nyomtat

megoszt

Erdélyi perjogi emlékek. Idea Processuum 1776, ID. Szász Károly perjogi előadásai 1836
BÓNIS GYÖRGY (bevezetéssel ellátta és közzéteszi)
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyi perjogi emlékek. Idea Processuum 1776, ID. Szász Károly perjogi előadásai 1836
Szerző: BÓNIS GYÖRGY (bevezetéssel ellátta és közzéteszi)

Megjelenési adatok:
Minerva RT., Kolozsvár, 1942
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: jog
Tárgyszó: Erdély története, szöveggyűjtemény
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 26342.2k]
Tartalom:
Címlap [pdf, 152.8k]
Bevezetés [pdf, 3971.8k]
Idea Processuum in Comitatibus et Sedibus Siculicalibus. Irta: Kőszegi Antal [?] 1776 [pdf, 7930.9k]
Az Erdélyi Nagy Fejedelemségbéli Magyarok és Székelyek Polgári Pereik Folyamattyának Rajzolattya. Egy kézi könyv, melyet Tanítványainak ki adott Sz[ász] K[ároly], leiratta Nagy Leopold 836k 8br Nagy Enyeden [pdf, 13076.7k]
Tárgymutató [pdf, 701.6k]
Deutscher Auszug zu den „Quellen zur Geschichte des siebenbürgischen Prozessrechtes” [pdf, 595.5k]