nyomtat

megoszt

Gyergyó digitális szövegtára.
Nagy József (összeáll.)
Katalóguscédula:
Cím: Gyergyó digitális szövegtára.
Szerző: Nagy József (összeáll.)

Megjelenési adatok:
Elektronikus kiadvány, 2019.
Kategória: SZÉKELY HONISMERETI TÁR
Tartalom:
Bevezetés
Murádin Jenő: „Gyergyónak szép tere”. In uő: Gyergyó művészeti topográfiája. Regió Art Kiadó, Győr, 2003, 6–11. [pdf, 958.7k]
Bajtalan Hunor: A Gyergyói-medence: egy kis földrajzi bevezető. In Markó Bálint – Sárkány-Kis Endre (szerk.): A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011, 9–23. [pdf, 916.4k]
Tarisznyás Márton: Gyergyó múltjából. Korunk, 1976. 5 sz., 336–342. [pdf, 3987.8k]
Vofkori György: Várostörténet dióhéjban. In uő: Gyergyószentmiklós. Várostörténet képekben. Gyilkos-tó. Békás-szoros. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004, 23–38. [pdf, 6294.4k]
Természeti értékek
Dénes István: A gyergyótekerőpataki Súgó-barlang. In uő: Székelyföldi barlangvilág. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002, 82–105. [pdf, 2373.2k]
Mátis Attila – Kolcsár Levente Péter – Ruprecht Eszter: A vaslábi láp flórája és vegetációja. In Markó Bálint – Sárkány-Kis Endre (szerk.): A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011, 37–53.
Vincze Orsolya – Daróczi J. Szilárd – Kelemen A. Márton – Kovács István – Pap Péter László – Papp Tamás – Sándor D. Attila – Zeitz Róbert: A Gyergyói-medence madárfaunája. In Markó Bálint – Sárkány-Kis Endre (szerk.): A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011, 183–213. [pdf, 2663.1k]
Makkfalvi Zoltán – Péter Elek: Borvizek, gázömlések, gyógylápok, hévizek. Korunk, 1976. 5. sz., 348–352.
Ditrói dr. Csiby Andor: Borszék-Borsec gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája. Gött János fia könyvnyomdája, Brașov-Brassó, 1937, 58–71. [pdf, 963.4k]
Bányai János: A Gyilkostó (Lacul-Rosu) és környékének földtani ismertetése. In dr. Csiby Andor: Gyilkostó-Lacul-Rosu klimatikus gyógyhely monográfiája és kalauza. Gött János fia konyvnyomdája, Brassó, 1937, 46–57. [pdf, 1182.6k]
Kulturális örökség
Tarisznyás Márton: Gyergyószentmiklós és környéke határhasználatáról. In uő: Gyergyó történeti néprajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, 45–78. [pdf, 888.3k]
Murádin Jenő: Gyámkövek. Az öntörvényű művészi alkotás népi eredői. Köllő Miklós, Siklódy Lőrinc. In uő: Gyergyó művészeti topográfiája. Regió Art Kiadó, Győr, 2003, 26–39. [pdf, 1625.7k]
Köllő Miklós: Szocialista átalakulások a székelyföldi, illetve a gyergyói kultúrtájban, településképben. Gyergyói Szemle, 2017. 1. sz., 101–121. [pdf, 9636.8k]
S. Kováts József: A ház és udvar a gyergyói medencében. In uő: A székely ház és udvar a gyergyói medencében. Tárgyi néprajzi tanulmány. Kolozsvár, Stief Jenő és Társa Könyvsajtója, 1909, 15–29. [pdf, 1492.1k]
Pál Emese: Gyergyószentmiklós. In uő.: Örmény katolikus templomi berendezések Erdélyben. Polis–EME, Kolozsvár, 2015, 190–207. [pdf, 2483.9k]
Gencsy István: A Gyergyói nyelvjárás. 2. Magyar Nyelvőr, 1905, 258–268. [pdf, 1444.5k]
Hankó Béla: Székely lovak. Nagy Jenő és Fia Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1943, 4–6., 22–30.
