nyomtat

megoszt

Határon túli magyarság a 21. században. Konferencia sorozat a Sándor-palotában. Tanulmánykötet.
BITSKEY BOTOND (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Határon túli magyarság a 21. században. Konferencia sorozat a Sándor-palotában. Tanulmánykötet.
Szerző: BITSKEY BOTOND (szerk.)

Megjelenési adatok:
Szerk. Bitskey Botond, Budapest: Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. 269 p. + CD melléklet
Kategória: MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA
Témakör: politológia
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Információk a konferencia-sorozatról [pdf, 1000.4k]

A konferencia-sorozat előadásai [pdf, 3007.4k]

Határon túli magyarság a XXI. században:tények és perspektívák – Válogatás a KEH által szervezett konferencia elõadásaiból, 2006. május 4. [pdf, 743.2k]
Bakk Miklós: Az erdélyi magyarság politikai érdekérvényesítésének feltételei és uniós perspektívái
Göncz László: A muravidéki magyarság tegnap és ma
Gyurgyik László: A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai
Kiss Tamás–Csata István: Népesedési perspektívák Erdélyben.
Lampl Zsuzsanna: Munkaerõpiaci és egészségügyi helyzet – a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezõi
Losoncz Alpár: Egy kisebbségi érdekérvényesítési modell idõközi mérlege: többletlehetõségek vagy többletillúziók?
Majnek Antal: Beszámoló a kárpátaljai magyarság helyzetérõl
Molnár József: A kárpátaljai magyar közösség: helyzete, perspektívái
Vetési László: A szórványban is pozitív jövõkép kell

Identitás-megőrzés tömbben és szórványban című konferencia, 2006. november 30. előadásai [pdf, 1316.4k]
Vetési László: „Mit cselekedjünk, hogy megmaradjunk!”
Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól
Csete Örs: Lesz-e a szórványnak magyar identitása 2020-ban?
Gereben Ferenc: A határon túli magyarok kulturális identitása (Különös tekintettel a tömb- és szórványmagyarságra)
Végel László: Zárt és nyitott identitás
Péntek János: Dinamikus nyelvi folyamatok és az identitás
Bodó Barna: A szórványtól a nemzetig – és vissza
Darvas-Kozma József: A szórványkérdés a Gyulafehérvári Érsekség szemszögébõl
Lampl Zsuzsanna: Nemzeti identitás tömbben és szórványban
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében
Andócsi János: Az identitás nyomában, Horvátországban
Kolláth Anna: Anyanyelv és kétnyelvû oktatás a szlovéniai Muravidéken
Gerhard Baumgartner: Az ausztriai magyarság a szovjet megszállástól napjainkig (1945–2005)
Molnár József : A kárpátaljai tömb és szórványmagyarság identitástudatának eltérései

Autonómia, regionalizmus, regionális fejlesztés, 2007. május 18. és a Támogatáspolitika, civil kezdeményezések, befektetés: a felzárkózás esélyei a határon túl, 2007. november 30. című konferenciák előadásai) [pdf, 1270.1k]
Bárdi Nándor: A magyar–magyar párbeszéd keresése
Vizi Balázs: A kisebbségi autonómia nemzetközi feltételeirõl
Görömbei Sára: Az autonómia gyakorlati megvalósítása
Bakk Miklós: Nemzeti és regionális: az autonómia Erdélyben
Dr. Fábián Gyula: Pro és contra jogi sedes materiae a kisebbségi autonómia témájában, Románia esetében
Benedek József: Regionális fejlõdés, regionális együttmûködés
Lelkes Gábor: A regionális fejlesztés környezete Dél-Szlovákiában

Támogatáspolitika, civil kezdeményezések, befektetés ... 2007 november 30.

Az államfő a határon túli magyarságról (Sólyom László köztársasági elnök beszédei és interjúi a témában)
2005 [pdf, 304.6k]
2006 [pdf, 296.2k]
2007 [pdf, 311.5k]
2008 [pdf, 281.8k]
2009 [pdf, 304.7k]

Sólyom László köztársasági elnök látogatásai a szomszédos országokban, a kisebbségi magyar közösségek körében
2005 [pdf, 563.1k]
2006 [pdf, 975.7k]
2007 [pdf, 2475.1k]
2008 [pdf, 2654.6k]
2009 [pdf, 2189.2k]

Határon túli magyarság a 21. században - Tanulmánykötet
Tartalom [pdf, 88.5k]
Előszó (Sólyom László köztársasági elnök) [pdf, 102.1k]
Ablonczy Balázs, Bárdi Nándor: Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [pdf, 393.8k]
Bakk Miklós, Öllös László: Politikai közösség és kulturális identitás magyarország és a szomszédos országok magyar kisebbségeinek viszonyában [pdf, 346.2k]
Gyurgyík László, Horváth István, Kiss Tamás: Demográfiai folyamatok, etno-kulturális és társadalmi reprodukció [pdf, 714.3k]
Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János: Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón [pdf, 583.4k]
Csernicskó István, Szabómihály Gizella: Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól [pdf, 462k]
Bárdi Nándor, Misovicz Tibor: a kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája [pdf, 452.6k]
Horváth Gyula, Lelkes Gábor: Területi kohézió a kárpát-medencében: trendek és teendők [pdf, 766.9k]
A kötet szerzői [pdf, 124.5k]