nyomtat

megoszt

Szerelme szorongat
Visky Ferenc
Katalóguscédula:
Cím: Szerelme szorongat
Szerző: Visky Ferenc

Megjelenési adatok:
KOINÓNIA, Kolozsvár, 2004
Kategória: KOINÓNIA KÖNYVEK
Témakör: teológia
Tárgyszó: hit, egyház, életrajz, életút, emlékezés
Műfaj: rövidpróza
ISBN: ISBN 973 8022 89 4
Tartalom:
DEBRECENI TEOLÓGUSÉVEK

Bethánia [pdf, 132k]
Laikus bibliaóra [pdf, 218.5k]
„…Istentől tanítottak” [pdf, 98.5k]
Nyírségi legáció [pdf, 67.2k]
Bűzlő-illatozó hit [pdf, 98.2k]
A hazatalálás [pdf, 70.4k]

A HÁBORÚ

Feloszlatott intézmények [pdf, 64.9k]
Missziói lendület [pdf, 74k]
Találkozások a választott néppel [pdf, 74.2k]
Bellum ante portás [pdf, 64k]
Az SS-tiszt vallomása [pdf, 73.7k]
A katonaszökevény [pdf, 65.5k]
Eduárd Wunderer: A kereszt árnyékában [pdf, 86.2k]
Találkozás a partizánokkal [pdf, 63k]
Orosz katonák a parókián [pdf, 75k]
Vonul a front [pdf, 73k]
A megőriztetett egyház [pdf, 90.8k]
Rendkívüli hazaút [pdf, 81k]
Tavaszi moccanások [pdf, 64.9k]
A kínai váza [pdf, 65.4k]
Háború és szerelem [pdf, 73.5k]

GYÜLEKEZET ÉS KÖZÖSSÉG

Új élet a halál küszöbén [pdf, 75.7k]
Az ébredés jelei [pdf, 90.7k]
Az ébredés apostolai [pdf, 90.7k]
Dodi [pdf, 66k]
Visky Júlia: Három kereszt [pdf, 70.1k]

LELKÉSZI SZOLGÁLATBAN

Szökés a határon át [pdf, 63.2k]
Édesanyám halála [pdf, 66.9k]
Eljegyzésünk [pdf, 95.4k]
Újabb szökés a határon át [pdf, 72k]
A házassági szövetség [pdf, 81.4k]
Útban hazafelé [pdf, 64.1k]
Szülőfalum gyülekezete [pdf, 124.9k]
Növekvő ellenállás [pdf, 125.7k]
Új szolgálati helyünk [pdf, 63.9k]
A templomos gyülekezet [pdf, 69.4k]
Pásztorokkal vagy útban [pdf, 65.5k]
Jézus vagy a róla szóló tan? [pdf, 71.5k]
Támadások össztüzében [pdf, 74k]
Elkezdődnek a kihallgatások [pdf, 104.4k]
Ideológiai átnevelés [pdf, 75k]
Konferencia Misztótfaluban [pdf, 69.3k]
Szalontai arcok [pdf, 68.7k]
Határzónában [pdf, 83.8k]
Rendhagyó alkalmak az igehirdetésre [pdf, 77.2k]
Kéc az én szívem, ó, Istenem... [pdf, 74.4k]
Kihirdetjük a jóbel-évet [pdf, 68k]
Mély vizek, nagy halak [pdf, 64.2k]
A Mózes-szék tisztessége [pdf, 60.2k]
Az éneklő falu [pdf, 86.2k]
Gyermekpresbitérium és fegyelem a felnőttek között [pdf, 102.6k]
Rendhagyó kertészkedés [pdf, 59.1k]
Örömhír a cigánysoron [pdf, 69.5k]
Békeharc [pdf, 145.2k]
Figyelem és figyelmetlenség [pdf, 75k]
A meghasonlott ember [pdf, 108.1k]
Áron is megvegyétek [pdf, 60k]
Útban a menyegző felé [pdf, 98.8k]

A BÖRTÖNÉVEK

A letartóztatás [pdf, 80.3k]
Vizsgálati fogságban [pdf, 63.9k]
A bírósági tárgyalás [pdf, 169.6k]
Követség láncok között [pdf, 93.2k]
Zsaluk [pdf, 62.3k]
Két felirat [pdf, 64.6k]
Gyertyák [pdf, 55.6k]
Házam népe [pdf, 58.7k]
Egybegyűjtött nép [pdf, 99k]
Lelkigyakorlat [pdf, 86.9k]
Börtönbreviárium [pdf, 84.7k]
Új gyülekezetem [pdf, 89.7k]
Börtönegyetem [pdf, 100.3k]
Richárd mester [pdf, 115.7k]
A zsarnokság természetrajza [pdf, 105.1k]
Rabtartóink [pdf, 77.3k]
A bűnvallás jutalma [pdf, 102.3k]

SZABADULÁS UTÁN

1964 [pdf, 363.4k]
Otthon vagyok [pdf, 491.2k]
Hatalmi útbaigazítás [pdf, 801.2k]
Hegyközpályi [pdf, 91.5k]
A szőnyeg üzenete [pdf, 90.1k]
A növekedés kísértése [pdf, 81.1k]
Sírbatáncolók [pdf, 112.5k]
Párt és temetés [pdf, 72.1k]
Lakodalmakban [pdf, 468k]
„Ólálkodtak utánunk” (JSir 4,19) [pdf, 283.3k]
Persona non grata [pdf, 1238.2k]
Meghatározta lakásunk határait [pdf, 66.4k]
Mennybemenetel a szekuritátén [pdf, 305.1k]
Lelkészi gyűléseken [pdf, 121.7k]