nyomtat

megoszt

Itt és mást. Válogatott írások
BRETTER GYÖRGY
Katalóguscédula:
Cím: Itt és mást. Válogatott írások
Szerző: BRETTER GYÖRGY

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979
Nyelv: magyar
Kategória: KRITERION KÖNYVEK
Témakör: filozófia, kritika
Tárgyszó: filozófia
Műfaj: esszék
Válogatta: Molnár Gusztáv
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2206.1k]
Tartalom:
Címlap [pdf, 203.2k]
Előszó [pdf, 204.3k]

Bretter György: Itt és mást
Ikarosz legendája [pdf, 159.9k]
Humanizmus és struktúra [pdf, 126.5k]
A filozófus: Marx [pdf, 174.3k]
Néhány észrevétel [pdf, 143.9k]
Az idő a kastélyban [pdf, 177.2k]
Eszményeink és a világ [pdf, 150.2k]
Temetés Zsögödön [pdf, 121.5k]
Laokoón, a néma [pdf, 156.8k]
Kronosz, a kegyetlen [pdf, 119.5k]
Kentaurok dilemmája [pdf, 158.2k]
Élet és gondolat [pdf, 168.1k]
Vörösmarty utolsó versei [pdf, 202.1k]
Lenin, avagy a teljes magyarázat elve [pdf, 163k]
Ideológia és kritika [pdf, 106.3k]
Az erkölcstan közelében [pdf, 105.6k]
Mítosz? Filozófia? [pdf, 143.8k]
A nyelv és az erkölcs [pdf, 157.5k]
Emberhez méltó módon élni [pdf, 148.6k]
A béke posztulátuma [pdf, 109.2k]
Nagy László: Asszonyfejű felleg [pdf, 105.4k]
Apollón, nimfa, szerelem [pdf, 117k]
Hérakleitosz, a filozófus, Hermodorosz barátja [pdf, 133.1k]
Dialógus a humanizmusról [pdf, 189.6k]
Furcsa: történik velünk valami, s mi önmagunk történünk [pdf, 174.6k]
Adalék egy hely- és időhatározó sajátosságaihoz [pdf, 153.8k]
Valamikor Silenus őrizte a forrásokat [pdf, 118.6k]
A felőrlődés logikája [pdf, 179.3k]
Ádám harca Luciferrel, avagy idő és egzisztencia a Tra- gédiában
„Mit akarok én megérteni? Az idő jelentőségét és belső mi- voltát...” (Ágoston) [pdf, 159.6k]
Tény és elmélet [pdf, 123.3k]
Ki? Mi? [pdf, 73.7k]
Adalékok Lukács György életművének értelmezéséhez [pdf, 203.4k]
Hipotézis a nemzedékek kettős nyelvéről [pdf, 171k]
Minek a nevében [pdf, 144.8k]
A szövegek előtt [pdf, 155.8k]
És hová érkezett? [pdf, 112.1k]
Szavak – előszavakról [pdf, 178k]
Csodálkoznak? Miért? Miért? [pdf, 112.3k]
Kant, avagy a filozófus becsülete [pdf, 134.2k]
Sinkó Ervin, avagy a csodálatos illúzió története [pdf, 195.5k]
Írt és tanított [pdf, 125.7k]
Apáczai-film [pdf, 141k]
A filozófiára vonatkozó kijelentések filozófiája, avagy miért mondja éppen így? [pdf, 185.7k]
Fichte eszményi állama [pdf, 198.5k]
A mindenesek kálváriája [pdf, 119.1k]
Szilágyi István bizonyára regényt írt [pdf, 157.5k]
A hegyen túl is hegy van [pdf, 161.7k]
Vázlat a „kijelentő mondat” filozófiájához [pdf, 184k]
Berzsenyi [pdf, 197.5k]
Mi is az a konkrétum, avagy mire képes a szerszámlakatos ha végiggondolja a világot [pdf, 169.1k]
Bevezetések és kísérletek recenziója [pdf, 225.5k]
Függelék [pdf, 138k]


Jegyzetek [pdf, 110.7k]
Névmutató [pdf, 70.8k]
Tartalom [pdf, 56.9k]