nyomtat

megoszt

Népismereti dolgozatok 1983
DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Népismereti dolgozatok 1983
Szerző: DR. KÓS KÁROLY, DR. FARAGÓ JÓZSEF (szerk.)

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983
Nyelv: magyar
Kategória: NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)
Témakör: néprajz
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 16210.5k]
Tartalom:
Előszó (A szerkesztők) [pdf, 651k]
Nagy Jenő: Néprajz és nyelvtudomány [pdf, 858.6k]
Kós Károly: Orosz Endre följegyzései ősi jellegű néprajzi tárgyakról [pdf, 3008.5k]
Székely Ferenc: Vadriasztás a marosszéki Vadasdon [pdf, 1782.8k]
Radován István: Bánsági magyar népi étkezés a századforduló táján [pdf, 749.1k]
Kardalus János: Csíkszentdomokosi faragott faedények [pdf, 2405.9k]
Végh Olivér: A nagyenyedi fazekasok céhlevele 1648-ból [pdf, 778k]
Wilhelm Sándor: A fazekasság emlékei Margittán [pdf, 2445.5k]
Balázsi Dénes: Zsúpfedés a Nyikómentén [pdf, 3054.3k]
Páll-Gecse Éva: A kézdiszárazpataki fonó emléke [pdf, 682.2k]
Keszeg Vilmos: Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen [pdf, 728.4k]
Antal Imre: Udvarlás és leánykérés Gyímesben [pdf, 715.3k]
Lakatos-Bakó Melinda: A májusfa Tasnád környékén [pdf, 714.3k]
Ráduly János: A két királygyermek balladamotívumai egy kibédi népmesében [pdf, 678.6k]
Dánielisz Endre: Változó nagyszalontai mondavilág [pdf, 875.3k]
Faragó József: Adatok a magyar–román néprajzi bibliográfiához 1946–1982 [pdf, 971.1k]
A Népismereti Dolgozatok öt kötetének szerzői mutatója [pdf, 712.3k]
Tartalom [pdf, 585.5k]
Képmelléklet [pdf, 6723.2k]