nyomtat

megoszt

A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus.
MÁLYUSZ ELEMÉR
Katalóguscédula:
Cím: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus.
Szerző: MÁLYUSZ ELEMÉR

Megjelenési adatok:
kiadja A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG. A magyar protestantizmus történetének forrásai. Budapest, nyomatott a Sylvester Nyomda Részvénytársaságnál, 1939.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: protestantizmus, vallás, történeti alapművek
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Előszó [pdf, 352.5k]

ELSŐ RÉSZ. A régi rendszer
I. fejezet. A XVIII. századi valláspolitika [pdf, 200.4k]
II. fejezet. A magyar protestantizmus a XVIII. Században [pdf, 461.6k]
III. fejezet. II. József tolerancia-felfogásának gyökerei [pdf, 285.1k]

MÁSODIK RÉSZ. A türelmi politika alapelvei. 1780–1781.
I. fejezet. A tanácsadók [pdf, 228.6k]
II. fejezet. Első intézkedések [pdf, 196.2k]
III. fejezet. Ürményi és Gebler párviadala [pdf, 253.4k]
IV. fejezet. A protestánsok fellépése és sérelmeik orvoslása [pdf, 336.8k]
V. fejezet. A genti határozat és az általános tolerancia-elvek megrögzítése [pdf, 172.4k]
VI. fejezet. Ürményi mesterkedései [pdf, 246.1k]
VII. fejezet. A magyar és az erdélyi türelmi rendelet megfogalmazása [pdf, 211k]

HARMADIK RÉSZ. A türelmi politika érvényesülése. 1781–1789.
I. fejezet. A bürokrácia [pdf, 663.5k]
II. fejezet. A türelmi rendelet hatása [pdf, 241.6k]
1. A protestánsok állásfoglalása
2. A katholikusok állásfoglalása
III. fejezet. A kancellária a katholikus érdekek védelmében [pdf, 246.1k]
IV. fejezet. A vallásgyakorlat engedélyezése és a filiák [pdf, 378.6k]
1. Az 1783.-i fordulatig
2. 1783 után
V. fejezet. A magán és nyilvános vallásgyakorlat azonosulása [pdf, 236.2k]
VI. fejezet. „Aposztáziá”, reverzálisok [pdf, 253k]
VII. fejezet. Hivatalviselés [pdf, 237.6k]
VIII fejezet. Az egyenjogúság felé [pdf, 1093.2k]
1. Közös temető
2. Kölcsönös támogatás
3. Házasságjogi intézkedések
4. Az iskolák ügye
5. A szimultáneum

NEGYEDIK RÉSZ. A protestantizmus a türelmi korszakban
I. fejezet. A liturgia-kérdés [pdf, 228.8k]
II. fejezet. Egyházigazgatás és főkonzisztórium [pdf, 357.3k]
III. fejezet. Kísérletek az egyházjog kodifikálására [pdf, 196.1k]
IV. fejezet. Készülődés a zsinatra [pdf, 205.5k]
V. fejezet. A protestantizmus és a felvilágosodás [pdf, 197.7k]

Epilógus [pdf, 157.3k]
A jegyzetekben előforduló rövidítések [pdf, 37.1k]
Név- és tárgymutató [pdf, 453.1k]

A KÉPEK JEGYZÉKE.
II. József - VIII.
Br. Kressel Ferenc - 128
Br. Gebler Tóbiás - 144
Gr. Teleki József - 176
Br. Zay Péter - 192
Pászthory Sándor - 288
Gr. Haller József - 304
Br. Prónay László - 480
Vay István - 496
Id. Br. Ráday Gedeon - 624
Br. Prónay Gábor - 640