem számára (nemek közötti, interszexuális vagy epigámikus szelekció), vagy (2) elriasztják vele az azonos nemű vetélytársakat (nemen belüli, intraszexuális szelekció).

Karotinoidok – kizárólag növényi vagy mikrobiális eredetű antioxidáns hatású vegyületek. A karotinoidok közül a béta-karotin a legismertebb. A sárgás-vöröses karotinoid festékek jellemzően metabolizálódnak a madár szervezetében. Színezik a bőrt és a tollakat, beépülnek a fejlődő tüszőkbe ezzel a tojássárgája jellegzetes színét eredményezik.

Endogén ritmus = belső ritmus - az életfolyamatoknak olyan szakaszos megnyilvánulásai, amelyek nem függnek a sejten, a szerven vagy a szervezeten, a populáción kívüli ritmikus változásoktól, illetve ha azzal egybe is esnek, a külső környezetben fellépő változás megszűnte után is fennmaradnak.

Fenotípus - egy egyed teljes fizikai megjelenése, vagy egy specifikus jelleg megjelenése, úgy mint a szemszín, amely variálódik az egyedek között. A fenotípus a legtöbb esetben számos géntől és a környezeti hatásoktól együttesen függ.

 

 

Földrajz

 

Palearktikum = Palearktisz - Európát, Afrikából a Szaharát és az attól északra eső részt, valamint Ázsiának a Himalájától és a Jangce folyótól északra eső területeit öleli fel


  • Megosztás:
Apáthy István Egyesület


Szülőföld Alap


Bird and Nature Protection Association


Societatea Ornitologică Română