Fodor Ferenc: Tárgyi és szellemi néprajz. In uő.: Kilyénfalva. Falumonográfia. Marosvásárhely, 1995, 100–118. [pdf, 2553.2k]
Gergely Katalin: Sátorát letettem a romló testemnek. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 55–61. [pdf, 290.7k]
Borsos J. Gyöngyi – Ferencz Zoltán: Nemes Szárhegy község. Kézikönyv a büszkeséghez. Mark House kiadó, Gyergyószentmiklós, 2015, 74–89.
Történeti tanulmányok, szemelvények
Görög Joachim: Csík – Gyergyó – és a székely nevek eredete. Kossuth-Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1914, 7–9. [pdf, 658.2k]
Demjén Andrea: Régészeti kutatások Both váránál. In uő (szerk.): Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. EME – Tarisznyás Márton Múzeum, Kolozsvár–Gyergyószentmiklós, 2016, 25–47. [pdf, 11996.7k]
Demjén Andrea: A gyergyószentmiklósi plébániatemplom régészeti feltárása. In uő (szerk.): Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. EME – Tarisznyás Márton Múzeum, Kolozsvár–Gyergyószentmiklós, 2016, 61–95. [pdf, 43619.5k]
Kölönte Béla: Gyergyó berendezkedése. In uő: Gyergyó története. A kialakulástól a határőrség szervezéséig. Tekintettel a nemzetiségi kérdésre. Kossuth Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1910, 35–48. [pdf, 1918k]
Kölönte Béla: Az örmény település. In uő: Gyergyó története. A megalakulástól a határőrség szervezéséig. Tekintettel a nemzetiségi kérdésre. Kossuth Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1910, 127–133.
A székelység bajai. A gyergyói római katolikus papság memoranduma a Székely Kongresszushoz, Pátria irodalmi vállalat és nyomdai részvény-társaság, Budapest, 1902, 8–13. [pdf, 127.6k]
Dr. Fejér Dávid: A szeszes italról, a mi igaz. Létz János és társa könyvnyomdája, Gyergyószentmiklós, 1901. [pdf, 1033.1k]
Vákár P. Arthur: Gyergyószentmiklós r. t. város jövője. Kossuth Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1908. [pdf, 1173.5k]
Vákár P. Arthur: Tanulmány Gyergyószentmiklós r.t. város vízvezetékéről, csatornázásáról és közvilágításáról. Kossuth Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1911.
Ferencz Béla: Csíkvármegye monográfiája a legrégibb időktől napjainkig. Tipografia Péter Ferenc, Mercurea-Ciuc, 1935, 70–84. [pdf, 944.9k]
Beier Sándor: Adottságok és lehetőségek a közgazdaságpolitika számára. In uő: A gyergyói medence gazdasági fejlesztésének kérdései. Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság, 1943, 34–76. [pdf, 676.2k]
Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 125–160. [pdf, 3733.7k]
Pál-Antal Sándor: Jobbágyviszonyok a Gyergyói-medencében 1820-ban. Acta Hargitensia I, Miercurea Ciuc, Csíkszereda, 1980, 73–84. [pdf, 3698.7k]
Garda Dezső: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban 1848–49. Alutus, Csíkszereda, 1998. [pdf, 1488.9k]
Nagy József: Az első világháború hadieseményei a Békás- és Tölgyesi-szorosokban (1916–1917). Gyergyói Szemle, 2016. 2. sz., 4–49. [pdf, 2952.9k]
Antal Róbert: Szemelvények a csíki és gyergyói mikrorégió/kistérség átmeneti éveiből (1945–49). Gyergyói Szemle, 2017. 3. sz., 7–33. [pdf, 7946.6k]
Tibori Szabó Zoltán: Gyergyószentmiklós. In Randolph L. Braham (szerk.): Az Észak-Erdélyi Holokauszt földrajzi enciklopédiája, Park Könyvkiadó – Koinónia, Budapest – Kolozsvár, 2008, 114–120. [pdf, 539.4k]
