nyomtat

megoszt

Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867 – 1918
SZARKA LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867 – 1918
Szerző: SZARKA LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, 1999
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kisebbségtörténet, nemzetiségi politika, szlovák nemzeti mozgalom
Műfaj: monográfia, adattár
ISBN: ISBN 80-7149-318-X
Teljes kötet letöltése: [pdf, 40107.2k]
Tartalom:
Bevezető [pdf, 126.3k] [doc, 134.1k]

I. A dualizmus kori magyarországi nemzetiségi politika eszmei háttere [pdf, 199.3k] [doc, 276k]
Az 1868. évi nemzetiségi törvény és a politikai magyar nemzet fogalma
A nemzetiségi viták érvrendszere
A nemzetiségi autonómia eszméje
Az asszimiláció és a nemzetiségek kultúrája

II. A szlovák nemzeti társadalom fejlődésének alapkérdései [pdf, 231.2k] [doc, 267.3k]
Állami és nemzeti integrációs folyamatok
A szlovák régió társadalomszerkezetének alapvonásai
Az asszimiláció forrásai
Etnoregionális hangsúlyok

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja [pdf, 286.6k] [doc, 272.4k]
A Szlovák Nemzeti Párt szerepe a nemzeti mozgalomban
A cseh–szlovák egységtörekvések 1896–1918 között

IV. A szlovákkérdés a magyar kormányzati nemzetiségi politikában 1867–1899 között [pdf, 329.1k] [doc, 394.8k]
A kiegyezés utáni felvidéki nemzetiségi politika alapvetése
A kormányzati felvidéki politika súlyponti kérdései
A Szapáry-féle felvidéki akció (1890)
A Bánffy-kormány felvidéki politikája

V. A szlovák nemzeti mozgalom és a magyar kormányzati nemzetiségi politika 1899–1918 között [pdf, 357.2k] [doc, 422.9k]
Széll Kálmántól a koalíciós kormányig
A koalíciós kormány felvidéki politikája
A szlovákkérdés Tisza István nemzetiségi politikájában
A magyar polgári radikálisok és a szlovákkérdés

VI. A szlovák különválás 1918 őszén [pdf, 251.7k] [doc, 223.2k]
A szlovák önrendelkezés alternatívái
Prága és Budapest között
A turócszentmártoni deklaráció
Milan Hodža budapesti tárgyalásai

VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián [pdf, 217.9k] [doc, 229.9k]
A csehszlovák békedelegáció érvrendszere
A szlovákkérdés a magyar békedelegáció tevékenységében

LÁSZLÓ SZARKA: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ VÝVIN–NÁRODNOSTNÁ POLITIKA V UHORSKU 1867 – 1918 [pdf, 57335.2k]