nyomtat

megoszt

Erdélyi tél
KOVÁCS GYÖRGY
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyi tél
Szerző: KOVÁCS GYÖRGY

Megjelenési adatok:
Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1967
Kategória: ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT
Témakör: irodalom
Műfaj: regény
Megjelent a Magyar Népköztársaság és Románia Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási megállapodása keretében
A könyv felelős szerkesztője: Fodor Irén
Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos

A nyomdai munkák megkezdése: 1967. 05. 12. A nyomás megkezdése: 1967. 09. 04. A megjelenés éve: 1967.
Példányszám: 2000+100+5 kötve. Papír: 63 g-os fa
mentes. Alak: 54X84/16. Kiadói ívek száma: 27,35.
Nyomdai ívek száma: 30,50. Megrendelés száma: 7355.
E: 16.359/1966. Tizedes osztályozás nagy könyvtárak számára: 8M–31. Kis könyvtárak számára: 8M.

Tiparul executat sub comanda nr. 355/1967, la Întreprinderea Poligrafică Cluj, str. Brassai nr. 5–7, Cluj – Republica Socialistă România

Tartalom: