nyomtat

megoszt

Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve — 1940—41
Katalóguscédula:
Cím: Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve — 1940—41

Megjelenési adatok:
Erdélyi Tudományos Intézet, 1942
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély története, művelődéstörténet, nyelvtörténet, nyelvészet, antropológia
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 48.3k] [doc, 35.3k]
Biró Vencel: Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök a román szenátusban [pdf, 232.9k] [doc, 174.6k]
Csík Lajos—Kállay Ernő: Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben [pdf, 335.6k] [doc, 492k]
Imre Samu: A kolozsvári fazekasság műszókincse [pdf, 2313.4k] [doc, 2926.6k]
Imre Samu: Műszótár [pdf, 927.5k] [doc, 1035.8k]
Márton Gyula: A rumén nyelvatlasz első három kötetének magyar eredetű anyaga [pdf, 353.5k] [doc, 513k]
Nagy Zoltán: Az erdélyi magyar szövetkezetek a visszatéréskor [pdf, 498.6k] [doc, 3273.7k]
Nagy Zoltán írásához mellékelt táblázat [pdf, 120.8k] [doc, 204.3k]
Szabó. T. Attila: A kalotaszegi helynévanyag vízrajzi szókincse [pdf, 279.6k] [doc, 299k]
I. Tóth Zoltán: Az "Astra" románosító tevékenysége a Székelyföldön [pdf, 337.7k] [doc, 486.9k]
Venczel József: Az erdélyi román földbirtokreform [pdf, 1036.1k] [doc, 2060.8k]
Venczel József: Függelék [pdf, 1005.3k] [doc, 3222k]
Tartalom [pdf, 96.6k] [doc, 26.6k]
Térképmelléklet Nagy Zoltán tanulmányához [pdf, 3078.1k]