nyomtat

megoszt

Huszonkét év — az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig -
Mikó Imre
Katalóguscédula:
Cím: Huszonkét év — az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig -
Szerző: Mikó Imre

Megjelenési adatok:
A „STUDIUM” kiadása, Budapest, 1941.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, politika, történelem, kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 3-85421-024-8
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) kiadása, 1987
Könyvbarátai Körének közreműködésével
(Büchergilde, CH-4125 Riehen, Mühlestiegrain 18)
Készült a Molnár-Nyomdában, tul. Kerekes János
8000 München 90, Oertlinweg 4, Tel. (0 89) 65 53 88, Nyugat-Németország

Tartalom:
Előszó [html] [pdf, 58.8k]

I. A politikai passzivitástól a Magyar Szövetségig. 1918—1922. [html] [pdf, 211.9k]
Erdély elszakítása
A németek válaszúton
A politikai passzivitás évei
Magyar Szövetség
Választási háború
A földbirtokreform

II. A Magyar Párt és a politikai paktumok. 1922—1928. [html] [pdf, 321.2k]
Az Országos Magyar Párt zászlóbontása
Megindul a harc a parlamentben
A „csucsai paktum”
A Magyar Párt és a magyar iskolák
Őrségváltás a Magyar Pártban
Kisebbségpolitika Averescu kormányzása alatt
A reform-csoport
Kísérlet a kisebbségi blokkal
A templom és az iskola
A liberálisok végnapjai
Kisebbségi külpolitika

III. A Magyar Párt a függetlenség útján. 1928—1933. [html] [pdf, 340.4k]
A Magyar Párt Románia második parlamenti pártja lesz
Demokrácia és kisebbségvédelem
A közigazgatási „önkormányzat”
II. Károly király trónralépése
Népszámlálás és nyelvhasználat
A „szakértők” kormánya
A kisebbségi alminiszterség
Iorga kultúrpolitikája és a római egyezmény
A hídverés
A Nemzetek Szövetsége előtt
Kísérlet a magyar erők megbontására
Magyar vasutasok tragédiája
Közigazgatás és iskolai segély

IV. Erdély magyarsága a revíziós harc kereszttüzében. 1933—1938 [html] [pdf, 390.7k]
A revízióellenes mozgalom
A székely autonómia előtérben
A liberális párt ismét kormányon
A parlamentben
Parlamenti bizottságot kér a Magyar Párt
A „numerus valachieus” mozgalom
Őrségváltás a bánsági tagozatnál
Bethlen és Titulescu vitája
A közigazgatási reform
A magyar népoktatás ügye
A Magyar Párttal ellentétes erők
Szent Bertalan éjszakája
A liberális parlament utolsó ülésszaka
Az ügyvédi kamarák elrománosítása
Magyar vagyonok elkobzása
A népszövetségi politika alkonya
Az új nemzedék
A parlamentarizmus bukása

V. A rendi Románia és a Magyai Népközösség. 1938—1940 [html] [pdf, 349.9k]
Goga és a magyarok
A királyi diktatúra és az új alkotmány
A Magyar Párt feloszlatása
A „kisebbségi statutum”
Az új rend alaptörvényei
Belépés a Nemzeti Újjászületés Frontjába
A magyar Népközösség megalakulása
Magyar harc román egyenruhában
Nagyrománia utolsó parlamentje
Sziszifuszi küzdelem
A magyarság megszervezése
Kisebbségi minisztérium és kisebbségi politika
A front feloszlatása
Erdély visszatérése

Mellékletek [pdf, 154.8k]
1. A gyulafehérvári egyesülési határozatok
2. A párisi kisebbségi szerződés
3. A Magyar Párt programmja
4. A „csucsai paktum”
5. Bethlen György és Titulescu vitája
6. Octavian M. Dobrota cikke
7. A kisebbségi főkormánybiztosság működésének irányelvei
8. Az 1939. január 17-i megállapodás
9. Bánffy Miklós emlékirata Tatarescu miniszterelnök- höz
10. Panaszaink a Nemzetek Szövetsége előtt
11. Magyar törvényhozók a román parlamentben

Forrásmunkák [html] [pdf, 100.6k]
Betűsoros névmutató [html] [pdf, 99.6k]
Tartalomjegyzék