nyomtat

megoszt

Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születése napjára
SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születése napjára
Szerző: SZABÓ T. ATTILA (szerk.)

Megjelenési adatok:
Az Erdélyi Tudományos Intézet Kiadása, Kolozsvár, 1947
Nyelv: magyar, német, román
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: történelem
Tárgyszó: történelem, régészet, művészettörténet, Erdély története, román—magyar kapcsolatok
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 16696.3k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 370.9k] [doc, 502.8k]
Balogh Jolán: Vég-Várad vára [pdf, 1102.1k] [doc, 1052.2k]
Bielz Iulius: Ein Siebenbürgisches Pantheon des Malers Karl Szathmári-Pap [pdf, 70.8k] [doc, 42k]
Biró Vencel: Erdélyre gyakorolt közművelődési hatások a XVII. század második felében az ingóság-összeírások tükrében [pdf, 202.6k] [doc, 240.1k]
Bónis György — Valentiny Antal: Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve (1602) [pdf, 477.9k] [doc, 472.1k]
Doboşi, Al.: Din istoria economică a oraşului Cluj in veacul XVI. [pdf, 179.8k] [doc, 118.8k]
Dragomir, Silviu: Tratativele româno-maghiare din vara anului 1849 [pdf, 118.4k] [doc, 109.1k]
Entz Géza — K. Sebestyén József: A széki református templom [pdf, 9336.2k] [doc, 5149.7k]
Ferenczi Sándor: Az erdélyi dákok pénzeiről [pdf, 150k] [doc, 130.6k]
Gündisch, Gustav: Zur überlieferung der Türkeneinfälle in Siebenbürgen [pdf, 105.2k] [doc, 96.3k]
György Lajos: Valkai András. Egy kalotaszegi énekszerző a XVI. században [pdf, 435.3k] [doc, 622.6k]
Herepei János: Bocskai Gábor egeresi síremléke és mestere [pdf, 217.7k] [doc, 265.2k]
Imreh István: Székely falutörvények [pdf, 234k] [doc, 300.5k]
Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a XVI. század elején [pdf, 251.8k] [doc, 321k]
Jancsó Elemér: Aranka György levelezése [pdf, 136.9k] [doc, 169k]
Juhász István: Bethlen Miklós politikai pere [pdf, 253.1k] [doc, 377.3k]
Kristóf György: A két Bolyai alakja szépirodalmunkban [pdf, 181.3k] [doc, 172k]
László Gyula: Varázslat egy középkori falusi templomunkban. Jegyzetek a Magyarszentpáli pillérfő néprajzához [pdf, 1720.1k] [doc, 5858.8k]
Makkai László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori történetéhez [pdf, 173.8k] [doc, 131.6k]
Id. Nagy Géza: A Bethlen-kollégium tudományos gyűjteményeinek története [pdf, 127.6k] [doc, 143.4k]
Palotay Gertrud: Tót csipke, tót hímzés a XVIII. századi Erdélyben [pdf, 1736.2k] [doc, 6268.4k]
Pascu, Ştefan: O schiţă a istoriei politice şi bisericeşti transilvane dela sfârşitul sec. al XVII-lea [pdf, 143.4k] [doc, 118.3k]
Prodan, D.: Topliţa la 1785 [pdf, 141.1k] [doc, 107k]
Szabó T. Attila: Levéltári adatok a dési fazakas céh történetéhez [pdf, 240.4k] [doc, 349.2k]
I. Tóth Zoltán: Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás [pdf, 157.5k] [doc, 187.4k]
Hátlap [pdf, 124.5k]