nyomtat

megoszt

Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében
CSEPELI GYÖRGY–ÖRKÉNY ANTAL–SZÉKELYI MÁRIA
Katalóguscédula:
Cím: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében
Szerző: CSEPELI GYÖRGY–ÖRKÉNY ANTAL–SZÉKELYI MÁRIA

Megjelenési adatok:
Balassi Kiadó, Budapest, 2002
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: szociológia
Tárgyszó: interetnikus viszonyok, Erdély, Dél-Szlovákia, magyarországi szlovákok, survey kutatás
Műfaj: monográfia, adattár
ISBN: ISBN 963 506 497 7
Teljes kötet letöltése: [pdf, 6585.3k]
Tartalom:
BEVEZETÉS [pdf, 111.8k] [doc, 121.3k]
A Kárpát-medence
A szociológiai kutatás
A mintavétel

AZ EGYÜTTÉLÉS REPREZENTÁCIÓI ERDÉLYBEN [pdf, 289.5k] [doc, 379.9k]
Posztszocialista traumák
Nemzeti tudat
Többségi–kisebbségi viszony

SZLOVÁKOK ÉS MAGYAROK DÉL-SZLOVÁKIÁBAN [pdf, 380.9k] [doc, 584.2k]
Posztszocialista traumák
Nemzeti tudat
A többségi–kisebbségi viszony

A HATÁROK HATALMA ÉS HATALOMNÉLKÜLISÉGE [pdf, 2983.8k] [doc, 3097.6k]
Határok a fizikai és a lelki térben
Magyarok magyarokról
Heterosztereotípiák a régióban
A régió etnikai csoportjai önmagukról
A régió etnikai csoportjai egymásról
Másság az azonosságban

EL NEM MÚLÓ TÖRTÉNELEM [pdf, 209.6k] [doc, 347.1k]
Magyarok és románok Erdélyben
Magyarok és szlovákok Dél-Szlovákiában
Magyarok és szlovákok Magyarországon
A nemzeti identitáskonstrukciók versenye a Kárpát-medencében

A NEMZETI-ETNIKAI IDENTITÁS VÁLTOZATLANSÁGA ÉS ÁTALAKULÁSA [pdf, 215.9k] [doc, 258.6k]
A nemzeti-etnikai identitás családtörténeti dinamikája
A nemzeti-etnikai identitás megőrzésének vagy elvesztésének tétje
A nyelvhasználat és az iskolázás szerepe az etnikai-nemzeti identitás alakulásában
Az etnikai-nemzeti csoportok zártsága és nyitottsága
A magyarországi szlovákok etnikai-nemzeti identitása
Válaszúton az etnikai-nemzeti identitás

NEMZETI ETNOCENTRIZMUS KÖZÉP-EURÓPÁBAN [pdf, 218k] [doc, 264.7k]
KONFLIKTUSOK ERDÉLYBEN ÉS DÉL-SZLOVÁKIÁBAN [pdf, 242.3k]
Konfliktus és konfliktuspotenciál
Hipotézisek
Az etnikai-nemzeti konfliktus észlelésének tényezői
Konfliktuspotenciál Erdélyben és Dél-Szlovákiában
A konfliktushoz vezető út
A régiók közötti különbségek
Szociodemográfiai háttér és konfliktuspotenciál

ÖSSZEFOGLALÁS [pdf, 92.8k] [doc, 56.8k]
Európa közepén

IRODALOM [pdf, 119.2k] [doc, 54.8k]

FÜGGELÉK [pdf, 112.3k] [doc, 181.2k]