nyomtat

megoszt

Erdélyiek egyetemjárása a középkorban
TONK SÁNDOR
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban
Szerző: TONK SÁNDOR

Megjelenési adatok:
Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1979
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély története, oktatástörténet, művelődéstörténet, történeti alapművek
Műfaj: tanulmányok
Lektorálta Jakó Zsigmond
A térképeket Nagy Pál, a grafikonokat Kolozsvári Imre és Prezenczky Ilona készítette
Tartalom:
Előszó [html] [pdf, 78.5k]

I. EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN [html] [pdf, 199.4k]
1. Az első egyetemek: Párizs és Bologna egyeteme
2. Egyetemalapítások a XIII. és XIV. században
3. Közép- és Kelet-Európa egyetemei

II. ERDÉLYI DIAKOK A KÖZÉPKORI EGYETEMEKEN [html] [pdf, 1250.5k]

1. Az erdélyi diákok középkori egyetemjárása az egyetemlátogatási statisztikák tükrében

2. Az erdélyi diákok származása, társadalmi és területi megoszlása
Az erdélyi városok, mezővárosok és az egyetemjárás kapcsolata
A formálódó patriciátus és az egyetemjárás
A városi társadalom középrétege és az egyetemjárás
A nemesség és parasztság egyetemjárása

3. Az erdélyi diákok élete és tevékenységé a középkori egyetemeken
Utazás az egyetemekre
Az egyetemi élet kezdetei: beiratkozás és beilleszkedés
Az erdélyi diákok egyetemi pályafutása. Az egyetemi tanulmányok tartalma, időtartama és a tanítási módszerek
Diákélet a középkori egyetemeken
Tanulmányi költségek és az erdélyi társadalom áldozatvállalása az egyetemjárás érdekében

III. EGYETEMETJÁRTAK ÉS A KÖZÉPKORI ERDÉLYI TÁRSADALOM [html] [pdf, 480.1k]

1. Az egyházi társadalom és az egyetemet jártak
A püspökök
A káptalan
Plébánosok.
A szerzetesrendek és az egyetemjárás

2. A formálódó világi értelmiség és az egyetemetjártak
A kincstári hivatalok alkalmazottai és az egyetemetjártak
Egyetemetjárt orvosok a középkori Erdélyben
Az egyetemjárás szerepe a hazai iskolázás fejlődésében

3. Könyvgyűjtő erdélyi diákok a középkorban

Utószó. [html] [pdf, 64.8k]

JEGYZETEK

Rövidítések jegyzéke [html] [pdf, 174.6k]
Jegyzetek [pdf, 180.6k]

FÜGGELÉK
Diáknévsor [pdf, 557.8k]
Településjegyzék [html] [pdf, 250.4k]
Az egyetemek és beiratkozási évek mutatója a Diáknévsorhoz [pdf, 65.7k]