nyomtat

megoszt

Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák
SZARKA LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák
Szerző: SZARKA LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Budapest, 2004.
Nyelv: magyar
Kategória: MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA
Témakör: politológia
Tárgyszó: nemzeti kisebbségek, magyar kisebbség, többségi nemzet, nemzetfogalom, magyarországi kisebbségek, autonómia, asszimiláció, Trianon
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
ETNICITÁS, IDENTITÁS, TÖRTÉNELEM
1. Többség és kisebbség a 20. századi kelet-közép-európai nemzetállamokban [pdf, 182.5k]
2. Trianon. Adalékok a kényszerkisebbségek létrejöttének történetéhez [pdf, 197.8k]
3. A trianoni határkijelölés alternatívája – Jászi Oszkár 1919. évi Masaryk-kritikája [pdf, 77.8k]
4. A magyarországi német kisebbség újjászerveződése 1948–1956 között [pdf, 102.1k]
5. Nemzetiségi egyenjogúság és önigazgatás. A Csemadok 1968. évi önkormányzati programja [pdf, 89.5k]
KISEBBSÉGI LÉTHELYZETEK, JOGI STÁTUSOK
1. A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága [pdf, 114.6k]
2. A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében [pdf, 121.3k]
3. Államnyelv, hivatalos nyelv – kisebbségi nyelvi jogok Kelet-Közép-Európában [pdf, 163.8k]
4. A magyarországi kisebbségek asszimilációjáról [pdf, 80.2k]
5. Asszimiláció vagy közösségépítés – a magyarországi kisebbségek identitásáról [pdf, 120k]
A KISEBBSÉGEK HELYE A NEMZETÁLLAMOKBAN ÉS AZ UNIÓBAN
1. Elemzési szempontok a 20. század végi magyar nemzetfogalomhoz [pdf, 111k]
2. A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai [pdf, 89k]
3. A kisebbségi önkormányzatiság jelene és jövője Kelet-Közép-Európában [pdf, 245.6k]
MELLÉKLETEK
Lundi ajánlások a nemzeti kisebbségek hatékony részvételéről a közéletben & Értelmező Jegyzék [pdf, 107k]
Az autonóm régiók pozitív tapasztalatai mint a konfliktusok rendezésének lehetséges forrásai Európában [pdf, 76.4k]
Felhasznált irodalom [pdf, 85.3k]
A kötet tanulmányairól [pdf, 33.5k]