nyomtat

megoszt

Erdély és népei
MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély és népei
Szerző: MÁLYUSZ ELEMÉR (szerk.)

Megjelenési adatok:
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély története, társadalomtörténet, nemzetiségi kérdés, történeti alapművek
Műfaj: monográfia, adattár
Írták: Alföldi András, Bíró Sándor, Elekes Lajos, Fekete Nagy Antal, Gáldi László, Gyallay Domokos, Györffy György, Jakó Zsigmond, Kniezsa István, Maksay Ferenc, Pukánszky Béla.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 6405.8k]
Tartalom:
Előlap [pdf, 10k] [doc, 23.6k]
Alföldi András: Erdély népei az ókorban [pdf, 96.8k] [doc, 79.4k]
Kniezsa István: Erdély a honfoglalás korában és a magyarság megtelepedése [pdf, 223.2k] [doc, 223.2k]
Györffy György: A székelyek eredete és településük története [pdf, 4769.1k] [doc, 265.2k]
Maksay Ferenc: A szászság megtelepülése [pdf, 217k] [doc, 237.6k]
Fekete Nagy Antal: A románság megtelepülése a középkorban [pdf, 179.1k] [doc, 222.2k]
Elekes Lajos: Magyarok Moldvában és Havaselvén [pdf, 143.8k] [doc, 109.1k]
Pukánszky Béla: Magyar–szász művelődési kapcsolatok [pdf, 96.1k] [doc, 81.9k]
Gáldi László: Magyar–román művelődési kapcsolatok [pdf, 166.8k] [doc, 117.8k]
Bíró Sándor: Az erdélyi magyar–román viszony a legutóbbi évtizedekben [pdf, 198.7k] [doc, 163.3k]
Gyallay Domokos: A föld és nép kapcsolata a Székelyföldön [pdf, 124.8k] [doc, 85k]
Térképek jegyzéke [pdf, 46.1k] [doc, 23k]
Térképmelléklet [pdf, 4491.6k]