András Szabolcs: Iskola múlt időben:a gyergyószentmiklósi Fogarassy Leánynevelő Intézet 1876–1948, F&F International Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2016, 40–78. [pdf, 1792.2k]
Útleírások
gróf Teleky József: Gyergyó szék. In uő: Úti jegyzések mellyeket az Székellyföldjéről tett G. T. J. az 1799-ik esztendőben. Közli: Domokos Pál Péter, Gloria Nyomdai Műintézet Kolozsvár, 1937, 36–40. [pdf, 921.5k]
Szentiváni Mihály: Gyaloglat Erdélyben [részletek]. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986, 101–124. [pdf, 860.2k]
Kőváry László: Székelyhonról. Lyceum Nyomda, Kolozsvár, 1842, 186–196. [pdf, 1145.3k]
Bocskor János: A szép tavasz beköszöntésének a gyergyói tutajozó székelyeknek I. Fáradtsága, II. Jutalma. Nemzeti Társalkodó, 1838. július 24, 4. sz. 25–29. [pdf, 1076.2k]
Benkő Károly: Viszszá keblezett vagy revendicalt Havasok. In uő: Csík, Gyergyó és Kászon leírások. Stein János Nyomda, Kolozsvár, 1853, 161–163. [pdf, 716.8k]
Orbán Balázs: Csík-szék. XXIV. Szent-Miklóstól Ditróig. In uő: A Székelyföld leírása. Nyomatott Panda és Frohna Könyvnyomdájában, Pest, 1868, [külső hivatkozás]
Urmánczy Nándor: A Gyilkos-tó és környéke. Erdély, 1895. 1–2. sz., 8–21. [pdf, 6164.5k]
Vákár P. Arthúr: Gyilkostói kalauz. (A Gyilkostó és környéke). Kossuth Könyvnyomda, Gyergyószentmiklós, 1914, 45–63. [pdf, 1620.5k]
Kassay Miklós: Gyergyószentmiklós – 1969. Korunk, 1969. 9. sz., 1369–1374. [pdf, 2047.4k]
Bányai János – Kertész János – Lendvay Ferenc: Székelyföld írásban és képekben. Kaláka Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1941, 148–150. [pdf, 182.5k]
Emlékiratok Gyergyóról
Szőcs Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. A népi önéletírás funkciói. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2011, 175–205. [pdf, 1409.5k]
Bajkó Péter ny. m. kir. honvédszázados: Emlékirataim – Adatok a székelyek és Gyergyóújfalu történetéhez. Szerk. Sólyom István, Mark House Könyvkiadó, Gyergyószentmiklós, é. n., 96–99. [pdf, 155.9k]
Dr. Balás Gábor: A székelyek útja a hargitai tájról. Szerk. Balázs Gábor. Közdok Kiadó, 1997, 68–84. [pdf, 1677.7k]
Földes Zoltán: Gyergyóholló. In uő: A magyarságért. Pannónia Könyvnyomda, Ditró, 1913, 7–14. [pdf, 315k]
Blénessy Jenő: A Mikó-vártól Darnicáig. Csíkszereda, 2006, 45–54. [pdf, 1013.5k]
V. Antal János: Fogságom naplója. Janus 62 Kiadó, 201–222. [pdf, 615.5k]
Ivás István: Az utolsó székely határőrök. Timp Kiadó, Budapest, 2004, 111–118. [pdf, 320.5k]
Bartis Ferenc: Rácsok között Romániában (Erdélyben éjfélkor virrad). Kapu Könyvek, Idegennyelvű Folyóiratkiadó Leányvállalat, Budapest, 1988, 5–30. [pdf, 1375k]
Czirják Gergely: Havasi gyopár. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 17–35. [pdf, 846.4k]
Csibi Istvánné Siklódi Márika: Pontot, vesszőt nem ismerek, de a szó mind igaz. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985, 105–110. [pdf, 171.5k]
Májai Albert: Rezsimek szorításában. Ollózás egy virtuális naplóból. Mark House kiadó, Gyergyószentmiklós, 2015, 82–94.
Kacsó Sándor: Furcsa advent Gyergyóban. In uő: Fogy a virág, gyűl az iszap. Önéletrajzi visszaemlékezések II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984, 86–109.
