Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: vármegye

 • Alsófehér vármegye monografiája. I. kötet. Első és második rész Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed 1896
 • Alsófehér vármegye monográfiája II. kötet. Első rész Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár Részvénytársaság, Nagy-Enyed, 1901
  Csató J. – Cserni B. – Gáspár J. – Herepei K. – Lázár I.
 • Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 24750k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 1. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 16901k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 2. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 17500k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 3. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 10000k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos