nyomtat

megoszt

Történelmi autonómiák a Kárpát-medencében (Autonomii istorice în spaţiul carpato-dunărean)
HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY, KOLUMBÁN ZSUZSÁNNA (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Történelmi autonómiák a Kárpát-medencében (Autonomii istorice în spaţiul carpato-dunărean)
Szerző: HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY, KOLUMBÁN ZSUZSÁNNA (szerk.)

Megjelenési adatok:
Hargita Megye Művelődési és a Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatósága, Városi Könyvtár – Székelyudvarhely, Csíkszereda, 2004
Nyelv: magyar, román
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: történelem
Tárgyszó: székely autonómia, erdélyi szászok autonómiája, jászkun autonómia, Fogarasföld autonómiája
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 330k]
Tartalom:
A múlt ragozása jelen időben [pdf, 83.1k]
Conjugarea trecutului la timpul prezent [pdf, 102.2k]

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY
A működő székely autonómia [pdf, 91.3k]
Autonomia funcţională a Secuimii [pdf, 113.5k]

SZABÓ M. ATTILA
Betekintés az erdélyi szászok autonómiájába [pdf, 105.7k]
Introducere în problematica autonomiei saşilor din Transilvania [pdf, 105.7k]

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY
Néhány szó a középkori Erdély és Bánát elfelejtett román autonómiáiról [pdf, 81.8k]
Scurtă privire asupra autonomiilor româneşti uitate din Transilvania medievală şi din Banat [pdf, 82k]

LUKÁCS ANTAL
Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok [pdf, 88.1k]
Autonomia Ţării Făgăraşului. Trăsături şi limite [pdf, 89.4k]

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET
A jászkun autonómia [pdf, 90.7k]
Autonomia iazigo-cumană [pdf, 94.4k]

A kötet szerzői – Autorii publicaţiei [pdf, 50.5k]

Megj.: A felhasznált irodalom a román nyelvű szövegek végén olvasható.