Olvasmányok
Ambrus András: Gyergyó. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1959, 5–19. [pdf, 665.1k]
Ambrus András: Székely Trianon. Kráter Kiadó, Pomáz, 2005, 180–189. [pdf, 430.7k]
Asztalos István: Gyergyó. In: Székelyek. Magyar írók novellái a Székelyföldről, a székely emberről. Budapest, Noran-Kiadó, 2005, 474–481. [pdf, 220.1k]
Bajna György: Cserepes Károly. In Találkozások IV. A Kercsó Attila Irodalmi Kör antológiája. F&F International Kiadó és Nyomda, Gyergyószentmiklós, 2016, 30–33. [pdf, 623.1k]
Balázs Katalin: Hazug Pista igazsága. Mark House Könyvkiadó, 2012. [pdf, 602.5k]
Baricz Lajos: Angyalfia. In uő: Különös karácsony. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2015, 11–17. [pdf, 297.2k]
Bartis Ferenc: Egy borjú halhatatlansága. In uő: Ne oltsátok el a tüzet, jó emberek! Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1993, 65–70. [pdf, 243.2k]
Benedek Elek: A táltos asszony In uő: A táltos asszony. Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1968, 216–217. [pdf, 531.6k]
Borbély András: A gyümölcskertész fia. In uő: Bálnakenyér. AmbroBook, Győr, 2013, 34–47. [pdf, 392.2k]
Csata Ambrus: Az indulás. Bukarest, Litera Könyvkiadó, 1983, 13–41. [pdf, 1158.4k]
Cseres Tibor: Gyergyó körül. Forum, 1948, 5. sz. [pdf, 627.8k]
Cseres Tibor: Hideg napok. Magvető Kiadó, Budapest, 2005, 5–30. [pdf, 667.5k]
Györffi Kálmán: A mellény. In uő: A nagy kórház. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981, 26–28. [pdf, 189.2k]
Györffi Kálmán: Az órásmester. In uő: A nagy kórház. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981, 49–51. [pdf, 189.2k]
Györffi Kálmán: Az egérfogó. In uő: Mézízű napjaink. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987. [pdf, 142.6k]
Jókai Mór: Puskás Kalári. Székely monda. Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, é.n. (1883) [pdf, 2457.1k]
Kacsó Sándor: Gyergyói dalosverseny. In Székelyek. Magyar írók novellái a Székelyföldről, a székely emberről. Budapest, Noran-Kiadó, 2005, 482–499. [pdf, 549.3k]
Kisné Portik Irén: Barát Jóska, az alfalvi adomázó. Mark House Könyvkiadó, Gyergyószentmiklós, 2012, 19–30. [pdf, 633.9k]
Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák I., Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011, 162–164. [pdf, 121.6k]
Mikszáth Kálmán: A Boér-legenda Gyergyón. In Székelyek. Magyar írók novellái a Székelyföldről, a székely emberről. Budapest, Noran-Kiadó, 2005, 102–106. [pdf, 141.2k]
Moldován Gergely: Egy másik rege. In uő: Egy fürdőidény Borszéken. Kolozsvár, Magyar Polgár Könyvnyomdája, 1883, 38–49. [pdf, 517k]
Nyírő József: Madéfalvi veszedelem. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003, 99–106. [pdf, 267k]
Panigay Róbert: Ádám Éva estéjén. In Uő: Rönkök között, Dacia Könyvkiadó, Cluj-Napoca, 1989, 65–72. [pdf, 458.2k]
Panigay Róbert: Puska a szegen. In Uő: Puska a szegen. Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 5–14. [pdf, 415.4k]
Kercsó Attila: Hagyaték. Mark House kiadó, Gyergyószentmiklós, 1994, 80–90.
Szini Lajos (Laji bá’): Küsdeg nyüszkölések. Havas Könyvkiadó, Kézdivásárhely, 2004, 132–140. [pdf, 317.8k]
T. Imets Béla: Muskátaszál s veres cserep (székely ballada). Tipografia Kahán Nyomda, Gheorgheni-Gyergyószentmiklós, 1927, 5–14. [pdf, 622.6k]
Versek
Albert-Lőrincz Márton: (Magyarba tetovált tájban). In Találkozások IV. A Kercsó Attila Irodalmi Kör antológiája. F&F International Nyomda és Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2016, 12. [pdf, 632.5k]
Bajna György: Egerben. In Találkozások I. A Salamon Ernő Irodalmi Kör antológiája. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 13. [pdf, 612.7k]
Bajna György: Egerben. In Találkozások I. A Salamon Ernő Irodalmi Kör antológiája. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 13.
