nyomtat

megoszt

A mérték. Összegyűjtött írások tőle és róla.
LŐRINCZ CSABA, szerk.: BORSI-KÁLMÁN BÉLA, FILEP TAMÁS GUSZTÁV, ZELEI MIKLÓS
Katalóguscédula:
Cím: A mérték. Összegyűjtött írások tőle és róla.
Szerző: LŐRINCZ CSABA, szerk.: BORSI-KÁLMÁN BÉLA, FILEP TAMÁS GUSZTÁV, ZELEI MIKLÓS

Megjelenési adatok:
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, Méry Ratio Kiadó, 2010
Kategória: MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA
Témakör: kisebbségpolitika
Tárgyszó: nacionalizmus, magyarságpolitika, kisebbségpolitika, politikai elemzés
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 978-80-89286-35-5
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5957.2k]
Tartalom:
Pethő Sándor: Értékkel és mértékkel. Morálfilozófiai jegyzet egy életmű keletkezéstörténetéhez [pdf, 411.7k]

1980–1986 [pdf, 313.6k]

Margó
Langyos tavaszi este. A Visszhang és előadása
Karl R. Popper: Prognózis és prófécia a társadalomtudományokban
Fáziseltolódás
Tanulmány
Halott papírhegyek maradnak mögöttem
Egy ismeretelméleti problémától a morális kérdésfeltevésig
Részlet a Limes Kör 1986. november 10-i vitájából

1987–1997 [pdf, 960.2k]

Böhm Károly – szövegolvasás Hajós József rendezésében
Egy új folyóirat elé
Ludwig Wittgenstein: Előadás az etikáról
A határokon túli magyarok (Társszerző: Németh Zsolt)
Egy liberális alternatíva a Közép- és Kelet-Európa-politikában
Liberalizmus és kollektív jogok. Konferencia Dunaszerdahelyen, 1991. január 11–13.
Interjú Lőrincz Csabával, a kisebbségi csoport román referensével (Készítette: Bárány Anzelm)
Liberális külpolitika Közép-Kelet-Európában. Kritikai észrevételek Pethő Sándor Tények és preferenciák című írásához
A nemzeti kisebbségi kérdés sajátosságai Közép- és Kelet-Európában
Észrevételek a Liberális Internacionálé luzerni kongresszusának kisebbségi vonatkozású előkészítő anyagaihoz (Társszerző: Németh Zsolt)
A kurd kérdés Törökországban
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok alanyairól
Nemzet, kisebbség Közép- és Kelet-Európában. Témajelentés a Fidesz IV. Kongresszusának (Társszerző: Németh Zsolt)
Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés
A józanság limesei (Társszerző: Németh Zsolt)
Tudnivalók a környező országokba látogató fideszeseknek
Néhány megjegyzés a magyarországi kisebbségi törvény margójára
A mértéktartás perspektívája. A Liberális társadalmak születnek című illyefalvi konferencia anyaga elé
Az MSZP utódpárti külpolitikája (Társszerző: Németh Zsolt)
Politikai reform és demokratikus intézmények a közép- és kelet-európai társadalmakban
Az alapszerződések dilemmái
A periféria átmeneti győzelme Párizsban. Válasz Molnár Gusztávnak
A román–magyar viszony rendezésének feltételeiről
A romániai magyar közösség politikai programja és a program megvalósítására irányuló koncepciói 1989 után
Félfordulat a regionális és kisebbségpolitikában. A magyar regionális és kisebbségpolitika koncepciójának kritikája
A meghasonlottság külpolitikája (Társszerzők: Németh Zsolt, Rockenbauer Zoltán)
„Demokratikus biztonság” és a román–magyar viszony
Jacob Heilbrunn–Michael Lind: A harmadik amerikai birodalom, balkáni határokkal?
„Nem biztos, hogy elkövetkezik egy kedvezőbb időszak, ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapszerződés előírásait mindkét fél teljesítse.” Interjú Miroslav Kusýval
Kihasználatlan külpolitikai mozgástér
Sodródó magyar külpolitika

1998–2002 [pdf, 604.5k]

Előszó [a Nemzetpolitika ’88–’98 című könyvhöz] (Társszerzők: Németh Zsolt, Orbán Viktor, Rockenbauer Zoltán)
Erdély a magasban? Megjegyzések Molnár Gusztáv Az erdélyi kérdés című tanulmányához
A szerződéses nemzet felé. Megérett az idő a státustörvény kidolgozására (Az interjút készítette: Eszterházi Virág)
Aktivizálódik a régióban a magyar külpolitika. A szerepvállalás hozzájárul a térség stabilitásához (Az interjút készítette: Stier Gábor)
Partneri viszony Moszkvával (Az interjút készítette: Stier Gábor)
Globalizációs hatások és külpolitikai kihívások. A nemzetközi bűnszervezetek egyre nagyobb mértékben használják ki az információs és pénzügyi hálózatokat
Nemzeti érdekek érvényesítése Magyarország csatlakozása során az euro-atlanti államok közösségéhez
Magyarország délkelet-európai külkapcsolati stratégiája

2003–2008 [pdf, 1075.8k]

Javaslat a magyarországi jobboldal és a magyarországi magyar zsidóság viszonyának alakítására, külpolitikai egyetértésre alapozva
A Kárpát-medencei migráció
A képviselők és szenátorok jogállása a román parlamentben
Nemzeti integrációs politika
Hidegháborús maradványok
A demokrácia feszültségei – legalitás és legitimitás
Válaszutak Erdélyben
Koszovói tojástánc
Koszovó és a nyugat-balkáni stabilitás
Multipolaritás kérdőjelekkel
Következetes külkapcsolatok. Magyarország külkapcsolati stratégiája (Társszerkesztők: Németh Zsolt, Csontos Enikő)
Kísérlet Fábián Ernő különös gondolkodásának megfejtésére
A kormányzat mint vállalat
Szomszédsági politikánk
A magyar nemzetpolitika változásai

Dokumentumok [pdf, 785.8k]
A szomszédos államokban élő magyarokat megillető egyes kedvezményekről szóló törvény koncepciója
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
Kántor Zoltán: A státustörvény módosítása
Lőrincz Csaba és a Szekuritáte (Bevezette, válogatta és fordította: Borsi-Kálmán Béla)
Lőrincz Csaba, a béke embere (Zelei Miklós beszélgetései) [pdf, 1354.6k]
[Bevezetés]
Lőrincz Béláné Keresztes Mária
Lőrincz Tibor
Frankl Klára
Csuday Balázs
Klein András
Németh Zsolt
A lövész és a kiképzés (Szakály Sándor)

In memoriam Lőrincz Csaba [pdf, 545k]
Bába Iván
Balog Zoltán
Benkő Levente
Bíró Gáspár
Borsi-Kálmán Béla
Ferencz Csaba
Kovács István
Németh Zsolt
Szálinger Balázs
Toró T. Tibor
Tóth István
Várady Tibor

Bíró Gáspár: Verőfényes tisztáson pillangókkal beszélgetek

[pdf, 230.6k]
Bibliográfiai jegyzetek