nyomtat

megoszt

Népismereti dolgozatok 1980
szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Népismereti dolgozatok 1980
Szerző: szerkesztette DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980
Kategória: NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)
Témakör: néprajz
Tárgyszó: néprajz, folklorisztika, népismereti dolgozatok
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 9369.5k]
Tartalom:
Előszó (A szerkesztők) [pdf, 85.9k] [doc, 57.3k]
Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban [pdf, 137.9k] [doc, 100.9k]
Faragó József: A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata [pdf, 189.9k] [doc, 173.6k]
*

Kovách Géza: Területmérési rendszerek Arad környékén [pdf, 157.4k] [doc, 141.3k]
Zsigmond József: Régi halászat a Felső-Maros menti Magyarón [pdf, 371.3k] [doc, 446.5k]
István Lajos: A korondi hagyományos állattartás köréből [pdf, 238.6k] [doc, 248.8k]
Miklóssy V. Vilmos: Csíki népi sebtapaszok [pdf, 118.1k] [doc, 78.8k]
Kardalus János: A homoródalmási mészégetés [pdf, 427.1k] [doc, 621.6k]
Bura László: A szatmári kötélverő mesterség [pdf, 395.9k] [doc, 607.7k]
Vita Zsigmond: Nagyenyedi csempés tüzelők a XVIII. században [pdf, 154.8k] [doc, 88.1k]
Seres András: A fogarasföldi népi fazekasságról [pdf, 189.7k] [doc, 240.6k]
Szabó Attila—Péntek János: Kerti virágok és dísznövények Kalotaszegen [pdf, 270.6k]
Szentimrei Judit: A vetettágy Vajdakamaráson [pdf, 126.4k] [doc, 100.4k]
Lőrinczi Etelka: Fonalfestés és rojtkötés Árapatakon [pdf, 244.6k] [doc, 244.7k]
Gazdáné Olosz Ella: A széki öltésmódok [pdf, 526.5k] [doc, 783.9k]
Kósa-Szánthó Vilma: A rokonságterminológia városiasodásának folyamata [pdf, 195.5k] [doc, 256.5k]
Molnár István: Szolgák és szolgálók bére a Nyárádmentén a XIX. század elején [pdf, 210.1k] [doc, 463.4k]
Vasas Samu: A vásárosok hagyományos beszállóhelyei Bánffyhunyadon [pdf, 205.4k] [doc, 262.1k]
Nagy Ödön: Népszokások múltja és jövője Havadon [pdf, 187.4k] [doc, 133.6k]
Barabás László: Tavaszi határkerülés a Nyárádmentén és a Kis-Küküllő felső völgyében [pdf, 214.1k] [doc, 209.4k]
Ráduly János: A Lenore-monda Kibéden [pdf, 121.4k] [doc, 116.2k]
Demény István Pál: A táltos és a garabonciás Arany János műveiben [pdf, 167.1k] [doc, 91.1k]
Daczó Árpád: A gyimesi Babba Mária [pdf, 124.7k] [doc, 102.9k]
*

Zágoni Jenő: A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája 1968—1976 240 [pdf, 245.1k] [doc, 264.2k]

Tartalomjegyzék [pdf, 84k] [doc, 53.2k]
Képmellékletek [pdf, 3988.7k] [doc, 10417.7k]