Bartis Ferenc: Búcsú szülőföldemtől. In uő: Konok szeretet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970, 9. [pdf, 9.5k]
Bartis Ferenc: Vágyódás. In uő: Konok szeretet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970, 70. [pdf, 20.2k]
Bartis Ferenc: Törpefenyő. In uő: Útravaló érkezőknek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 43. [pdf, 30.2k]
Bíró József: Kisvárosi éj. In Találkozások IV. A Kercsó Attila Irodalmi Kör antológiája. F&F International Nyomda és Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2016, 43. [pdf, 581.9k]
Burján Emil: Csíszér völgye. In uő: Fényszobor. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2008, 67. [pdf, 29k]
Burján Gál Enikő: Díszlet. In Találkozások I. A Salamon Ernő Irodalmi Kör antológiája. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 21. [pdf, 585.2k]
Csata Ambrus: Katorzsa. In uő: Hangulatok/Dispoziţii. F&F International Nyomda és Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2014, 20. [pdf, 598.7k]
Dézsi Zoltán: Székely világ. In uő: Harangszóba kapaszkodik a lélek. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, 69. [pdf, 40.6k]
Dézsi Zoltán: Az ősz halála. In uő: Amit az angyal itthagyott. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, 39. [pdf, 27.8k]
Ferencz Imre: In memoriam Salamon Ernő. Születésének 100. évfordulójára. 2. Gyergyói tél. In Hargita Népe, 2012. május 9., 10. [pdf, 590.3k]
Ferenczi Attila: Tágítás a szorítóban. In Uő: A látszat határán, avagy a megközelíthetőn túl. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999, 75. [pdf, 38.7k]
Gál Éva Emese: Szonett a szülőföldhöz. In uő: Lélekvesztő. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008, 39. [pdf, 612k]
Gál Éva Emese: Gyergyói ősz. In uő: A tizenegyedik parancsolat. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 16–17. [pdf, 858.9k]
Kamenitzky Antal: Akárha égre írnák. In uő: Árnyak köntösében. Hoppá Kiadó, Marosszentgyörgy (Sângeorgiu de Mureş), 2007, 132. [pdf, 32.5k]
Kamenitzky Antal: Kút. In uő: 100 válogatott költemény. Mark House Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2015, 49. [pdf, 50.6k]
Kercsó Attila:Vallató (Tarisznyás Márton emlékére). In uő: Gerlék a lármafán. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 89–90.
Kercsó Attila: Az otthon. In uő: Kopjafák árnyéka. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996, 33. [pdf, 30.2k]
Papp Attila Zsolt: Holdpolgár. In uő: Vízimozi. Erdélyi Híradó Kiadó – Fiatal Írók Szövetsége, Kolozsvár, 2014, 8. [pdf, 29.4k]
Papp Attila Zsolt: Az Óváros. In uő: Fogadó a senkiföldjén. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2008, 17–18. [pdf, 64.3k]
Papp Attila Zsolt: Underground. Utóirat Az Óvároshoz. In: Uő: Fogadó a senkiföldjén. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2008, 19. [pdf, 64.3k]
Rafi Lajos: Cigány ősz. In uő: Halottként él az Isten. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2017, 18. [pdf, 57.3k]
Rafi Lajos: Güdüci február. In uő: Halottként él az Isten. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2017, 40. [pdf, 57.3k]
Salamon Ernő: Egyszerű. In uő: Gyönyörű sors. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972, 15. [pdf, 663k]
Salamon Ernő: Gyerekdal. In uő: Gyönyörű sors. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972, 82–83. [pdf, 663k]
Salamon Ernő: Búcsú. In uő: Gyönyörű sors. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972, 252–253. [pdf, 663k]
Varga Melinda: Honvágy. In uő: Sem a férfiban, sem a tájban. Kalligram Kiadó, Irodalmi Jelen Könyvek, Budapest, 2017, 113–114. [pdf, 58.8k]
Varga Melinda: Kávé helyett egy gyergyói reggelen. In uő: Sem a férfiban, sem a tájban. Kalligram Kiadó, Irodalmi Jelen Könyvek, Budapest, 2017, 53. [pdf, 58.8k]